Hjem > Nyheter > Levd liv-antologien: Brobygger

Levd liv-antologien: Brobygger

Om å bygge bro mellom fag og erfaring – og den tverrfaglige viljen og tenkningen som ligger bak Sepreps utdanninger.

Stål eller sten. Der står de

brospennenes strenge buer

meislet inn i landskapet

som porter til fred.

 

Verrazano Narrow Bridge, Bosporus,

Rheinbrücke, Sotra

og Sortlandsspennene, Golden Gate

lysende som smykker, blomsterkranser,

kniplinger kastet gjennom luften:

Min hånd i din. Kom over og se.

 

Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro.

Jeg er et tegn på himlen. Bygg broer.

Bøy dere. Løft armene til en bue.

Bind sammen. Bryt lenker. Bygg.

 

Se stålsøyler og tårn mot skyene: En bro.

Hør vindfløyten mellom wirene: En bro.

To mennesker møtes. Ansiktene blusser: En bro.

Ord som blir sagt. Hengivelse, fred: En bro.

Rolf Jacobsen (1907–1994), fra «Nattåpent», 1985

 

Jeg har valgt å starte med Rolf Jacobsen og hans poetiske metaforer om brobygging oss mennesker mellom. Våre broer i dag knytter også bånd langt tilbake til andre perspektiver i tid som vi ikke alltid er like bevisst på. Det er i ordene budskapet formidles og det er de lange linjer som gir oss perspektiv på hvor vi er nå. Jeg har valgt å gå opp noen litt lengre linjer i en humanistisk utvikling som Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (seprep) har stått i de siste 25 årene. Det fører oss riktignok veldig langt tilbake i tid. Helt til Sigurd Jorsalfares tid via middelalderen og Hamarkrøniken og Norges første lærebok i sykepleie, ført i pennen av Rikke Nissen, og fram til i dag. Seprep vil også i de kommende årene være en brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Organisasjoner består alltid av betydningsfulle enkeltmennesker som kan gjøre en forskjell hvis de løfter i flokk og er tydelige på hvilke mål de vil oppnå sammen, skriver Gunnar Brox Haugen som er en av bidragsyterne i Erfaringskompetanses jubileumsbok. Dette var et lite utdrag. Boka kan kjøpes i vår nettbutikk.

Gunnar Brox Haugen. Sykepleier fra 1980 med videreutdanninger i Helse- og sosialadministrasjon, Praktiskpedagogisk utdanning og Etikk, helse og samfunn. Arbeidsbakgrunn som sykepleier/oversykepleier i Fransiskushjelpen, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, høgskolelærer, pleie- og omsorgsleder, fylkessykepleier/rådgiver hos Fylkeslegen i Hedmark, helsedelegat Norges Røde Kors og daglig leder Stiftelsen Seprep. Redaktør for Mening og mestring ved psykoselidelser, Universitetsforlaget 2016.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.