Hjem > Nyheter > Koronaviruset og rus- og psykiske lidelser i kommunalt arbeid

Koronaviruset og rus- og psykiske lidelser i kommunalt arbeid

Her er Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger for håndtering av koronaviruset og samtidig ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen. Bruker- og pårørendeorganisasjoner har kommet med innspill til anbefalingene.

Helsedirektoratet med anbefalinger i forbindelse med koronaviruset og rus- og psykiske lidelser i kommunalt arbeid. (Logo: Helsedirektoratet)

Høyrisikogruppe og spesielt sårbare ved bortfall av tilbud

Helsedirektoratet innleder med at Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

Videre vurderes det at det vil få store konsekvenser for denne gruppen og for samfunnet dersom alminnelige tilbud stenges. Personer med mindre alvorlige psykiske/rus lidelser vil kunne oppleve økt symptomtrykk i denne perioden.

HØR ERFARINGSPODDEN: – Slik takler du koronafrykten

Anbefalingene

Anbefalingene omfatter:

  • Økt oppmerksomhet ved utskriving eller mangel på tilbud. Kommune og spesialisthelsetjenesten må samarbeide og ha tydelig økt oppmerksomhet på risiko og konsekvenser dersom pasienter skrives ut eller ikke får tilbud pga. koronavirussituasjonen. Det må utarbeides tydelige rutiner for utskriving av pasienter på bakgrunn av nåværende situasjon.
  • Kommunene må ha oversikt over gruppen, vurdere risiko, prioritet og utarbeide en plan for hvordan ivareta økt press på henvendelser. Kommunen anmodes om å jobbe tett med frivillige og andre sektorer som kan bistå, og fortløpende vurdere hvilke tilbud til gruppen som kan holdes åpne for å unngå økte symptomer og redusere behov for innleggelse.
  • Opprettholdelse av hjemmetjenester og lavterskeltilbud: Det anbefales at kommunen sammen med fylkesmannen og Kompetansesenteret for sykehjem og hjemmetjenester lager en plan for hvordan hjemmetjenestene kan opprettholdes. Kommunen må sammen med frivillige vurdere hvordan de kan opprettholde lavterskeltilbud til denne gruppen, med tiltak som kan hindre smitte. Stenging av lavterskeltilbud som matutdeling, feltpleie ol. kan få store konsekvenser og økt press på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at kommuner og frivillige organisasjoner ser på alternative måter/metoder å fortsatt ivareta målgruppen i lavterskeltilbudene for å unngå bortfall av disse.
  • Tilgang på brukerutstyr skal være gratis og enkelt tilgjengelig, også under koronautbruddet
  • Bosituasjonen: Ansatte i bofellesskap, akutt døgnovernatting, hospits og andre samlokaliserte boliger anbefales å ha ekstra oppmerksomhet på økt symptomtrykk hos beboerne og på smitteverntiltak og tilgjengelighet på dette.
  • Fastlege: Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper.

LES OGSÅ: Her finner du alle anbefalingene med begrunnelser!

LES OGSÅ: Bruker- og pårørendeorganisasjoner med åpent brev til helseministeren

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.