Hjem > Nyheter > Medisinfrie alternativer – hvor står vi?

Medisinfrie alternativer – hvor står vi?

Helseminister Bent Høie har satt foten ned. Innen 1. juni skal helseforetakene tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Men hvordan kan best mulig hjelp bli gitt innen forsvarlige rammer. Og hvordan kan både brukere, fagfolk og pårørende kjenne seg på trygg grunn? Dette er temaet for paneldebatten 21. april.

VIKTIG DEBATT: Erfaringskompetanses Hilde Hem(f.v.) og Astrid Borchgrevink Lund inviterer til paneldebatt på Litteraturhuset 21. april. Medisinfrie behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke blir satt på dagsorden. (Foto: Thomas Øverbø)

Det er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse som inviterer til debatt på Litteraturhuset i Oslo kl. 19. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Daglig leder Hilde Hem og prosjektleder Astrid Borchgrevink Lund håper at så mange som mulig setter av denne kvelden.

Samlet bak kravet
Kravet om medikamentfrie tilbud har vært fremmet fra flere brukerorganisasjoner over lang tid. En samlet aksjon så dagens lys under en brukerorganisasjonskonferanse i 2011 arrangert av Erfaringskompetanse. I etterkant ble «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» startet opp. Aksjonen er et samarbeid mellom de fem organisasjonene Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome (WSO). Disse organisasjonene står samlet bak kravet om at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak.

Valgmuligheter
Den nasjonale helse- og sykehusplan for perioden 2016 – 2019 understreker Helse- og omsorgsdepartementets krav til regionale helseforetak om etablering av medisinfrie behandlingstilbud. Medikamentfri behandling skal tilbys i hele landet for pasienter som ønsker et terapeutisk alternativ til medisiner, og der kravet til faglig forsvarlighet er ivaretatt. Valgmulighetene skal gis pasienter som ønsker å bruke færre medikamenter og/eller lavere doser der dette er aktuelt.

Ikke enten eller
De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelige egne døgntilbud i psykisk helsevern. Medisinfrie behandlingsforløp handler ikke kun om å være for eller mot medisiner. Det handler om muligheten til å velge den behandling du selv har tro på og ønsker. Mange forteller at de har opplevd å få en behandling med medikamenter som ikke har hjulpet og pasienter som ikke tar sjansen på å oppsøke hjelp fordi de er redd for tvang og tvangsmedisinering.

Solid panel
Det handler til slutt om individuelle behandlingsforløp, medisinfrivillighet og hva som hindrer mulighetene til medisinfrie forløp. Men også om hvilke kunnskapsgrunnlag vi skal bygge tilbudene på? Og dette vil bli grundig diskutert på Litteraturhuset. I panelet vil statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet sitte, sammen med Erik Tresse som er erfaringskonsulent med pårørendeerfaring og jobber ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

Spørsmål fra publikum
Kristin Lie Romm er leder ved TIPS Sør-Øst og 1.amanuensis stilling ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Kristin Lie Romm er spesialist i psykiatri og har jobbet både som forsker og kliniker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus.
«Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» har jobbet mye for at det nye tilbudet skal bli en realitet. Fra Hvite Ørn stiller derfor Jan Magne Sørensen som vil bidra med viktige innspill inn i panelet.

tor-inge-martinsen

DEBATTLEDER: Tor Inge Martinsen.

Debattleder er Tor Inge Martinsen, mens Erfaringskompetanses seniorrådgiver Eva Svendsen vil innlede. Tor Inge Martinsen har på ulike måter vært involvert i psykisk helsearbeid de siste 20 årene. Han har arbeidet i Rådet for psykisk helse, ledet viktige utviklingsprosjekter og hatt styreverv på feltet.
Etter debatten blir det åpent for spørsmål fra publikum.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.