Hjem > Nyheter > Ny bok om psykisk helse: Snu pyramiden

Ny bok om psykisk helse: Snu pyramiden

«Psykisk helse – nye arenaer, aktører og tilnærminger» har redaktørene Erna Ulland, Anne Brita Thorød og Dagfinn Ulland navngitt boka som er gitt ut på Universitetsforlaget. Boka er ment å inspirere til nytenkning uten å skille lag med de grunnleggende verdiene i hjelpekunsten.

- Vi har for lengst sagt farvel til institusjonen og den psykiatriske pasienten, men vi har kanskje glemt å ønske den psykososialt utfordrede borgeren velkommen, sier Erna Ulland, en av redaktørene for den nye boka om psykisk helse. (Foto: privat)

Redaksjonen har bestått av et samarbeid mellom Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF. Forfatterne av boken evner å tenke nytt og eksperimenterer med nye perspektiver i klinisk praksis i hele behandlingslinjen. Det gjelder fra der borgerne bor til sykehusets klinikker.

God psykisk helse – universell utforming
God psykisk helse skapes på ordinære arenaer. Psykisk helse-utfordringer skal håndteres på ordinære arenaer. Hva må til for at familier, utdanningsinstitusjoner, nærmiljø, arbeidsliv og det sivile samfunn i større grad skal ta dette innover seg? Hvordan kan offentlige tjenesteytere spille borgere og andre sivile aktører gode? Vi har for lengst sagt farvel til institusjonen og den psykiatriske pasienten, men vi har kanskje glemt å ønske den psykososialt utfordrede borgeren velkommen. For å bøte på dette, starter forfatterne i denne boken på de ordinære arenaene, hvor man også setter inn de største innsatsene.
-Helsefremming, forebygging, universell utforming, tilrettelegging og tilgjengelighet er de sentrale virkemidlene, også på feltet psykisk helse, sier Erna Ulland til Erfaringskompetanse.no.

På pensum
Boken er original i den forstand at den tar opp en rekke helsefremmende og helseforebyggende tiltak innen feltet psykisk helse. Ulland understreker at en grunnleggende idé er at ulike aktører på forskjellige arenaer kan medvirke til universell utforming og tilrettelegging for psykisk helse. Bokens struktur er også båret av denne grunntanken: Ved å snu pyramiden og begynne med å beskrive hvordan helse kan fremmes og forebygges blant barn og unge, for så å avslutte med det mange fagbøker begynner med – kriser og behandling – bidrar boken til å gjøre faget og feltet mer synkront med demokratiske idealer, menneskerettigheter og politiske føringer, sier hun.

-Hvordan har boken blitt mottatt?
-Forlaget har fått mange positive tilbakemeldinger og fagpersoner sier også at de er veldig glad for å lese boka som de beskriver som fremtidsrettet. Den blir forhåpentligvis å finne på mange pensumlister fra neste studieår.

Et nytt språk
Forfatterne har bevisst valgt å utfordre feltet ved å understreke relasjon, dialog og kommunikasjon.
-Jeg håper vi kan bidra med et språk som forteller om den uroen vi kan kjenne på. Det ligger mye makt i språket. Fagspråket kan skape avstand. Erfaringskunnskap innehas av brukere og fagfolk. Bokens forfattere er opptatt av å bruke et språk som hverdagsmennesker forstår og som preges av respekt og kjærlighet, sier Erna Ulland.
-Er ikke det en utopi?
-Nei, et sted må man begynne. Det er all grunn til å være optimist, sier hun.

Brukeraktivist Odd Voldens idé
Boka er et stort dialogisk prosjekt med over tretti forfattere. Her skriver erfaringskonsulenter, terapeuter, kommunale helsearbeidere og lærere ved universitetet om det de brenner for.
-Jeg vil fremheve at brukeraktivist Odd Volden kom med ideen til boka og inspirerte oss gjennom hele prosessen. Han er også forfatter og medforfatter til flere kapitler, understreker Ulland.

Ønsker du å låne boka? Send oss en mail til post@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.