Hjem > Erfaringskonsulenter > Her er resultatene fra undersøkelsen blant erfaringskonsulenter

Her er resultatene fra undersøkelsen blant erfaringskonsulenter

Resultatene fra erfaringskonsulentundersøkelsen 2018 er klare. Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum vil ha flere pårørende med, mer veiledning og flere erfaringskonsulenter i fast stilling.

Erfaringskompetanse og organisasjonen Erfaringssentrum har sammen gjennomført questback-spørreundersøkelsen blant offentlig ansatte erfaringskonsulenter.

Totalt mottok vi 87 svar hvorav 56 svarte at de var kvinner og 21 menn, 10 svarte ikke på spørsmålet om kjønn.

Undersøkelsen viser at 48 av 87 bruker tittelen erfaringskonsulent, enten alene eller sammen med en annen tittel. 43 var ansatt i prosjektstillinger, mens 38 var fast ansatt. 5 svarte at de var i vikariat for fast stilling mens 1 ikke svarte. 27 svarte at de hadde 100 prosent stilling, og 28 i 50 prosent stilling.

Her kan du laste ned hele rapporten

Over halvparten av stillingene hadde ikke en arbeidsbeskrivelse. 20 av dem som har en arbeidsbeskrivelse sier at denne ikke er dekkende for jobben de utfører.
23 var nyansatt det siste året, 40 hadde jobbet mellom 2-3 år og 9 lengre enn 6 år.

Usikkerheten i magen

– Jeg synes funnene viser at vi må jobbe enda mer med å få til faste stillinger for erfaringskonsulenter. Det er ikke godt nok at det kun er rundt 50 prosent som i dag har en fast stilling. For skal man satse på erfaringskonsulenter må de ha ordnede arbeidsforhold. Usikkerheten i magen når kontrakten begynner å nærme seg slutten kan være vanskelig for mange, sier Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum.

– Jeg tenker også at vi må jobbe enda mer med å få erfaringskonsulenter til å organisere seg. I desember hadde vi et møte med Fagforbundet som har resultert i at de har lagt inn «erfaringskonsulent» som egen medlemskode. Så nå kan alle som melder seg inn der velge erfaringskonsulent som yrkestittel. Vi i Erfaringssentrum vil derfor oppfordre alle til å organisere seg fortest mulig i Fagforbundet slik at vi får styrket arbeidet med rettigheter i 2019, fortsetter han.

22 respondenter har en lønn som ligger mellom kr 350.000-460.000. 8 har en lønn på over kr 500.000 mens 5 har under kr 300.000.
67 respondenter har videregående utdannelse eller høyere. Av disse har 36 utdannelse på universitets-/høgskolenivå. 62 prosent hadde helse- og sosialfaglig utdannelse.

Vil ha flere pårørende med

– Er det noen funn som overrasker dere?

– Jeg er kanskje ikke overrasket, men jeg synes det er synd at det for få erfaringskonsulenter med pårørendeerfaring. Jeg tror at deres stemme trenger å bli tydeligere inn i tjenestene. Jeg er også bekymret for at det er for få som får veiledning. Selv om et flertall får det, mener jeg det er uholdbart at en stor andel ikke har noe tilbud om slik veiledning pr. i dag, sier Mohn-Haugen.

Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, peker også på ubalansen i kjønn.

– Det er fortsatt en overvekt av kvinner. Slik jeg leser tallene, er det også en prosentvis økning i antall ansatte som mangler arbeidsbeskrivelser sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Svarprosenten er begrenset, men dersom dette er tilfellet, er det sterkt beklagelig og noe som bør følges med på i tiden fremover, sier hun, og fortsetter:

– Fortsatt er rollen ny og under utvikling. Vi tenker derfor det er nyttig å følge utviklingen når det gjelder erfaringskonsulentenes ansettelsesforhold, lønn og rolleutøvelse, sier Hilde Hem.

Rapporten kan lastes ned her

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.