Hjem > Nyheter > Kunne tvang hjulpet Siw?

Kunne tvang hjulpet Siw?

Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?

PANEL: F.v Politiker Elise Bjørnebekk-Waage (Ap), miljøarbeider Pål Holden, statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H), Tommy Husebye (RIO), journalist Thomas Ergo og forsker Thomas Clausen. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

– Hvordan kan vi snu en utvikling der en person bare vil hjem til sosial nød og ruse seg? Og er en person i rus eller abstinens samtykkekompetent? spurte forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Thomas Clausen fra Åpen russcene under Arendalsuka onsdag.

Stavanger Aftenblads dokumentar om avdøde Siw, samt utkastet til en ny tvangsbegrensningslov, var bakteppet for seminaret «Hva kan vi lære av historien om Siw?» som ble arrangert av Tyrilistiftelsen, Fagrådet og SERAF.

Den nå avdøde Stavanger-kvinnens liv bar preg av tung rusavhengighet, psykiske vansker og kriminalitet, og historien om henne gir innblikk i en tragisk, brutal og destruktiv hverdag som endte med døden. Hun hadde flere aktører fra hjelpeapparatet rundt seg. Likevel klarte ingen å ivareta henne.

KorFor-forsker Sverre Nesvåg satte den tragiske enkelthistorien i et større perspektiv med tall fra 2018.

–  2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som Siw. De står på randen til å dø hver dag. Vi kan ikke tillate det, lød det fra Nesvåg.

Les intervjuet med journalisten bak Siw-historien, Thomas Ergo

Tvangsbehandling eller ingen behandling?

Innleder Thomas Clausen har i 10 år har jobbet med tall og statistikk fra norske overdoser, og har forsket på hvordan det går med pasienter etter tvangsbehandling i rusomsorgen.

Han har tidligere ytret seg kritisk til at ikke tvangstiltak i Siws tilfelle ble fremmet, og viser til at kommunen er pliktet til å gjøre nødvendige undersøkelser for å vurdere tiltak om tvang i tilfeller der liv og helse står i fare.

Mens antall tvangsinngrep i psykiatrien er for høyt, og regjeringen har iverksatt flere tvangsreduserende tiltak, påpekte Clausen at bildet er mer sammensatt for behandling av mennesker med tunge ruslidelser og sammensatte behov, og at det er vanskelig for denne pasientgruppen å komme i frivillig behandling i dag.

Han viser til at den kliniske virkeligheten ute i kommunen er forverring over tid, og at alternativet til tvangsbehandling som oftest er ingen behandling – og dermed gradvis forverring.

–  Jeg mener det er flere i denne pasientgruppen som ville nyttiggjort seg tvangsbehandling, og jeg tror Siw kunne nyttiggjort seg det.

– Men tvang avgrenset i tre måneder er ikke nok, vi må ha på plass ettervern og god frivillig behandling etterpå, sa Clausen.

Tommy Husebye, daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), omtaler det som hårreisende at det ikke ble fremmet tvangstiltak for fylkesnemda i Siws tilfelle.

– Vi er alle enige om at det beste er om behandlingen foregår frivillig. Men vi har mange nok historier som bekrefter at å unnlate å gripe inn med tilgjengelig lovverk i saker som dette, er uforsvarlig helsehjelp. Det er å se på at folk går på trynet for siste gang, sa han.

LES OGSÅ: Derfor tok de ut dissens fra tvangslovforslaget

Dette bør du vite om forslaget til en ny tvangsbegrensningslov

– Hun var én av mine 37 klienter

Miljøarbeideren fra Stavanger kommune som jobbet med Siw, Pål Holden, ga et innblikk i sin arbeidshverdag. Han tegnet bilde av et fragmentert apparat med manglende kommunikasjon mellom aktørene, dårlige botilbud, mangelfullt ettervern og individuelle tolkninger av taushetsplikten som forhindrer god informasjonsflyt og et overordnet bilde av brukernes situasjon og historie.

–  Siw var én av 37 klienter på min liste. Vi fikk gjort for lite, og jeg har en gnagende dårlig samvittighet for at vi kunne la det gå så langt, sa han.

Holden snakket videre om de gylne øyeblikkene hvor mennesket Siw kom fram, men som glapp raskt tilbake i rus. Om balansegangen mellom å være et støttende medmenneske og samtidig holde en nødvendig distanse for å klare å stå i yrket.

Han er kritisk til at tvangstiltak er veien å gå for å hjelpe denne pasientgruppen.

– Det er noe med tvang som jeg synes er problematisk. Det å ta kontroll over et annet individ, låse det inn mot deres vilje. Mange av disse brukerne har gjennomgått vold og overgrep, enhver skade legger igjen et arr. Alle som har blitt gjort noe mot sin vilje, vet hvor vondt det er, sa han.

John-Kåre Vederhus, forsker på Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, etterlyste en mer differensiert forståelse av tvangsbegrepet i det offentlige ordskiftet.

– Både vi og politikere må se forskjellen på akutt tvang med korte opphold for å bedre symptomer – og tvang som er planlagt over tid, det vi kaller autonomireparasjon, sa han.

– Skylder Siw å ta tak i dette

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, understrekte regjeringens utgangspunkt: Det er for mye, og feil bruk av tvang i helsetjenestene, og tallene skal ned.

– Samtidig viser denne saken, med Siws historie som utgangspunkt, at det noen ganger er helt riktig å bruke tvang der det foreligger alvorlig fare for liv. Det er dilemmaer på begge sider, sa hun.

At mennesker med langvarige, alvorlige og sammensatte behov i gjennomsnitt har 20 år kortere levetid enn resten av befolkningen er den største og styggeste ulikheten vi har i samfunnet, understreket hun.

– Historien om Siw viser med all tydelighet at mennesker med sammensatte hjelpebehov ikke får det de har krav og rett på. Der samfunnet svikter, kan vi i det minste bøte med å diskutere og ta lærdom. Vi skylder Siw å ta tak i dette, sa hun.

Vi i Erfaringskompetanse inviterer til temakvelden “Trenger vi en ny tvangslov?” 12. september

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.