Hjem > Medisinfrie alternativer > Medisinfrie tilbud: Akupunktur

Medisinfrie tilbud: Akupunktur

Per Sloth Jensen har bachelor i akupunktur og har erfaring siden 1985 på Centrum akupunkturklinikk, Oslo. Han har undervist og holdt kurs for akupunktører i akupunktur, øreakupunktur og behandling av psykiske lidelser med øreakupunktur. Sloth Jensen er medlem akupunkturforeningen.

-Akupunktur er en veletablert medikamentfri behandlingsform for forskjellige psykiske lidelser og smertetilstander, sier akupunktør Per Sloth Jensen.

-Hva går denne behandlingen ut på?

-Behandlingen er en del av tradisjonell kinesisk medisin som går ut på å sette akupunkturnåler i spesielle punkter på kroppen og i øret, som kan hjelpe mot angst og lette til moderate depresjoner.

-Hvem passer behandlingen for?

-Akupunktur passer for alle og kan brukes alene. I tillegg til at det brukes ved depresjoner og angst, kan det benyttes mot uro og stresslidelse. Det anbefales at andre helseprofesjoner er tilstede i behandlingsforløpet. Det er også viktig at lege og psykolog er involvert i pasientens tilstand.

Pasienter med psykiske lidelser har ofte en smerteproblematikk som akupunktur alene eller i samarbeid med andre helseprofesjoner kan behandle eller lindre. Behandlingen passer ikke for pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ikke er i et behandlingsforløp innen psykiatrien.

-Hvordan kan nåler hjelpe et menneske med depresjonslidelse og hvorfor passer ikke behandlingen for pasienter med alvorlige psykiske lidelser?

-En pasient med depresjon vil føle seg lettere fysisk, og vil oppleve å føle seg lysere til sinns. Akupunktur kan være med på å redusere alvorlighetsgraden av depresjonen. Behandlingen stimulerer kroppens egen produksjon av hormoner, serotonin og endorfiner og slik kan gi en god effekt mot depresjoner. Akupunktur påvirker også vagusnerveaktivitet, dette påvirker strukturer i hjernen som har med regulering av følelser å gjøre.

Behandlingen passer også for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men da som ett tillegg i en etablert behandlingssituasjon med flere helseprofesjoner.

-Hva er ulempene ved denne behandlingen?

-Akupunktur har ingen bivirkninger eller ulemper dersom den utøves av akupunktør med solid utdanning, som er medlem av Akupunkturforeningen og har erfaring i å behandle psykiske lidelser.

Pasienten trenger ingen forkunnskaper eller spesielle erfaringer for å kunne benytte seg av akupunktur.

-Akupunktur er jo ikke anerkjent medisin. Kan ikke behandlingen bare gi en placebo-effekt?

-Placebo-effekt finner sted i all type behandling og akupunktur gir hverken mer eller mindre placebo enn annen type behandling. Placebo er ikke negativt i terapeutisk sammenheng. Akupunktur er ikke anerkjent i Norge, men i andre deler av verden er akupunktører autorisert helsepersonell, og akupunktur er anerkjent metode.  Blant annet i Australia, Portugal og i enkelte stater i USA.

 

-Hvordan kan en behandlingstime se ut?

-Når man kommer første gang til akupunktur, samtaler akupunktør og pasient for å kartlegge pasientens behov. Det er viktig at det informeres om sykdomshistorikk, medisinbruk og hvilke andre behandlingstiltak som er igangsatt. Akupunktøren gjør sin undersøkelse og vurdering ut fra akupunkturteoretiske modeller. Behandler bruker sin kunnskap og erfaring for å avgjøre hvilke punkter og strategier som skal brukes for å kunne gi best mulig effekt i forhold til pasientens situasjon. Pasienten ligger på en benk eller sitter på en stol med nåler i ca. 35 til 40 minutter. Akupunktøren er tilstede og forsikrer seg om at pasienten ikke føler ubehag, eller at det oppstår angst eller uro. Pasienten skal kjenne en behagelig avslappende følelse og lindring. Dersom mot all formodning det oppleves ubehag, tas nålene ut umiddelbart.

-Hvordan kan metoden integreres i ett recoveryforløp?

-Akupunktur kan brukes som en metode for å hjelpe til med seponering av medisiner i samarbeid med lege, psykiater eller psykolog. Det er en behandling hvor inngangsterskelen er lav og ikke medfører alvorlige intervensjoner. Da denne behandlingsformen er et medikamentfritt tiltak, kan den også være tilbakefallsforebyggende ved rehabilitering over en lengre periode. Akupunktur gir også hjelp til å få fram gode og behagelige følelser i en behandlingssituasjon. Det kan også gi en opplevelse av håp på tross av de begrensingene psykiske problemene representerer. Hvis dette er i et recoveryforløp, vil det være et samarbeid mellom forskjellige profesjoner, slik at behandlingen passer inn i dette forløpet.

-Hvordan kan et typisk behandlingsforløp se ut?

-Ved lette til moderate depresjoner eller angst vil et behandlingsforløp være en til tre ganger i uken avhengig av effekt. Dette vil kunne pågå over en periode mellom fire til tolv uker. Føler pasienten lindring, vil man fortsette å gi behandling en gang i uken til pasienten kjenner seg sterk nok til å avslutte. Mange pasienter bruker akupunktur som et medikamentfritt tilbud i perioder hvor det er litt vanskelig «å holde hodet over vannet».

Les mer om medisinfrie behandlingstilbud i vår ressursoversikt.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.