Hjem > Brukermedvirkning > Ny serie om brukermedvirkning

Ny serie om brukermedvirkning

Neste uke starter senteret en ny serie på nettsiden om brukermedvirkning. Tanken er å vise fram konkrete eksempler der brukermedvirkning fungerer. «Samarbeid» er et sentralt stikkord i brukermedvirkning. For å få fram ulike posisjoner i forståelsen av begrepet, er det ikke nok å bare intervjue ledere eller bare brukere. Derfor har senteret fått representanter for flere ulike aktører som er involvert i brukermedvirkning i tale.

-I denne serien forsøker vi å få fram hva den enkelte forstår med brukermedvirkning. Vi har fått representanter for flere ulike aktører som er involvert i brukermedvirkning i tale, sier senterets seniorrådgiver, Eva Svendsen.

-Senteret drar i gang en serie om brukermedvirkning. Hvorfor?

-Fordi vi har fått henvendelser fra ulike nivå i tjenestene. De etterlyser eksempler på god brukermedvirkning som de kunne la seg inspirere av. Derfor ønsket vi å vise noen eksempler der brukermedvirkning er en naturlig og integrert del av tjenestene. Vi håper at serien skal øke fokuset på nødvendigheten av å bringe brukerne med i utviklingen av tjenestene. Men vi håper også at vi kan få fram at brukermedvirkningen kan øke mestringsopplevelsen og livskvaliteten for brukerne. Det er jo poenget med all brukermedvirkning. Vi intervjuer både ledere og brukere på flere institusjoner, både innen forskning og i helseforetak, kommuner og lavterskelprosjekter, svarer seniorrådgiver Eva Svendsen.

-Hva spør dere om?

-Vi forsøker å få fram hva den enkelte forstår med brukermedvirkning. Hva de har gjort som de mener har fungert bra. Og vi ønsker å løfte fram om det er forskjellig oppfatning av begrepet og fenomenet «brukermedvirkning», mellom ledere, andre fagfolk og brukere.

-Ser dere noen forskjeller?

-I noen tilfeller har vi sett at det er en forskjell i hvordan man skal praktisere brukermedvirkningen. Dette handler om ulik begrunnelse for brukermedvirkning: Ledere kan være mer orientert mot regelverket, og det som er forventet av dem av statlige føringer. Brukerne opplever brukermedvirkning mer som en demokratisk rettighet som de har som borger. Om noen opplever at et brukertiltak er lovpålagt, mens andre opplever det samme tiltaket som en naturlig konsekvens av ønsket om å få tjenestene bedre, så kan det bli utfordringer i samarbeidet. Om tjenestene skal forbedres, må brukernes erfaringer og behov knyttet til tjenestene løftes fram og lyttes til. Dette krever gjensidig respekt og tillit og at man har felles målsetning. Men om man ikke er helt enige om motivene er det ikke gitt at brukere og ledere møtes på samme plan, når brukerne skal involveres. Dette gjelder først og fremst på systemnivå.

-Hvilke dilemmaer kan identifiseres når det kommer til brukermedvirkning?

-På den ene siden er det mange ledere som ønsker tett samarbeid med brukerne. På den andre siden får vi høre at ledere kan oppleve at brukerne ikke er kvalifiserte eller stabile nok til at de kan regnes med som viktige påvirkere i en samarbeidsprosess. Brukerorganisasjonene sliter også med å skaffe nok kompetente frivillige representanter.

-Hva kan løsningen på det være?

-Dette handler om både menneskelige og økonomiske ressurser. Det må fokuseres på kvalitetssikring og rekruttering av flere brukere til dette viktige arbeidet.  Brukerorganisasjonene trenger mer ressurser til opplæring og tjenestene trenger mer kunnskap om hva reell brukermedvirkning innebærer.

-Generelt sett: Hvordan står det til med brukermedvirkningen der ute i tjenestene?

-Jeg synes det virker som om det er en stor grad av kreativitet og vilje både fra tjenestene og brukerorganisasjonene sin side. Mange vil virkelig få til brukermedvirkning. Det er bra. Utfordringen fremover handler om ressurser og forvaltning av ressursene. Og det har skjedd mye positivt de siste ti årene. Det er mer naturlig å tenke samarbeid nå enn for ti år siden. Et eksempel, angående design av nye boliger i psykisk helsevern: Vi ser at brukere i større grad enn før får være med å utforme boligene. Hvorfor har dette skjedd? Det er fordi det er et press på brukermedvirkning, fra politisk hold. Brukerorganisasjonene har også blitt sterkere og bedre på å fremme brukernes egne rettigheter.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.