Hjem > Månedens spørsmål > Månedens spørsmål til deg med egenerfaring

Månedens spørsmål til deg med egenerfaring

I høst trenger Erfaringskompetanse hjelp fra deg med egenerfaring til å svare på spørsmål om aktuelle tema – derfor lanserer vi månedens spørsmål på nett!

Seniorrådgiver og forsker Arnhild Lauveng er ansvarlig for Erfaringkompetanses spørreundersøkelser på nett. (Foto: Morten Bjerk)

Hver måned vil altså Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse) be mennesker med egenerfaring om å svare på noen spørsmål om et aktuelt tema. På den måten vil vi få vite noe mer om hvilke erfaringer og meninger mennesker med ulike typer egenerfaringer har. Det er viktig for oss å få vite så mye som mulig om hva folk mener og har erfart, så vi håper så mange som mulig vil svare!

Månedens spørsmål for oktober finner du her

Ny metode

– Hva er grunnen til et Erfaringskompetanse kjører en serie med spørsmål som nettundersøkelser i høst?

– Noe av det sentrale for oss som senter er jo nettopp å samle og videreformidle erfaringer og kompetanse fra brukere og pårørende. Samtidig har folk selvsagt ulike erfaringer og meninger, og det er viktig for oss at ulike synspunkt og erfaringer kommer til uttrykk. Det sier seniorrådgiver og forsker Arnhild Lauveng som er ansvarlig for spørreundersøkelsene.

– Vi er derfor hele tiden på jakt etter nye måter å samle og videreformidle kunnskap på, og dette er en metode som vi har lyst til å prøve ut. Hver måned fremover vil vi lansere en liten undersøkelse, knyttet til et bestemt tema. Vi håper så mange som mulig vil svare på disse undersøkelsene, slik at vi kan lære mer om hva folk har opplevd, hva de mener om ulike tema og formidle denne kunnskapen videre.

Svar anonymt

– Hva skal svarene brukes til?

– Alle svarene vi får inn er helt anonyme. Vi vil ikke vite hvem som har svart og vil ikke gi noen direkte tilbakemeldinger. Men de samlede svarene vil bli analysert, og hver måned vil det komme en ny rapport som vi publiserer på våre nettsider.

– Rapportene vil også bli oversendt Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Helsedepartementet og helseministeren. Dette er viktig kunnskap direkte fra brukerne av tjenestene og deres pårørende, og det er viktig for oss å formidle denne kunnskapen videre på en skikkelig måte.

Viktig supplement

– Kan du som forsker forklare og forsvare den faglige tyngden i en tilsynelatende enkel nettundersøkelse?

– Som forsker er det klart at jeg gjerne vil gjennomføre grundige forskningsprosjekt med systematisk rekruttering, og vi gjør også dette. Samtidig er vi et lite senter, og det er begrenset hvor mange store forskningsprosjekt vi kan gjennomføre. Da er disse mindre og enklere undersøkelsene et godt supplement som gir oss noe informasjon innenfor de rammene vi har.

– Selv om undersøkelsene er enklere, tar vi likevel alle nødvendige hensyn til for eksempel anonymitet og grundig analyse av data. Den viktigste forskjellen er at vi ikke rekrutterer personer tilfeldig gjennom for eksempel helsesystemene, men ber de som har lyst om å svare.

– Det kan lett gi et skjevt utvalg siden de som for eksempel har sterke meninger kan ha mer lyst til å svare enn andre, og nettopp derfor vil vi veldig gjerne at så mange som mulig svarer på disse undersøkelsene, uavhengig av erfaringene de har.

– Jeg mener at slike enklere undersøkelser har en verdi i seg selv. I tillegg kan dette kanskje inspirere andre forskere og miljø til større og grundigere forskningsprosjekt knyttet til de temaene vi tar opp, og det tenker jeg ville vært veldig bra!

Koronaundersøkelsen

– Du var også ansvarlig for Erfaringkompetanses koronaundersøkelse med påfølgende rapport. Hva lærte du og senteret av dette arbeidet?

– Dette var også en enkel undersøkelse på samme måte som månedens spørsmål, og jeg var på forhånd spent på hvor nyttig det ville bli. Men vi fikk mange og veldig gode svar som gav oss mye nyttig kunnskap om hvordan pandemien påvirket folk på ulike måter.

– Erfaringene var derfor at også enkle undersøkelser kan gi viktig kunnskap, og det inspirerte oss til å fortsette med dette!

– Hvordan vil undersøkelsene bli gjennomført?

– I begynnelsen av hver måned vil vi publisere en lenke til en ny spørreundersøkelse på våre nettsider. Vi vil selvsagt gjerne at så mange som mulig svarer og deler videre med sine kontakter. Hver undersøkelse vil være aktiv i to uker. Så vil svarene bli analysert, og det vil bli skrevet en rapport som vil bli offentliggjort på våre sider og sendt helsemyndighetene. Og neste måned er det et nytt spørsmål og en ny rapport!

Kom med innspill!

– Hvilke spørsmål kan folk vente seg utover høsten?

– Vi har planlagt spørsmålene noen måneder fremover nå, men vi vil gjerne også ha innspill fra folk om hvilke tema de syns vi bør ta opp og spørre om. Vi kan dessverre ikke love å bruke alle forslag, men vi vil gjøre vårt beste for ta opp tema folk tenker det trengs mer kunnskap om. Vi er takknemlige for innspill, sier Arnhild Lauveng.

Månedens spørsmål for oktober finner du her

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.