Hjem > Nyheter > Hvem skal vite?

Hvem skal vite?

Har foreldrene dine rett på å få vite opplysninger om din psykiske helse? Hvem kan gi fritak fra taushetsplikten? Kan du bruke epost og sms til å sende beskjeder til behandleren din? Hvor går grensen mellom taushetsplikten, som alt helsepersonell er underlagt, og viktigheten av å formidle relevant informasjon om pasientens helse, for å gi god nok helsehjelp? Og hvor klager du om du mener at taushetsplikten er brutt? Vårt nye hefte Taushetsplikt. Hvem skal vite? lanseres i dag. Det er igjen Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner.

Eskil Skjeldal står klar for å pakke og sende ut vårt nye hefte om taushetsplikt.

-Hvorfor mener dere at denne publikasjonen nødvendig?

-Du har ikke en rettighet hvis du ikke vet at du har den, og kan etterspørre den. For å styrke reell brukermedvirkning og gi større innflytelse til brukere og pårørende, er det viktig for oss at det finnes lett tilgjengelig informasjon om ulike rettigheter og plikter – inkludert informasjon om taushetsplikten.

-Hvorfor er fakta om taushetsplikten noe som opptar senteret?

-Taushetsplikt er helt grunnleggende for tilliten i helsevesenet. Samtidig er taushetsplikten til for pasienten og skal ikke benyttes som en unnskyldning for nødvendig samarbeid som pasienten ønsker. Vi vet at enkelte pasienter har opplevd at taushetsplikt ikke har blitt praktisert på en god måte, og at det har vært uklart hva som er riktig i den aktuelle situasjonen. Det er derfor viktig for oss at det finnes lett tilgjengelig informasjon for både pasienter, pårørende, og ansatte.

-Vet senteret at pasienter og pårørende ikke vet det som står i dette heftet?

-Nei, det vet vi ikke. Mange pasienter og pårørende vil vite mye av det som står i heftet, noen vil sikkert vite alt. De behøver jo ikke lese det! Men, det at noen vet hjelper ikke de som ikke vet. Pasienter og pårørende har ulik bakgrunn, og det er ikke sånn at du automatisk er oppdatert på helselovgivningen bare fordi du, eller noen i familien din, får en psykiatrisk diagnose. Det vil også være mange som vet noe om taushetsplikten, men som opplever situasjoner hvor de er usikre på hva som er rett, og hvilke rettigheter de har. I slike situasjoner, og for de dette gjelder, håper vi heftet kan være til hjelp.

-Hva med de ansatte? Bør ikke alle ansatte ha god kjennskap til taushetsplikten?

-Absolutt! Og de fleste utdannede helsearbeidere har også det, samtidig som det finnes unntak. Det kan være flere ulike grunner til dette. En del av de ufaglærte har kanskje ikke fått god nok opplæring i hva taushetsplikten egentlig innebærer, i praksis. For andre er det kanskje lenge siden de fikk opplæringen, og hvis de i tillegg har jobbet i systemer hvor taushetsplikten har blitt praktisert mindre strengt, kan de ha behov for en oppdatering. Det kan også tenkes andre situasjoner, hvor det er behov for en presisering av hva taushetsplikten egentlig betyr, i praksis.

-Hvorfor er det nødvendig med et eget hefte? Kan man ikke bare lese lovtekstene?

-Mange kan og vil lese lovtekstene, de ligger lett tilgjengelig på nett, og vi refererer også til disse i heftene. Men det at noen kan lese lovtekster på nett, betyr ikke at alle kan eller ønsker det. For noen er det bedre med en versjon med litt mer hverdagslig språk og eksempler, enten fordi de ikke klarer å lese en lang lovtekst, eller fordi de ikke trives med den typen tekster. Da kan disse heftene være et godt alternativ. De kan også egne seg for personer med norsk som annetspråk, personer med lesevansker eller personer som i kortere eller lengre tid strever med konsentrasjonsvansker. 

-Hvor ønsker dere at heftet skal være synlig?

-Vi ønsker at heftet skal være synlig alle steder hvor det finnes mennesker som mottar psykisk helsehjelp, både i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjetjenesten.

-Hva håper dere at heftet kan føre til?

-Vi ønsker at heftet skal bidra til mer bevissthet rundt taushetsplikten, både blant helsearbeidere og brukere. Vi håper at heftet kan bidra til at pasienter og pårørende blir tryggere på sine rettigheter, og at de kan klage hvis de opplever brudd på taushetsplikten.

Heftet koster 50,- og kan kjøpes i vår nettbutikk. Klikk på lenken for å kjøpe.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.