Hjem > Nyheter > Her finnes en database med 2.000 pasienterfaringer

Her finnes en database med 2.000 pasienterfaringer

Om lag 2.000 erstatningskrav fra pasienter innen psykisk helsvern er samlet og systematisert i en database hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Fagsjef Ida R.K. Bukholm ber fagfolk ta i bruk materialet for å lære av pasienthistoriene.

Ida R.K. Bukholm tror det er flere årsaker til at så få pasienter ber om skadeerstatning. En av dem er at medholdsandelen kun er på 21 prosent. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

I perioden 2008 til 2017 mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1.963 erstatningskrav fra pasienter innen psykisk helsevern.

Sakene, som inneholder beretninger om blant annet mangelfull behandling og oppfølging, forsinket og feil diagnostikk, feilmedisinering, bivirkninger, selvmord og selvmordsforsøk innen psykisk helsevern, er samlet og systematisert i en egen database hos NPE.

Ber leger og psykologer lese materialet

Fagsjef for pasientsikkerhet i NPE, Ida R.K Bukholm, vil at materialet, både sakene som har fått medhold og avslag, skal brukes til læring for profesjonene og helsemyndighetene.  Om leger og psykologer tar seg tid til å lese gjennom historiene, får de et unikt innblikk i pasienters opplevelser av behandlingen, mener hun.

– Det ligger et stort læringspotensial i pasientenes erfaringer, og det er like viktig for oss å se på sakene som får avslag som de som får medhold. De kan være med på å få opp oppmerksomheten rundt en bestemt problematikk, og gi bilde på hvilke problemstillinger som går igjen i systemet.

– Hvis for eksempel ti personer har store bivirkninger av samme medisin, er dette viktig informasjon for oss. Det kan være med å forebygge feil og utvikle faget, sier Ida R. K Bukholm.

Her kan du søke om skadeerstatning for behandlingssvikt

Alle kan be om tilgang på dokumenter, som blir anonymisert, fra databasen.

– Hver henvendelse blir vurdert, men hittil har vi ikke sagt nei til noen som har bedt om tilgang på materialet, sier Bukholm.

Unik informasjon

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Klagene som sendes til NPE fylles ut av pasientene både gjennom omfattende avkrysningsskjemaer og i fritekst. Det er NPEs egne fagpersoner som behandler sakene, og erstatningskrav fra pasienter innen psykisk helsefeltet behandles av psykiatere ansatt av NPE.  Saksbehandlingstida kan ta opp mot et år, og i enkelte tilfeller mer enn et år.

Fagsjef Bukholm mener NPEs database er kilde til informasjon og læring som ikke finnes andre steder, og at materialet også er relevant for forskning.

– Sakene i andre kvalitetsregistre, som for eksempel hos Helsetilsynet, omhandler lovbrudd. Vi går imidlertid inn i saker hvor det gjøres feil basert på faglige vurderinger også. Vi får et innblikk i folks liv på en helt annen måte, sier hun videre.

Nylig arrangerte vi Toppmøte 2019 – her kan du se videoopptak fra arrangementet

Lav medholdsandel i psykisk helsevern-saker

Likevel; det er få pasienter innen psykisk helsevern som ber om skadeerstatning.  Erstatningskrav fra disse pasientene utgjør kun fem prosent av alle sakene NPE behandlet i løpet av niårsperioden.

Og mens medholdsandelen er på 30 prosent innen somatikken i NPEs saker, fikk kun 21 prosent av pasientene innen psykisk helsefeltet medhold.

Bukholm tror at lav medholdsprosent kan være én av flere årsaker til at så få saker meldes inn, og at utstrakt grad av skjønn i behandlingen gjør det vanskeligere å dokumentere feil.

Hun peker også på at mange av pasientene ikke makter å mobilisere krefter til å stå i en erstatningssak mot fagpersoner når livet allerede er vanskelig.

– Det kan være vanskelig å forklare at behandlingen man har fått har vært en del av problemet. Innen dette feltet er det viktig at behandlere ikke har et ensporet syn, men lytter til pasienten og pårørende. Pasientens opplevelser og beskrivelser danner i stor grad grunnlaget for diagnosen som settes, det bør den gjøre videre i behandlingen også.

– En liten feil kan i noen tilfeller føre til et stort problem med langtidseffekter for den det gjelder, særlig innen psykisk helsefeltet. For å sikre god pasientsikkerhet, er vi avhengig av at pasientenes klager blir synliggjort, sier Ida R.K Bukholm.

Fagsjef for pasientsikkerhet i NPE, Ida R.K. Bukholm, kan kontaktes på irb@npe.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.