Hjem > Nyheter > Hva menes med at «frivillighet skal være forsøkt»?

Hva menes med at «frivillighet skal være forsøkt»?

Erfaringskompetanses nye hefte går gjennom ulike alternativer til tvang og hva det innebærer at frivillighet skal være forsøkt. Heftet kan bestilles i nettbutikken vår.

I dagens psykisk helsevernlov står det at «frivillighet skal være forsøkt, hvis det ikke er åpenbart formålsløst». Men hva betyr egentlig det? Holder det at man først spør personen om han ønsker et gitt tilbud frivillig, før man eventuelt gir det samme tilbudet med tvang? Dette er nok dessverre hvordan loven praktiseres mange steder, men det er ikke tilstrekkelig. For at man skal kunne si at frivillighet er forsøkt, kreves det mer.

Dette blir gjennomgått i det sjette heftet i Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse sin serie om rettigheter innen psykisk helsevern: «Tvang og frivillighet. Hva betyr det at frivillighet skal være forsøkt?»

Heftet går også gjennom ulike alternativer til tvang, og beskriver hva man kan gjøre hvis pasienten ikke ønsker den behandlingen som er behandlers førstevalg. Disse alternativene er basert på forskning, og heftet har også referanser til aktuell forskning.

Som de andre heftene i serien, er heftet illustrert, har en enkel tekst og praktiske eksempler fra hverdagen. Målgruppen er pasienter og pårørende innen psykisk helsevern, men også behandlere på ulike nivå som trenger en rask innføring eller repetisjon av regler og deres betydning for praksis.

Heftet egner seg særlig for personer som ikke ønsker å lese hele lovtekster eller forskningsartikler, enten fordi de har norsk som andrespråk, har lærevansker, lese- og skrivevansker, nedsatt konsentrasjon – eller rett og slett har det for travelt i hverdagen til at det passer å lese lengre tekster.

I juni i år leverte tvangslovutvalget utkast til ny Tvangsbegrensningslov. Det nye lovutkastet vektlegger i større grad enn tidligere at frivillighet skal være forsøkt før man kan benytte tvang. I dagens lovtekst står det at «Frivillighet skal være forsøkt hvis det ikke er åpenbart formålsløst», i det nye forslaget er denne begrensningen fjernet, og det slås fast at frivillighet skal være forsøkt.

Kunnskap om frivillig behandling og alternativer til tvang vil dermed bli stadig viktigere fremover, og dette heftet kan være en god innføring til tema.

Heftet kan bestilles i nettbutikken vår her.

I serien om rettigheter har vi også utgitt hefter om:

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.