Hjem > Nyheter > Mer enn eksperter på eget liv

Mer enn eksperter på eget liv

– Vi er en kunnskapsressurs, hvor brukerkunnskapen og erfaringskompetansen representerer et eget fagperspektiv, sier Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Fagutviklingsenheten rus og psykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Odd Volden og Astrid Weber har bidatt til en milepælsplan for erfaringskonsulenter. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

40 erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere var nylig samlet på Gardermoen. Astrid Weber og Odd Volden presenterte status og utfordringer for denne gruppen.

– Erfaringskonsulentene har sammen blitt enige om at vi ønsker å løfte utvikling av rollen til erfaringskonsulenter og medarbeider med brukererfaring (MB) med fokus på identitet og kompetanse, sier Odd Volden.

Anerkjent som ekspertise

Etter den syvende samlingen for erfaringskonsulenter, i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, ser de en utvikling:

Tidligere het det seg at fagpersoner er ekspert på fag, og vi på eget liv. Nå blir vi i langt større grad anerkjent som ekspertise, og viktig for faget. Vi er også i ferd med å få innpass i faglitteraturen, sier Weber.

– Vi ønsker at erfaringsfaget skal sees på som en del av en tverrfaglighet innenfor psykisk helse og rus-feltet. Overordnet jobber vi med å målbære brukerstemmen og erfaringskompetansen, sier de.

Tenker langsiktig

I forkant av samlingen for erfaringskonsulentene ble det utarbeidet et forslag til en milepælsplan. Behovet for å tenke mer langsiktig er viktig for erfaringskonsulentene. Det må bli tydeligere føringer til tjenestene om at de skal ansette erfaringskonsulenter.

Mange arbeidsgivere er etter hvert blitt oppmerksom på betydningen av den rollen en erfaringskonsulent kan ha på arbeidsplassen. Men mange er også usikre på hva slags arbeidskraft de kan forvente:

Mange spørsmål fra arbeidsgivere

– Vi får mange spørsmål fra arbeidsgivere. «Snakker de med pasienter? Hva skal det stå i utlysningsteksten for jobb? Hva skal de ha i lønn? Hva skal man spørre om på et jobbintervju? På hvilket nivå kan en erfaringskonsulent jobbe?»

Volden og Weber håper at en langsiktig strategi og en god plan vil bedre samordne erfaringskonsulentene.

– Det finnes så mye kompetanse i vår gruppe, i brukerbevegelsen. Vi har mye å vinne på å få oversikt over denne og med å bli en tydeligere stemme i samfunnsdebatten. , sier Astrid Weber.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.