Hjem > Nyheter > Medforsker – med et kritisk blikk

Medforsker – med et kritisk blikk

Tett opp under julen 2013 avla Anne Helene Vedlog eksamen i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid. – En svært nyttig kunnskap jeg har bruk for i jobben som erfaringskonsulent ved voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen i Oslo, sier hun.

Studiet i samarbeidsbasert forskning gjorde meg faglig tryggere, sier Anne Helene Vedlog, som fra før er utdannet ergoterapeut. (FOTO: Privat)

Studiet vektlegger samarbeid mellom mennesker som har erfaring med psykiske helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeidet.

-Jeg pleier å si at jeg har en lang og bred erfaring som mottaker av helsetjenestene, forteller Vedlog, som er utdannet ergoterapeut.

Det var flere grunner til at hun valgte å videreutdanne seg i samarbeidsbasert forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

-På jobben er jeg involvert i en del forskningsprosjekter som medforsker. Behovet for å lære mer om forskning, teorier og metoder, hadde jeg kjente på. Jeg ønsket dessuten å få formalisert kunnskapen i form av 15 nye studiepoeng.

Det overordnede målet med studiet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekt.

Tryggere med faglig påfyll

-I løpet av to semestre opplevde jeg å få god faglig påfyll. Nå føler jeg meg tryggere, dessuten har det styrket troen på at jeg kan noe! Det er lettere å «ta plass» når man har en formell utdannelse innen fagområdet, medgir hun.

-Studiet har dessuten styrket min antakelse på at forskning ikke er svaret på alt. Her lærer man å lese forskning med et kritisk blikk.

-Som tidligere pasient, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helsetjeneste oppleves det som meningsfylt å bidra som medforsker innen psykisk helse.

Det var i 2000 hun ble alvorlig deprimert. Hun var småbarnsmor, og hadde ingen tidligere sykehistorie.

-I en lengere periode var jeg innlagt ved et psykiatrisk sykehus, og i 2003 ble jeg uføretrygdet.

I rehabiliteringsfasen var hun innom arbeidstreningstiltak i NAV, og forteller at hun hadde stort nytte av tilbudet ved et fontenehus.  I 2009 begynte hun som erfaringskonsulent på voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen, først i 20 prosent stilling, nå i 50 prosent.

Synliggjøre taus kompetanse

-Som medforsker opplever jeg å få løftet den «tause kompetanse», det vil si å synliggjøre og tydeliggjøre erfaringskunnskapen. Jeg har også lært mye om å jobbe sammen med ulikt utgangspunkt, og hvordan vi kan arbeide for at alle skal være like delaktig.

Anne Helene Vedlog er helt klar på rollen som erfaringskonsulent og medforsker:

-Personer med egenerfaring er viktige bidragsytere i forhold til å forbedre helsetjenestene. Folk med denne kompetansen må etterspørres og verdsettes.

Høsten 2014 starter et nytt deltidsstudium opp, og søknadsfrist: 15. mai.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.