Hjem > Nyheter > Må se hele mennesket

Må se hele mennesket

-Mange pasienter opplever at helsepersonell ser den psykiske diagnosen lenge før somatikken. Men er man psykisk syk kan man også brekke et bein og få blindtarmbetennelse. Pasienter er engstelige for ikke å bli tatt på alvor og at psyken får for stor vekt. Man må se hele mennesket samlet, sier Pasient- og brukerombud Else Jorunn Saga.

MER PÅ SKINNER: -Et godt samarbeid bør bety forutsigbarhet og at ting går mer på skinner. Brukerne og pårørende må være mer med i prosessen. Det blir bedre, men det er fortsatt mye å hente, mener Pasient- og brukerombud Else Jorunn Saga. (Foto: Thomas Øverbø)

Pasient- og brukerombudet bidrar til møter mellom brukere, pårørende og helsepersonell. Else Jorunn Saga som er ombudets representant i Telemark, mener møtene gir gode muligheter til å lufte ut, oppklare misforståelser og gi de involverte en god mulighet for å gjenopprette tillit.

Føler seg overkjørt
-Vet man nok om rettighetene sine?
-Nei, ikke alltid. Helserettigheter er et omfattende og komplekst felt, derfor er informasjon og kommunikasjon veldig viktig.
-Hva går igjen i henvendelsene Pasient- og brukerombudet får innen psykisk helse?
-Det handler ofte om spørsmål rundt vedtak og at brukere eller pårørende ikke blir fulgt opp eller føler seg overkjørt av systemet og behandlerne. Det går mye på om riktig informasjon er gitt til rett tid. Vi snakker ofte om uklare ansvarsforhold og at apparatet rundt ikke alltid er der når behovet er der. Et godt samarbeid bør bety forutsigbarhet og at ting går mer på skinner. Brukerne og pårørende må være mer med i prosessen. Det blir bedre, men det er fortsatt mye å hente.

Behov og rettigheter
-Hvordan stiller ombudet seg i forhold til tvang?
-På den ene side viser tvang at samfunnet bryr seg om dem som ikke kan ta vare på seg sjøl. Men samtidig må tvang ikke skje vilkårlig og ikke være det alternativet man velger først. Man må ivareta menneskeverdet, sier Saga som understreker at ombudet ikke tar stilling til hva som er rett eller galt i bruk av tvang, men skal arbeide for å ivareta pasientene behov, interesser og rettigheter.

Varslersaken
I forhold til varslersaken ved Stavanger Universitetssykehus og erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen; Hun kritiserte omfattende tvangsbruk i psykiatrien på SUS. Kolleger startet underskriftskampanje mot henne. Nå har hun sagt opp stillingen sin. Men er det ikke et ansvar å varsle dersom man opplever kritikkverdige forhold?
-Jeg kan bare uttale meg generelt. Men det er viktig å legge til rette for at man kan si fra. Det bør være velkomment å si fra om kritikkverdige forhold for medarbeidere og andre og det må taes opp i egnede former, understreker Saga til Erfaringskompetanse.no.

Tøff pårørenderolle
Hun mener pårørenderollen er svært krevende for mange.
-Pårørende kjenner på mange følelser og ansvar. Man har kanskje en sorg over at verden ikke lenger er slik den var. Her er det også forskjeller fra voksen til barn hvordan det blir håndtert.

Bør gjøre det lettere
-Til høsten kommer en Nasjonal helse- og sykehusplan, en plan det ligger både forpliktelser og forventninger til. Hva mener du er det viktigste denne planen bør inneholde?
-Jeg håper planen ikke gjør det mer krevende å være pasient og pårørende. Planen må trygge innbyggerne og gjøre det attraktivt slik at gode fagfolk ønsker å jobbe i det offentlige helsevesenet.

Se video nedenfor.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.