Hjem > Nyheter > Hjelp på egne premisser

Hjelp på egne premisser

Liv Skree har egen erfaring som pasient under tvunget psykisk helsevern. Med et tillitsverv i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO) ønsker hun sammen med flere organisasjoner medisinfrie behandlingstilbud ved alle helseforetak.

- Jeg ønsker ikke å bli møtt med en vegg av medisiner når jeg ber om hjelp, sier Liv Skree. Hun skal holde innlegg på Toppmøte - med rett til å velge - 9. oktober. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Skree skal delta på Toppmøte som en av innlederne, og er gjennom WSO en av de 27 medarrangørene. I sitt innlegg vil hun snakke om brukerbevegelsens krav om døgnbaserte medisinfrie behandlingstilbud.

Livredd tvangsmedisinering

Hvorfor trenger vi et medisinfritt alternativ, og hvem er det nyttig for?

-Først og fremst trenger vi et tilbud fordi det ikke eksisterer noe slikt i dag. Mest nyttig vil det være for dem som ikke har noe tilbud i dag, og da tenker jeg på alt fra mennesker som er livredd tvangsmedisinering til folk som vil ha en annen type hjelp enn i «pilleform».

Vet vi at et slikt tilbud trengs?

Ja, for eksempel for meg. Jeg ønsker ikke å bli møtt med en vegg av medisiner når jeg ber om hjelp. Heller ikke ønsker jeg å se flere liv bli ødelagt fordi folk blir påtvunget noe de føler som krenkende og skadelig.

Felles krav om medisinfrie tilbud

Hun mener mange skjebner kunne vært annerledes om de hadde fått et annet tilbud.

-Brukerorganisasjonenes samlede erfaringer tilsier at det er et stort udekket behov, som vi ser gjennom «fellesaksjonens krav om medisinfrie tilbud».

Bak aksjonen står foruten WSO også Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Hvite Ørn og Aurora.

Mange blir litt usikre når det er snakk om medisinfrie behandlingstilbud, hva konkret kan det være – og hvor skal de tilbudene tilbys?

-Det er normalt at man er usikker når man snakker om å skape noe helt nytt. Noe som ikke eksisterer enda. Men det er viktig at vi legger til rette for at det kan blomstre opp en ny kultur innen feltet.

Øremerkede midler til oppstart

Hun mener at myndigheter må bevilge øremerkede midler til oppstart av medisinfrie enheter ved alle helseforetak.

-Jeg tror at medisinfrie tilbud helst bør startes av personer med en genuin interesse for en mer human og sosial måte å hjelpe et menneske på. Det finnes en rekke gode eksempler på at det går an å få hjelp uten medisiner. Familjevårdstiftelsen i Gøteborg er en av disse.

Mange innen fagmiljøet sier at egne medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter i alle helseforetak ikke er en faglig eller god løsning. Skjønner du deres bekymring?

-Jeg kan være enig i at det kan bli vanskelig for en ny hjelpekultur å vokse frem innenfor det systemet vi har i dag. Men jeg er ikke enig i at medisinfrie alternativer ikke er en faglig løsning. Kunnskapsgrunnlaget fra Norges offentlige utredning viser at kun en av fire får utbytte av antipsykotiske medisiner (NOU 2011:09, Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet). Så jeg vil heller si at det er faglig uforsvarlig å ikke ha et medisinfritt tilbud til de som ønsker dette.

-Fagmiljøet tenker også at medikamentfrie alternativer må integreres i det generelle behandlingstilbudet og ikke etableres som en særomsorg? Er ikke det bra nok?

Ny kultur og et nytt menneskesyn

-Medikamentfrie tilbud må bli en del av det generelle tilbudet, men det er ikke veldig sannsynlig at en ny kultur og et nytt menneskesyn vil vokse frem innen det medisintunge behandlingsregime vi har i dag.

Hun tenker da på press, overtalelse og tvangsmedisinering som daglig foregår.

– Reaksjonene på medisinfrie tilbud fra de delene av fagmiljøet som er styrende innen døgnbehandling, og da særlig akutt, bekrefter også dette. Legemiddelfrie tilbud handler om å tenke helt nytt på hvordan vi som samfunn kan hjelpe hverandre gjennom vanskelige tider i livet. Det handler om å kunne få hjelp på egne premisser i stedet for å bli neddopet når man ikke ønsker det, sier Liv Skree.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.