Hjem > Nyheter > Jakten på den optimale doseringen

Jakten på den optimale doseringen

– Det er mye viktigere at du går på lavest mulig dose enn at du nødvendigvis er medisinfri eller medisinert. Det handler om å finne den optimale dosen for deg – og da må det justeres! Dette er derfor like mye en justeringsrådgiver som en seponeringsrådgiver.

Seniorforsker og professor dr. med. Jørgen G. Bramness har ledet arbeidsgruppen som gir råd om nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler.

Seniorforsker og professor dr. med. Jørgen G. Bramness er glad for å kunne presentere rådgiveren Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler. Han har ledet arbeidsgruppen til Norsk psykiatrisk forening (Npf ) som gir råd om hvordan man skal trappe ned og eventuelt seponere antipsykotiske legemidler for personer over 18 år.

Lite kunnskap

Til daglig er Bramness seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykisk lidelse (NKROP), samt professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø. Lederen av arbeidsgruppen kjenner selv godt til behovet for en rådgiver i dosering fra tiden som psykiater på psykiatrisk poliklinikk:

Det har vært usikkerhet blant norske psykiatere om hvordan man best mulig skal trappe ned antipsykotisk medikasjon hvis og når det skal skje. Vi har ønsket å gå gjennom litteraturen for å finne de beste rådene basert på kunnskap, slik at om man bestemmer seg for å trappe ned, skal dette gjøres på best mulig vis for pasienten. Her må man både ta hensyn for å unngå tilbakefall av sykdom samt vurdere reaksjoner på selve nedtrappingen, sier Bramness.

Han hevder at gruppen har funnet oppsiktsvekkende lite forskningsbasert kunnskap på området.

LES OGSÅ: – Lite kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka blant fagfolk

Utfordringen

Jørgen G. Bramness mener at den største utfordringen fra man har bestemt seg for å trappe ned, er hva man skal se etter for å styre nedtrappingstempoet. Rapporten kommer med forslag til hvilke symptomer man bør se etter.

Antall milligram og antall dager eller måneder det skal gå mellom hvert trinn er én type kunnskap. Men også forhold som sykdommens alvorlighet og personlig sårbarhet spiller inn i nedtrappingen. Her er det mange variabler, og vi trenger mye mer forskning på dette området.

Bramness håper at for eksempel medisinfrie avdelinger vil bruke et instrument som er foreslått i rådgiveren – et instrument som arbeidsgruppen tror vil kunne gi verdifull informasjon.

Med systematisk innhenting av data kan vi kanskje om noen år stå på tryggere empirisk grunn når vi skal gi råd om nedtrapping.

De viktigste rådene:

  1. Følg alltid behandlingsretningslinjer med hensyn til hvor lenge man bør behandle en psykotisk tilstand.
  2. Om man avviker fra behandlingsretningslinjene bør man ha ekstra årvåkenhet med hensyn til tilbakefall i hvert fall i en periode som tilsvarer anbefalt behandlingslengde.
  3. Ved nedtrapping bør man ikke fjerne mer enn 25-30 % av aktuell dose ved hver anledning. Ved de(t) første trinn(ene) kan man vurdere en 10 % reduksjon. Minste tablettstørrelse må seponeres i ett trinn.
  4. Det bør gå minst 2 måneder mellom hvert nedtrappingstrinn.
  5. Beslutning om å stoppe eller reversere nedtrapping bør tas på grunnlag av monitorering av psykotiske symptomer og nedtrappingsreaksjoner.
  6. Serumkonsentrasjonsmålinger kan være til hjelp for å forstå uventede reaksjoner.
  7. Ved seponering av klozapin er monitorering av psykose og kolinerge symptomer særlig viktig.

Jørgen G. Bramness har ledet arbeidsgruppen og utarbeidet de kliniske rådene sammen med Ingrid Castberg, Karen Margrethe Hanssen, Erik Johnsen, Rune A. Kroken, Jan Ivar Røssberg og Silje Skrede.

Her finner du hele rapporten:

Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.