Hjem > Nyheter > Medarbeidere med brukererfaring – en suksess

Medarbeidere med brukererfaring – en suksess

I snart ti år har Bergen kommune deltatt i samarbeid om utdanning av mennesker som har erfart å ha et psykisk helseproblem. Av de til sammen ca. 100 som har deltatt i programmet, har over 60 fullført. De fleste som fullfører får jobb.

Lene Amina Tufte, Anne Lise Folkedal Olsen, Vebjørn Aksnes og Andre Nilsen er utdannet medarbeidere med brukererfaring, og opplever god tilbakemelding på jobben de gjør. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

-Her får jeg bruke meg selv og prate med brukerne av dagsenteret. Jeg gleder meg til jobben hver dag, sier Anne Lise Folkedal Olsen.

Hun er en av de fem medarbeiderne med brukererfaring (MB) som møter Erfaringskompetanse og Napha i trivelige lokaler i bydelens psykiske helsetjeneste i Fyllingsdalen i Bergen.

Fast jobb etter MB-studiet

Folkedal Olsen utdannet seg i 2006, og var det andre kullet på MB-studiet. Hun har i dag fast jobb som miljøarbeider i bydelens eget lokale dag- og aktivitetstilbud.

Svangerskapsdepresjon og angst var i mange år det som ga store psykiske helseplager.

-Du ser så fin ut, fikk jeg ofte høre. Men inni meg var det kaos, forteller hun.

-Jeg kjente meg igjen i det vi ble undervist i på MB-programmet. Her får man prøvd seg ut, og mange klarer det de ikke trodde var mulig.

Utdanningen går over et år med 180 timer teori og 20 ukers praksis i ca. halv stilling, og avsluttes med en skriftlig oppgave.

Skille det private og det personlige

-Noe av det viktigste jeg lærte på MB-studiet var å skille det private og det personlige, slik at jeg er blitt tydelig på det i jobben, sier Lene Amina Tufte.

Til tross for ulike psykisk lidelser er hun fast ansatt ved et bofellesskap i 16 prosent stilling. I tillegg har hun en 50 prosent stilling samme sted, lønnet med MB-midler. Hun tar også videreutdanning i psykisk helsearbeid på deltid.

-Det er godt arbeidsmiljø i Fyllingsdalen, sier småbarnsmoren, som fikk tips gjennom NAV om MB-studiet.

En million i året fra Bergen kommune til ansettelser

Det var bystyret i Bergen som vedtok i 2006 at det skulle settes av 1 million pr. år til å ansette medarbeidere med brukererfaring i Bergen kommune. Dette for å øke mulighetene for arbeid for dem som kom ut av utdanningsprogrammet.

Felles for de fem MB-erne vi møter er at de opplever at jobben de gjør gir verdifull kunnskap tilbake til tjenestene. Men like viktig er opplevelsen av håp. Når brukerne møter en ansatt med samme bakgrunn kan det skape kontakt og forståelse på en helt spesiell måte.

-Mange bruker sier de slipper å forklare «en dårlig dag» til meg. Jeg vet jo hva det vil si, og det gir en god felles forståelse og aksept, sier Tufte.

-Litt galgenhumor kan også være bra, erfarer Andre Nilsen, som jobber ved Knappenveien bofellesskap. På grunn av ulike lidelser, både psykisk og fysisk har han et varig tilrettelagt arbeid (VTA) i regi av NAV.

-Jeg kjenner meg litt for godt igjen i brukerne, og kan derfor ikke gå helt over «til den andre siden», men havner et sted midt imellom, forklarer han. Da opplever han også å gjøre en god jobb, og være til nytte og hjelp.

Mange gode samtaler

Også Vebjørn Aksnes er i fast jobb som miljøarbeider, men i en kombinasjon som halvt uføretrygdet.

-Det fungere fint for meg, sier den tidligere ingeniøren. Store plager med angst gjennom livet, innleggelser på 70-tallet og erfaring med datidens psykiatri er erfaring han tar med seg i møte med den eldre generasjon brukere.

-For meg ble det viktig å finne en felles tone eller interesse med brukerne. En av dem ble litt spesiell: Det viste seg at vi begge hadde en forkjærlighet for gamle russiske skøyteløpere! Det ga grunnlag for mange gode samtaler.

Virksom behandling

Hvordan blir dere tatt imot av de profesjonsgruppene dere jobber sammen med?

-Våre erfaringer blir tatt like seriøst og på alvor, opplever Anne Lise.

Hun forteller at hun blant annet ble spurt til råds av en psykolog i forbindelse med panikkangst, som hun selv har erfaring med, i forhold til en pasient. Å sette ord på dette var til nytte, både for psykolog og pasient.

-Hensikten er at vi skal gjøre en god jobb. Profesjonsutøverne har sitt, og vi har vårt – vi bidrar sammen. Hva som er virksom behandling er kanskje en blanding av dette, sier hun.

Fire grupper MBere

De MBere som har arbeid i Bergen kommune kan deles i fire grupper.

Den første gruppen er dem som får en praksisplass, noe som er aktuelt for dem som ikke er ferdig med den avsluttende oppgaven. Av de 91 som deltok på MB-programmet i 2013 de første seks årene fullførte 60 hele programmet, også den avsluttende prøven.

Den andre gruppen er den med full uførepensjon og lønn inntil 1G (Grunnbeløpet i folketrygden). Den tredje gruppen er ansatt med en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn, mens den siste gruppen MBere har søkt og fått ordinære stillinger.

Jobb til alle MBere?

-Det spørs hvor lenge MB-midlene holder, sier Bengt Anthun, resultatenhetsleder i Bergen kommune, avdeling psykisk helse i Fyllingsdalen.

Det bør være jobb til de MBere man utdanner, og Anthun opplever at folk liker arbeidet sitt, slik at få slutter. Nye stillinger blir heller ikke opprettet.

Flere av MBerne har også startet på utdanning ved høgskoler eller universitet eller fått andre jobber underveis. Men foreløpig er det i plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune fram til 2015 politisk flertall for å øremerke midler til disse stillingene.

Les mer om medarbeidere med brukererfaring og yrkesliv på Napha.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.