Hjem > Nyheter > Medisinfrie tilbud – Ja takk!

Medisinfrie tilbud – Ja takk!

Alle regionale helseforetak skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter i psykisk helsevern innen 1. juni i sommer. Dette er i internasjonal sammenheng en sjelden reform, én vi skal være stolte av. Norsk psykisk helsevern og norske helsemyndigheter viser vei.

MEDISINFRITT TILBUD: - Psykologforeningen er opptatt av at medisinfrie tilbud bør være en del av det ordinære tilbudet i psykisk helsevern, skriver Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening, i denne kronikken.

I min studietid, for rundt 20 år siden, var det god latin å hevde at psykoser forgiftet hjernen. Det var derfor naturlig nok både uetisk og direkte uforsvarlig å unnlate å medisinere. I dag vet vi bedre. Psykotiske tilstander er ikke toksiske, og ødelegger ikke hjernen. Vi har i dag både kunnskapsgrunnlag og kompetanse til å gi en fullverdig behandling uten medikamenter til de fleste som ønsker det. Og det er et stort flertall.

Selv om vi vet at man kan gi god medisinfri behandling er jeg redd for at preferanse for medisiner, fortsatt henger igjen i mange klinikker landet rundt. Årsakene til dette er naturligvis sammensatte, men vi kan ikke se bort ifra at økonomiske rammebetingelser og krav om raske pasientforløp er med på å sementere gamle løsninger. Derfor mener jeg det er viktig at vi som psykologer stiller oss i fremste rekke for å sørge for at praksis endres. Psykologene er den yrkesgruppen med størst vekst i psykisk helsevern, og vår kompetanse handler nettopp om å tilby noe annet enn medisiner.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte altså 25.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det.

Helseministerens mantra de siste årene har vært at han vil bygge «pasientens helsetjeneste» I tillegg er han opptatt av at helsetjenestenes hovedansvar ikke nødvendigvis er å være kurativ, men kanskje snarere å hjelpe mennesker til å leve bedre liv. Det gir et godt utgangspunkt for å tenke nytt. Det har vært forsket mye for å finne biologiske markører for psykiske lidelser. Vi finner dem ikke. Slik sett er medisinering kun demping av symptomer, ikke behandling.

Også Nasjonale helse- og sykehusplan for perioden 2016 – 2019 understreker Helsedepartementets krav til regionale helseforetak om etablering av medisinfrie behandlingstilbud. Medikamentfri behandling skal tilbys i hele landet for pasienter som ønsker et terapeutisk alternativ til medisiner, der kravet til faglig forsvarlighet er ivaretatt. Valgmulighetene skal gis pasienter som ønsker å bruke færre medikamenter og/eller lavere doser der dette er aktuelt. De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelige egne døgntilbud i psykisk helsevern. Medisinfrie behandlingsforløp handler ikke kun om å være for eller mot medisiner. Det handler om muligheten til å velge den behandling du selv har tro på og ønsker, der du vanligvis skulle fått hjelp. Mange forteller at de har opplevd å få en behandling med medikamenter som ikke har hjulpet, og om pasienter som ikke tar sjansen på å oppsøke hjelp fordi de er redd for tvang og tvangsmedisinering. Psykologforeningen er opptatt av at medisinfrie tilbud bør være en del av det ordinære tilbudet i psykisk helsevern. Det bør være like selvfølgelig å få et godt medisinfritt tilbud for mennesker med psykoselidelser som det er for andre pasientgrupper. Videre bør tilbudet være tilstede uansett om du er innlagt til døgnbehandling eller om du går til polikliniske timer. Derfor er det også særlig viktig at de snart fem behandlingstilbudene evalueres og følges nøye, slik at overføringsverdien til fremtidige lokalbaserte tilbud blir godt ivaretatt. Reformen i Psykisk helsevern som trer i kraft 1. juni er et skritt i riktig retning og en seier for brukerorganisasjonene som i mange år har etterspurt medisinfri behandling.

Det er grunn til håp om positiv endring etter at reformen i helseforetakene får satt seg fast. Det tar tid å endre holdninger vet vi. Men vi vet også at lovgivning hjelper. Derfor er jeg nå optimist på pasientenes vegne, fordi helsefagfolk, brukere og politikere jobber mot et felles mål.

Av Tor Levin Hofgaard
President i Norsk psykologforening

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse arrangerer paneldebatt om dette temaet 21. april kl. 19 på Litteraturhuset i Oslo. Her er en av sakene om temaet.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.