Hjem > Nyheter > Jeg hadde gjort det igjen

Jeg hadde gjort det igjen

-Kampen jeg har ført for pasientene, var verdt det – på godt og vondt, sier Målfrid J. Frahm Jensen som i formiddag mottok Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2015.

NY PRIS TIL MÅLFRID: Hun har tidligere mottatt Tabuprisen. I dag mottok hun Ytringsfrihetsprisen, Målfrid J. Frahm Jensen.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen og seminaret samler store deler av psykisk helse- og rusfeltet i Norge.
– Årets prisvinner kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker. Vedkommende ytrer seg prinsipielt uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person, understreker professor Bengt Karlsson ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som også er styreleder i den uavhengige og frittstående stiftelsen som arbeider på ideelt grunnlag.

Integritet og medbestemmelse
I begrunnelsen står det at historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern. Og hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnelsen
Årets prisvinner har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern.
Målfrid J. Frahm Jensen sa opp sin stilling som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus 1. mai 2015. Bakgrunnen for oppsigelsen var konsekvensene etter at hun kommenterte et oppslag i Stavanger Aftenblad om at «Tvangsbruken i Stavanger ligger skyhøyt» over resten av Vestlandet.

Avisen ba årets prisvinner om en kommentar til tallene og svarte, blant annet: «Jeg tror noe av årsaken i Stavanger skyldes ulik kultur til tvangsmiddelbruk på ulike sengeposter. Pasienter på noen sengeposter er frustrerte over hvordan de blir behandlet. Det er mye å hente på å møte pasienten på en bedre måte» Videre sa hun: «Det er lege eller psykolog som kommer og godkjenner tvangsmiddelbruken. De bør bli flinkere til å stille spørsmål om hva som skjedde før, under og etterpå. Kunne tvangsmiddelbruken vært unngått?»

Skrev under opprop
Ansatte ved Stavanger Universitetssjukehus lagde en underskriftskampanje mot Frahm Jensen. 76 ansatte – sengepostledere, leger, verneombud, sykepleiere og vernepleiere – skrev under på oppropet. Fire sentrale ledere sendte deretter ut en e-post til alle ansatte på sengepostene hvor de støttet de ansatte og sjeflegen, og hvor de skrev at de opplevde Frahm Jensens uttalelser til Stavanger Aftenblad som feilaktige. Etter noen måneder meldte årets prisvinner saken inn for Arbeidstilsynet fordi hun ikke følte seg ivaretatt.
Dette falt ikke i god jord og prisvinneren sa opp stillingen sin etter seks år som erfaringskonsulent. Hun begrunnet det med reaksjoner mot henne, rykter og massiv motstand fra enkelte seksjonsledere og en del ansatte, noe som gjorde arbeidsforholdene så vanskelige at hun følte seg tvunget til å si opp, i tillegg til at hun ble forsøkt kneblet i forhold til media i utkast til ny stillingsbeskrivelse.

Menneskerettigheter
Årets prisvinner er både skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun er utdannet hjelpepleier og har hatt tillitsverv i Diabetesforbundet og Mental Helse. Hun har kjempet for psykebil, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og rettsvern. Hun kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker, og hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person. I oppsigelsen til Stavanger Universitetssykehus avslutter prisvinneren med: «Kanskje er jeg for uredd, snakker for høyt og er for tydelig for enkelte ledere. Det beklager jeg, men hvis ikke behandlingen vi gir våre pasienter er innenfor etiske krav, gjeldende lovverk og menneskerettighetene vil jeg si ifra, enten jeg er ansatt eller ikke».

Krenkende og uverdig behandling
Fremdeles blir mennesker utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre disse vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag», skriver Karlsson i en pressemelding.
Prisen har blitt delt ut årlig siden 2002 av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern, og består av kr 10 000,-.

Gal maktbalanse
Målfrid J. Frahm Jensen er takknemlig for prisen.
– Det er veldig kjekt, nettopp fordi ytringsfrihet bør stå helt sentralt også innen psykisk helse. Det har vært viktig å sette søkelys på den gale maktbalansen. Samtidig er det viktig å peke på helseansattes rett til å ytre seg og delta i den offentlige debatten om hva som er god psykisk helseomsorg, sier hun til Erfaringskompetanse.no.
– Du har tidligere mottatt Tabuprisen og nå denne. Hva skal du gjøre med prispengene?
– Jeg skal gi deler av dem til Byprestene i Sandnes til trivselstiltak for personer med rusmiddelavhengighet, sier hun og forteller at noen av de tidligere kollegaene har bedt om unnskyldning.
– De har jeg selvfølgelig tilgitt, mens andre har jeg ikke hørt noe fra. Jeg beklager hvis denne prisen kan virke som en rød klut for enkelte, men jeg ville gjort det igjen. Det er viktig å varsle, å sette søkelyset på ytringsfriheten til alle helseansatte, sier hun.

Tidligere prisvinnere:

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.