Hjem > Nyheter > Medisinfritt behandlingstilbud planlegges

Medisinfritt behandlingstilbud planlegges

Sykehus, pasientombud, brukerorganisasjoner, høgskoler og kommuner i Hamar-regionen var nylig invitert til et første møte om en modell for et legemiddelfritt behandlingstilbud.

Kårhild Husom Løken tror kravet om retten til å velge medisinfritt ikke hadde kommet hvis folk var fornøyd med det tilbudet de fikk for sitt psykiske helseproblem. (FOTO: Mariann Haukland)

– Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, var representert med syv personer som uttrykte et positivt ønske om deltakelse, og var klare til å følge opp initiativet, forteller Kårhild Husom Løken, leder av Sagatun Brukerstyrt Senter, hvor også møtet ble avholdt.

Det var på initiativ fra Erfaringskompetanse og Sagatun brukerstyrt senter de ulike aktørene kom sammen.

Et oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet fra 2010 om legemiddelfrie behandlingstilbud ved alle landets helseforetak og sterkt påtrykk fra brukerorganisasjonene, ligger til grunn for å få etablert medisinfrie behandlingstilbud.

Samarbeid avgjørende

– Det er viktig at alle aktørene har et tett samarbeide gjennom hele prosessen for å få til et prosjekt som er recovery-basert. Det brukerstyrte senteret blir sentralt i dette arbeidet, sier hun.

– Jeg har erfart tidligere at samarbeid fort blir på fagfolks premisser, mens medvirkning fra brukere bare plusses på.

– Forskning viser at i vellykkede recovery-prosjekterer er alle aktørene aktivt med hele veien, understreker Husom Løken.

Prosjektsøknad om pilot

Etter et seminar på nyåret skal det skrives en søknaden for å få realisert piloten.

– Et arbeidsutvalg som skal jobbe videre med planene er også etablert, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Husom Løken tror kravet om retten til å velge medisinfritt ikke hadde kommet hvis folk var fornøyd med det tilbudet de fikk for sitt psykiske helseproblem.

– Folk flest liker ikke å klage. Det er en grunn til at pasientombud og brukerrepresentanter melder om klager fra pasienter som opplever å ikke blir tatt på alvor, eller ikke får velge den behandlingen de mest tror på.

– Samtidig, helsearbeidere flest har en god intensjon med jobben de gjør, og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell.

Mangler forskning

Hun mener det store problemet er at fagfolk tenker at god behandling er å gi et tilbud som er evidensbasert – det forskning sier virker.

– Medisiner er det forsket mest på. Mange opplever bivirkninger av psykofarmaka, men kommer ikke så lett til ordet fordi det finnes lite forskning på andre behandlingsformer enn medisiner. Likevel vet vi en del om alternativer som pasienter sier hjelper, som blant annet kommer frem i rapportene Alternativer til tvang.

Om et legemiddelfritt behandlingstilbud skal være en egen enhet på sykehuset eller prøves ut i hele behandlingsforløpet, om det skal være innenfor eller utenfor det etablerte systemet, er spørsmål som arbeidsutvalget må finne ut av.

– For at dette skal bli et godt prosjekt må en ha følgeforskning på piloten, og ha minimum et fem års perspektiv, sier Eva Svendsen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.