Hjem > Nyheter > Lære å leve på nytt

Lære å leve på nytt

-På Floenkollektivet har vi et behandlingsforløp etter terapeutisk samfunnsmodell med fire faser der elevene er helt avrust i fase 1 før de kommer til døgninstitusjon(fase 2 og 3) Dette gjelder også for ADHD -medisin, sovemedisin og alle typer A -og  B- preparater. Ved akutte eller elektive operasjoner eller skader der det er behov for medisiner, er pasientene skjermet fra de andre, forteller Aase Frammarsvik.

 

ET MEDIKAMENTFRITT TILBUD: -Kanskje psykiatrien kan lære av Floenkollektivet om hva som er sykdom, sier Aase Frammarsvik, seksjonsleder ved avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus.

Hun er seksjonsleder ved avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus. Kollektivet har 30 år med erfaring bak seg og er opptatt av å kunne gi dem de omtaler som elever, et medikamentfritt tilbud.

Må slutte helt
-Det første vi gjør er å avklare og få en felles forståelse om hva det betyr at det er et medikamentfritt tilbud. For her snakker vi om ingen medisiner og at de som går på faste medisiner må trappe ned og slutte helt med disse før innleggelse. Vi gjør kun unntak for medisiner mot kroniske, somatiske sykdommer som hjertelidelser og ved akutte tilfeller under oppholdet. En medikamentfri, terapeutisk samfunnsmodell er basert på ideen om at rusmisbruk ikke er en sykdom, men et symptom/reaksjon på problemer med relasjoner, og at det kan være mange årsaker til det. Hvis en person bruker ulovlig medisiner for å prøve å takle traumer, eller en dysfunksjonell relasjon til selv og andre, det er dumt å gi dem lovlig medisin. I stedet må vi hjelpe dem å lære nye metoder å bygge relasjoner til andre og bli avhengig av mennesker, ikke stoff. Lære å leve livene sine på en ny måte.
-Hvordan håndterer dere eventuelle abstinenser?
– Forberedelsen til døgnoppholdet og avrusingen skjer som regel over lang tid og det er sjeldent at dette er et stort problem. Det vi tenker om avhengighet at den både er fysisk og psykologisk. Ofte er abstinens verre hvis en ikke har bestemt seg for å gi opp stoff eller medisiner, og hvis en ikke forstår at man må jobbe med psykologisk utfordringer i tillegg til fysiske. Hvis vi hjelper med psykologisk avhengighet og abstinens fra dag en, blir den fysiske abstinensen lettere å takle uten medisiner. Denne modellen fungerer overraskende bra, sier hun og forklarer om de videre fasene i forløpet.

Tøffe tak
-Vi snakker her om et behandlings- og arbeidskollektiv hvor elevene tar seg av og har delvis ansvar for oppgaver på tre ulike arbeidsfelt: gårdsdrift, vedlikehold og husholdning. Dagen starter med frokost kl. 7.30 og deretter er det rett ut i jobb eller gruppeterapi. Det er en fast struktur hele uka. De har sine egne mål, men skal samtidig kjenne at de gjør noe viktig for andre. Det at «jeg er viktig for noen» kan være godt å kjenne på, og for noen en ganske ny opplevelse. Et viktig redskap hos oss er at alt som skjer mellom oss i løpet av dagen er åpent for spørsmål, utforskning og forståelse i fellesskapet, som en metode for å forstå og endre mønstre. Det å se hele personen og akseptere gode og dårlige dager. Vi må våge å stå sammen når det er tøffe tak, tåle trøkken og være like glade i hverandre etterpå. Det handler om å tåle å være sammen med elevene i menneskelig smerte og lidelse, uten å endre det til et medisinsk problem, forklarer Aase Frammarsvik.

Trenger tillit og tid
Har de ansatte erfaringskompetanse?
-Ja, av de 21 ansatte på kollektivet i fase to og tre som jobber i medleverturnus (de ansatte bor og jobber en uke i strekk og har deretter to uker fri.) er det fem per nå med erfaringskompetanse. De er en stor ressurs som både gir håp til andre om å klare det. De har en kompetanse som ikke kan læres på noe studie, sier hun til Erfaringskompetanse.no og forteller at kollektivet har fast veiledningsdag med personalet.
– I vår metode er relasjoner viktig. Det kreves derfor av ansatte å være ekte mennesker i møte med eleven, for å kunne skape relasjon og tillit. Alle har vi med oss vår egen bagasje og vi bruker veiledningen til å gå inn i ansattes egne prosesser og utfordringer for å kunne møte elevene der de er.

Mindre fokus på symptomer
-Hva tror du psykiatrien kan lære av dette?
-Kanskje psykiatrien kan lære av vår modell og tanker omkring hva som er sykdom. Symptomer på psykisk lidelse kan være på grunn av problemer fra oppveksten, traumer og mangel på meningsfulle, velfungerende relasjoner. En terapeutisk, samfunnsmodell har mindre fokus på symptomer, og mer fokus på å bygge en behandlingstruktur som kan hjelpe folk å utvikle bedre relasjoner til selv og andre. Stikkord er aksept, gode relasjoner og det å tåle de svingningene som måtte komme. Det vil være krevende dager. Og det vil ta tid. Men det må til, mener hun.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.