Hjem > Nyheter > Lærte og diskuterte recovery

Lærte og diskuterte recovery

60 deltakere var samlet i Oslo om tema recovery for mennesker med psykiske helseproblemer. – Recovery-tenkning er på trygg politisk grunn, men ennå langt fra rådende innen tjenestene, ble det blant annet ytret.

Brukerorganisasjoner, kompetansesentre, brukerstyrte sentre og erfaringskonsulenter samlet til felles fagdag (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

For første gang var brukerorganisasjoner, kompetansesentre, brukerstyrte sentre og erfaringskonsulenter samlet til felles fagdag – med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid som vertskap.

Felles anbefalinger

– Ved å samles på samme arena har vi muligheten til å tydeliggjøre noen felles anbefalinger, sa Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse i sin åpningstale.

– Recovery handler ikke om en ny metode, men om en grunnleggende holdning til personer og praksiser. Fokus skal være på det friske, det som styrker, sa hun.

Definisjonen på recovery er flere, men både Geirr Abelsen fra Mental Helse og Irene Wormdahl fra NAPHA viste til den amerikanske psykologen William Anthonys ofte gjengitte definisjon i sine foredrag:

”Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra, på tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg” (Napha, oversettelse).

Brukerbevegelsen må på banen

– Selv om den nye veilederen fra Helsedirektoratet – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – sier at brukeren er den viktigste aktøren, er vi ennå ikke der, sa Trond Hatling, leder for NAPHA i sin velkomsttale.

– Hvordan skal vi tenke for å få til dette, spurte han. Er det realistisk å tenke recovery, er recovery svaret? Hvordan kan recovery bli noe annet enn en individuell prosess?

Hatling mente at her måtte brukerbevegelsen på banen ved å gjøre begrepet til sitt. Et mål må være å kunne si: Dette legger vi i begrepet recovery.

Hva recovery kan være

Abelsen viste til noe av det brukerorganisasjonen Mental Helse legger i begrepet:

– Egen kraft og myndighet, empowerment – mange tenker dette må til for å få til en recovery-prosess. Recovery kan også være kunnskap om egen sykdom, det å vite mest mulig gir en bedre forståelse. Recovery kan også være et ønske om seponering av medisin. Det kan være deltakelse i en selvhjelpsgruppe, eller en åndelig tilhørighet innen en religion.

– Recovery kan også være en meningsfull aktivitet, noe å fylle hverdagen med, noe annet enn «røyk og kaffe», som han uttrykte det.

– Recovery er kunnskap gjennom levd erfaring, sa Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA.

Røtter i bruker- og aktivistmiljøer

– Recovery har røtter i bruker- og aktivistmiljøer, med fokus på alvorlig psykisk sykdom. En gruppe mennesker man innen psykiatrien ofte har vært pessimistisk overfor.

Wormdahl viste til «recovery-røttene» fra brukermiljøene, som sier noe om hva personen selv mener skal til – og at dette ofte handler om sosial tilhørighet og rettigheter.

Hun viste til rapporten «Recoveryorienterte praksiser», hvor forfatterne Marit Borg og Bent Karlsson opererer med tre definisjoner innenfor forskningslitteratur og tjenesteutvikling:

Recovery som en personlig prosess, recovery som en sosial prosess, og recovery som et resultat eller klinisk recovery.

Erfaringskonsulenter fremmer recovery

– En god strategi for å fremme recovery er også å ansatte flere medarbeidere med brukererfaringer eller erfaringskonsulenter, sa Wormdahl.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.