Hjem > Nyheter > Ny pårørendeundersøkelse

Ny pårørendeundersøkelse

Erfaringskompetanse var blant de inviterte da Pårørendealliansen 31. mars presenterte de første funn fra sin store pårørendeundersøkelse på Litteraturhuset i Oslo. 3127 pårørende har besvart spørsmål om hvordan de har det og hvilke konsekvenser pårørenderollen har for deres liv.

Erfaringskompetanse var invitert til Pårørendealliansens presentasjon av sin store pårørendeundersøkelse på Litteraturhuset 31/3, her med bl.a. : Inga Marte Thorkildsen, Dina Rolstad Thune (representant fra Næringslivet), Marius Sjømæling (Generalsekretær i BAR), Anita Vatland (Generalsekretær i Pårørendealliansen), Bent Høie, Anne-Grethe Terjesen (Politisk rådgiver i Pårørendealliansen) og Tommy Skar (Generalsekretær i LHL Hjerneslag).

Grunnlag for pårørendesatsing og politikk

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal jobbe for å ivareta pårørendes interesser og rettigheter uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen vil være en aktiv pådriver for pårørendepolitikken i Norge, og dataene fra undersøkelsen de gjennomførte i vinter vil legge grunnlaget for denne.

Undersøkelsen ble formidlet via pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner og i sosiale medier. Hele 3127 personer i alderen 15-85 år, fra alle i fylker i landet, valgte å svare på denne. 92 % av respondentene var kvinner, og 60 % bor sammen med dem de er pårørende til. 45% av respondentene var pårørende til en (eller flere) med psykisk lidelse, 10, 5% til en (eller flere) med avhengighetsproblematikk. 

 

Pårørenderollen – en glede og en byrde

Svarene fra denne undersøkelsen understøtter i stor grad funn i tidligere forskning: Pårørende bidrar med mye, man ønsker å stille opp for sine nære. Samtidig kan pårørenderollen medbringe belastninger som over tid gir konsekvenser for helse og yrkesaktiviteten. 74% svarte at deres helse var negativt påvirket av pårørenderollen. Blant annet oppga de konsekvenser knyttet til at de trener mindre, har et dårligere kosthold, stresser, har søvnproblemer, er i konstant beredskap og opplever sosial isolasjon.

 

En bekymret hverdag

Pårørende tilkjennegir at de har mange bekymringer. De bekymrer seg for hvordan det påvirker hele familien å yte ekstraomsorg til et familiemedlem. De er bekymret for det som oppleves som for lite hjelp, for egen helse, for økonomi, for at de stresser ved at de må klare både yrkesrollen og omsorgsrollen, og for at man blir en hjelper og ikke primært en mor/kone/bror.

 

God hjelp fra et pårørendeperspektiv

De pårørende peker selv på at bedre samhandling og koordinerte tjenester ville ha hjulpet dem. Videre hevder de at hjelp som tilbys må tilpasses de pårørende/den enkelte familie, hvilket krever at familien involveres i planleggingen av tiltak. Det er behov for avlastning – «time out», slippe bekymringer for økonomi, støtte og veiledning, samt et fleksibelt arbeidsliv.

 

Pårørendeperspektivet i alt vi gjør

Helseminister Bent Høie var tilstede og kommenterte undersøkelsen i etterkant av presentasjonen. Han mente undersøkelsen bidrar til at pårørende blir sett og anerkjent, at det er tydelig at pårørende trenger mer støtte og hjelp og at rettighetene må styrkes. Helsevesenet svikter ofte de pårørende. Særlig der man ikke får til å koordinere tjenestene, får pårørende belastningen og må kompensere. Pårørendeperspektivet må være gjennomgående i alt vi gjør for å forme velferdssamfunnet i fremtiden. Det må være et mål at pårørende får bidra på et «rett nivå» for seg, og vi må sørge for at pårørende blir en fornybar ressurs, sa Høie.

Byråd Inga Marthe Thorkildsen sa blant annet at trenden har vært individfokuserte tjenester, og at vi har glemt familie og nettverk. Familier/nettverk og tjenestene må i fremtiden i økt grad samvirke.

 

Funn fra pårørendeundersøkelsen og svarene relatert til pårørende innen psykisk helse-feltet vil også bli kort presentert av Pårørendealliansens og tidligere daglig leder i LPP Anne-Grethe Terjesen på Toppmøte den 10 mai.

 

Faktaark og (etter hvert) flere underrapporter fra undersøkelsen kan du finne på www.parorendealliansen.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.