Hjem > Nyheter > Her er nye tall om brukeransettelser i 2.-linjen

Her er nye tall om brukeransettelser i 2.-linjen

30 prosent av ledere i spesialisthelsetjenesten oppgir at de har erfaringsmedarbeidere ansatt, viser SINTEF-rapport. Les hvilke fordeler og utfordringer lederne selv beskriver om disse ansettelsene.

På oppdrag for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har SINTEF gjennomført en kartlegging av erfaringsmedarbeidere i Norge. Tidligere har vi presentert tallene fra Kommune-Norge.  Nå har SINTEF også ferdigstilt en rapport om ansatte med brukererfaring i spesialisthelsetjenesten.

Datagrunnlaget er basert på svarene fra 519 ledere i spesialisthelsetjenesten landet rundt, som til sammen rapporterer om 239 årsverk av ansatte med erfaringskompetanse/brukererfaring. Erfaringskompetanse/brukererfaring betyr i denne sammenheng at en av årsakene til at man er ansatt i tjenesten er at man har pårørende- eller egenerfaring med psykiske og/eller rusrelaterte problemer.

Forskerne bak rapporten, Solveig Osborg Ose og Marian Ådnanes, gjør imidlertid oppmerksomme på at tallmaterialet har noen svakheter. De mener mer forskning må til for å gjøre nasjonale anslag på antall personer med erfaringskompetanse/brukererfaring i tjenestene.

Her kan du lese hele rapporten

Her er noen av funnene deres, basert på svarene fra de 519 lederne:

 • 30 prosent av lederne svarer at de har ansatte med brukererfaring/erfaringskompetanse
 • 66 prosent svarer at de ikke har ansatte med slik erfaring. Av disse svarer 10 prosent at de har planer om å ansette personer med brukererfaring/erfaringskompetanse
 • Lederne som har svart at de har ansatte med brukererfaring, oppgir at erfaringsmedarbeiderne har følgende roller (Her var det mulig å krysse av for flere svar):
  • Bidrar i arbeidet med enkeltbrukere (69 prosent)
  • Bidrar på systemnivå i planlegging og utvikling av tjenestene (60 prosent)
  • Bidrar i prosjektarbeid (40 prosent)
  • Har kontakt med brukerorganisasjoner (42 prosent)
  • Har kontakt med pårørende (30 prosent)

59 ledere har gitt svar på hvilke fordeler og ulemper de ser ved å ha ansatte med erfaringskompetanse. Generelt har få svart at de ser noen ulemper ved ansettelsene. Her er kommentarene som er gjengitt i rapporten.

«Bare fordeler, ser et trepartssamarbeid, pasient og bruker dimensjonen (erfaringskompetanse) system (leder) og fag (behandlere) sikrer bedre planlegging av tilbud.

De holder oppe pasientens perspektiv i behandling og i utvikling av tjenestene. Får større innpass hos pasienter som er skeptiske til behandlerapparatet. Holder fokuset på recovery og håp oppe. Ingen ulemper.»

Noen beskriver også noen av utfordringene for ansatte med erfaringskompetanse:

«Gjennomgående positive erfaringer med erfaringskompetanse, både i samspill med fagkompetanse og bruk av erfaringskompetanse direkte mot bruker (gir ofte en trygghet å kjenne noen som har vært i samme situasjon). Bruker erfaringskompetanse i rusmestringsgrupper – deler gode erfaringer. Viktig med god veiledning og oppfølging av erfaringskonsulenter, da de ofte har en mer utfordrende rolle enn andre i å skille mellom jobb og privat (de har jo vært venn med mange av de som er innlagt – hvordan skille da på en god og respektfull måte)?»

En leder beskriver at behandlere også kan ha egen erfaring som de bruker i arbeidet:

«Hva har ikke spesifikt ansatt erfaringskonsulenter, men vi har behandlere med erfaring som pårørende til mennesker med lidelsene vi utreder/behandler ved vår seksjon. Vi har også flere ansatte som selv har vært i livsløp der det har vært behov for å søke hjelp for egne psykiske utfordringer, kommet seg tilbake til en meningsfull hverdag, og står bedre rustet som fagpersonell.»

Andre beskriver ansatte med erfaringskompetanse som et bindeledd mellom behandler/pasient, mens noen opplever at det kan bli ustabilt:

«Vi har svært gode erfaringer på systemnivå, men vedkommende er sykemeldt store deler av tiden.»

Osborg Ose og Ådnanes skriver videre i rapporten at disse beskrivelsene vil bli analysert grundigere i en vitenskapelig publikasjon.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.