Hjem > Nyheter > Historier kan føre til endring

Historier kan føre til endring

-Det har vært vondt å lese om alle de som forteller at de passiviseres og mister makten over eget liv. Dette handler om manglende holdninger og manglende bevissthet om rettigheter, sier Erfaringskompetanses bibliotekar og seniorrådgiver Eskil Skjeldal som har studert historiene fra brukere og pårørende.

INTERESSANTE FUNN: Erfaringskompetanse har i flere år samlet historier fra brukere og pårørende. Dette har bibliotekar og seniorrådgiver Eskil Skjeldal sett nærmere på. Han forteller om mange interessante funn. Foto: Thomas Øverbø)

Gjennom mange år har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse samlet erfaringer og historier fra mange brukere og pårørende. Nå er tekstene gjennomgått og samlet tematisk: Hva mener brukerne og deres pårørende om hva som fungerer og ikke fungerer i norsk psykisk helsevesen. Er det mulig å se noen fellesfaktorer når mennesket får nytt håp og livet endelig går i riktig retning?

Mister kontrollen over eget liv
-Hvordan har det vært å lese disse historiene?
-Det har vært spennende å se hvor store likhetstrekk det er mellom de ulike historiene. Mange er veldig åpne om det som ikke fungerer: Dette går særlig på en avmaktsfølelse de føler på, i møte med norsk psykiatri. Mange føler de mister stemmen og kontrollen over eget liv. Mange savner alternativer til medisiner, og føler de slåss mot en overmakt der diagnosene oppleves som noe som holder dem nede. Noen få forteller om gode møter, flinke mennesker og at medisiner har hjulpet dem.

Lite som skal til
-Hva har overrasket deg mest?
-Det har vært et sjokk å se hvor mange som har helt konkrete og gode løsningsforslag til hvordan de selv kunne ha vært aktivert for å bli bedre. Det er så lite som skal til: Om behandlingsapparatet bare hadde vært litt mer lyttende og villige til å involvere brukerne, kunne de selv få vært med på å bestemme og bruke sine egne krefter og ressurser til tilfriskningen. Flere ganger har jeg tenkt at det personene opplever vitner om rettsløse tilstander, og at de er ofre for et inhumant system.

Håper på holdningsendring
-Hva kan disse historiene føre til?
-Jeg håper at alle som er involvert i tjenesteapparatet i spesialisthelsetjenesten og i kommunene kan lese seg opp. Det bør være i deres interesse også å vite hva brukerne mener. Om disse historiene kan føre til en holdningsendring, slik at vi forstår og endrer i takt med brukernes ønsker, kan myndighetene sørge for at det bevilges mer støtte til tiltak som tar brukernes og de pårørendes krav og ønsker på alvor. Om vi skal legge disse historiene til grunn, er det ingen tid å miste: Altfor mange har blitt passivisert og blitt fratatt makten over eget liv altfor lenge, mener Eskil Skjeldal. Se video nedenfor.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.