Hjem > Nyheter > Innspill om brukerperspektivet til regjeringserklæringen

Innspill om brukerperspektivet til regjeringserklæringen

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er opptatt av at brukernes og pårørendes erfaringer og behov blir vektlagt innen psykisk helse- og rusfeltet. Dette foreslås som punkt i regjeringsplattformen.

ENGASJERT: Hilde Hem snakker her om å peke på gode veier til gode tjenester.

20. september ble Erfaringskompetanses innspill sendt til de borgerlige partiene.

Brevet kan du lese her:

Innspill til regjeringsplattform – husk brukerperspektivet!

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil med dette komme med et viktig innspill til dere som forhandler om ny regjeringsplattform. Vi er opptatt av at brukernes og pårørendes erfaringer og behov blir vektlagt innen psykisk helse- og rusfeltet.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse samler bruker- og pårørendekunnskap. Vi dokumenterer og formidler denne kunnskapen og gjør den tilgjengelig for brukermiljøene, helsesektoren, utdanningsinstitusjonene, tjenesteapparat, politikere og samfunn. Kompetansesenteret er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse og rus. Vi bidrar til at brukermedvirkning blir en mer naturlig og integrert del av samfunnets kunnskap og tjenesteutvikling.

Når vi er opptatt av å trekke brukerperspektivet inn i psykisk helse- og rusfeltet, er det fordi den enkeltes opplevelser er gyldig kunnskapskilde i forskning og praksisutvikling. Vi besitter alle livskunnskap som gjør oss til den vi er – og når disse opplevelsene og erfaringene bearbeides, oppstår viktig erfaringskompetanse. Anerkjennelsen av denne erfaringskompetansen og dialog mellom ulike perspektiv og fagtradisjoner, bidrar til å utvikle ny praksis, bærekraftig kunnskap og forståelse av psykisk helse. Det er viktig at dette blir gitt som et klart signal fra myndighetene til alle deler av psykisk helse- og rusfeltet.

Vårt forslag til punkt i regjeringsplattformen:

  • Regjeringen vil gi brukernes og pårørendes erfaringer en mer sentral plass innen psykisk helse- og rusfeltet.

Les innspillet i PDF her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.