Hjem > Nyheter > Medarbeider med doktorgrad

Medarbeider med doktorgrad

Den 22. august disputerte senterets Cand. psychol. Arnhild Lauveng på avhandlingen Growing as a person. The possibility of personal development for adults in treatment and education, ved Ahus. I sitt doktorgradsarbeid undersøker Lauveng hvordan relasjoner og konteksten rundt mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom påvirker opplevelsen av hverdagen.

En fornøyd Arnhild Lauveng etter disputasen. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen, NAPHA.

Hun undersøker altså hvordan miljøet rundt denne pasientgruppen påvirker opplevelsen av hverdagen og mulighetene for personlig og sosial utvikling. Lauvengs informanter er fra Norge (pasienter og helsepersonell på DPS) og Danmark (lærere og studenter ved skoler for voksne med psykiske problemer). Studentene og pasientene hadde lignende type diagnoser, bakgrunn og varighet av sykdom.

Lauveng fant at studentene ved disse danske skolene hadde bedre relasjoner, var mindre ensomme og mer aktive og generelt gladere. Pasientene derimot beskrev liten utvikling, mye ensomhet, dårlig livskvalitet, liten eller kortvarig symptomendring, samt håpløshet.

Lauvengs funn tyder langt på vei at dagens organisering av psykisk helsevern kan være mindre hensiktsmessig for denne pasientgruppen. Avhandlingen identifiserer flere faktorer som kan fremme personlig vekst for denne pasientgruppen.

Avhandlingen kan lånes på vårt bibliotek: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.