Hjem > Nyheter > Kampen om diagnosene

Kampen om diagnosene

Tidligere var depresjon en sjelden lidelse. I vår tid er det vanskelig å være trist på en måte som ikke kvalifiserer til denne diagnosen. Da er medikamentell behandling lett et nærliggende alternativ. Det sier psykiater Magnus Hald som 17. mars deltar i paneldebatten «Diagnostisering av psyken».

PANELDEBATT: Psykiater Magnus Hald, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, deltar i paneldebatten om diagnoser. Det skjer på Litteraturhuset i Oslo 17. mars.

Fagkonferansen på Litteraturhuset i Oslo skjer i forbindelse med lanseringen av bøkene «Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn”», skrevet av James Davies og Peter Kindermans “Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri”. Innledninger er ved James Davis og Peter Kinderman. Deretter blir det paneldebatt med psykiater Magnus Hald, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, kommuneoverlege i Skien, Vegard Høgli, psykologspesialist Birgit Valla, avdelingsleder for Stangehjelpa og psykologspesialist Didrik Heggdal, Vestre Viken helseforetak.

Sykdomsmodellen
Arrangementet tar for seg spørsmålet om hvorfor psykiatrien er en raskt voksende medisinske spesialitet samtidig som den ikke kan vise til overbevisende behandlingsresultater. Hvorfor skrives det ut psykiatriske medisiner i større mengder enn nesten noen andre medikamentgrupper, til tross for lite overbevisende effekt? Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor får psykiatrien fremstå som en legitim gren av legevitenskapen når nesten ingen av psykiatriens diagnoser bygger på kjente biologiske årsaker, og dermed bryter med den medisinske sykdomsmodellen?
Magnus Hald som har skrevet forordet til boka «Sammenbrudd», er ikke i tvil om at det finnes for mange diagnoser, at vi lener oss for lett både til dem og til medisinene.

 

Mange doser
I Norge fikk ifølge Reseptregisteret, mer enn 1,3 millioner personer utskrevet i underkant av 360 millioner doser med ”nervemedisin” til en totalkostnad på nærmere tre milliarder kroner i 2014. Over 300.000 fikk skrevet ut rundt 100 millioner doser med antidepressiva, nesten 110. 000 personer fikk 17 millioner doser med antipsykotika og rundt 37. 000 personer fikk utskrevet 15 millioner doser med ADHD-medisin. Hvis disse legemidlene er effektive, hvorfor har vi hatt en nærmest epidemisk vekst i psykiske helseproblemer etter at disse medikamentene kom på markedet?

Diagnoser og rettigheter
Det er ikke holdepunkter for at psykiske problemer skyldes en biokjemisk ubalanse i hjernen, selv om omfattende bruk av medikamenter som nettopp virker på hjernen kan gi et slikt inntrykk. Psykiatriske diagnoser klassifiserer ikke hjernesykdommer, men beskriver grupper av symptomer.
-Ser du at brukere også ønsker diagnoser?
-Ja, utvilsomt. Diagnosene har mange funksjoner. Blant annet kan en diagnose utløse ressurser og samtidig setter navn på et problem. Plutselig går man fra å være et «problembarn» til en person med ADHD. Man mister på en måte ansvar for egen væremåte, noe som kan ha både positive og negative sider, sier Hald som understreker mange bivirkningene som følger med medisinbruk.

Klart til sommeren
Magnus Hald har sittet i Erfaringskompetanses Rådgivende utvalg der diagnostisering er blitt  grundig debattert. Samtidig foregår det nå et arbeid med landets helseforetak og ikke minst ved Halds arbeidsplass i Tromsø for å jobbe frem medisinfrie behandlingstilbud. Hva det bør bestå av vil være tema for Erfaringskompetanses paneldebatt på Litteraturhuset 21. april. Magnus Hald ser frem til at alternative behandlingsformer blir satt på dagsorden på oppdrag fra helseminister Bent Høie og Helse Nord.
-Vi vet ikke per i dag nøyaktig hva tilbudet skal inneholde, men vi vil lyse ut en enhetslederstilling før påske og ser frem til å starte dette spennende arbeidet som bør være operativt fra juni, presiserer Magnus Hald.

Forfatterne
Men før den tid er det paneldebatt om diagnoser der to nye bøker blir lansert, skrevet av Davies og Kinderman. James Davies er Reader i sosialantropologi og psykoterapi ved University of Roehampton, London, og praktiserende psykoterapeut. Han har sin doktorgrad i sosial og medisinsk antropologi fra University of Oxford. Peter Kinderman er professor i klinisk psykologi og leder for Psykologisk institutt ved University of Liverpool. Han er «honorary Consultant Clinical Psychologist with Mersey Care NHS Trust», og President-Elect for den britiske psykologforeningen.
Bak arrangementet står Abstrakt Forlag og Stiftelsen Humania og hele seansen starter klokka 17.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.