Hjem > Erfaringskonsulenter > Ny undersøkelse om erfaringskonsulenter

Ny undersøkelse om erfaringskonsulenter

Vi ønsker å samle kunnskap om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon. Dette er fjerde året erfaringskonsulentundersøkelsen gjennomføres.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse gjennomfører undersøkelse, via spørreskjema, om arbeidssituasjonen til erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i offentlige stillinger.

I år samarbeider vi med den nyetablerte organisasjonen for erfaringskonsulenter; Erfaringssentrum om gjennomføringen av undersøkelsen.

Dette er en relativt ny yrkesgruppe som fyller forskjellige roller innen psykisk helse- og rustjenestene. Gjennom stimuleringsmidler har myndighetene de senere årene satset på ansettelse av mennesker med brukererfaring i ulike stillinger både i kommuner og spesialisthelsetjenester. Mange av disse er ansatt i tidsavgrensede prosjekter og i mindre stillingsprosenter.

Med disse undersøkelsene ønsker vi å samle kunnskap om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon og følge utviklingen over tid.  Kunnskapen kan gi grunnlag for hva Erfaringssentrum skal arbeide for i tiden framover. Og det vil kunne gi nyttig informasjon til myndighetene om hvordan de best mulig kan ivareta denne nye yrkesgruppen.

Om du er en som arbeider som erfaringskonsulent eller medarbeider med brukererfaring i offentlig tjeneste, er du velkommen til å delta i undersøkelsen her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.