Hjem > Nyheter > Nytt forskningsprosjekt på vei

Nytt forskningsprosjekt på vei

Det er lite kunnskap om brukernes opplevelser av samarbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rustjenester. Dette gjør Høgskolen i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse noe med gjennom et nytt forskningsprosjekt.

ØNSKER MER DOKUMENTASJON: - Erfaringskonsulenter er et tiltak for å styrke brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene. Vi ønsker å få mer dokumentasjon på hvilke erfaringer brukere gjør seg, knyttet til samarbeid med erfaringsmedarbeidere, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund

Helt tilbake til 1981 har ulike politiske føringer løftet frem behovet for tilpassede og fleksible helse- og velferdssystemer som skal være lett tilgjengelige for ulike brukergrupper. Helsedirektoratets veileder i lokalt psykisk helse og rusfeltet, «Sammen om mestring» fremhever tydelig dette. «De ulike aktørene forventes å samarbeide gjennom gode dialoger, samt interesse og respekt for hverandres kompetanse. Brukernes og pårørendes kompetanse skal inngå som en del av fagperspektivene og tjeneste skal ta utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv.»

 
Praktisk hjelp i hverdagen
Positive opplevelser med erfaringsdeling ser ut til å bidra til håp hos brukerne og til gode rollemodeller og trivsel i hverdagen. En internasjonal studie basert på internasjonal forskning, viser at brukere som får hjelp fra en erfaringsmedarbeider har færre innleggelser og reinnleggelser. I tillegg opplever brukerne en større egenkraft og selvstendighet. Det handler også om økt rolleforståelse og praktisk hjelp i hverdagen.

 

Forskningsbasert kunnskap
I Norge har det vært økt oppmerksomhet når det gjelder ansettelse av erfaringsmedarbeidere, deres roller, funksjoner og bidrag i tjenestene. Det samme gjelder behov for utdanning og veiledning. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har hatt et særskilt ansvar for å følge med på denne utviklingen. Siden 2011 har kompetansesenteret hatt kontakt med erfaringsmedarbeidere i det offentlige og har blant annet arrangert nettverkssamlinger der også arbeidsgivere har vært invitert. Et område det er behov for å forske videre på er relasjonen mellom brukeren og erfaringsmedarbeideren.

Hovedhensikten med studien er å utforske og beskrive brukernes opplevelser i og med møter med erfaringsmedarbeidere i psykisk helse- og rustjenester. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene. Samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i det videre arbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rusarbeid.
Det vil bli gjennomført både en kvantitativ og kvalitativ studie samtidig som data vil være anonymisert. Prosjektet skal være avsluttet ved utgangen av desember.
Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, ser frem til prosjektet og er glad for å ha fått med professorene Marit Borg og Bengt Karlsson og vernepleier med dobbeltkompetanse Tommy  Sjåfjell fra Høgskolen i Sørøst-Norge med på laget.

 

En riktig satsing
-Erfaringskonsulenter er et tiltak for å styrke brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene. Vi ønsker å få mer dokumentasjon på hvilke erfaringer brukere gjør seg, knyttet til samarbeid med erfaringsmedarbeidere. Når vi nå har inngått et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og utfra vårt kjennskap til Senter for psykisk helse og rus og deres vektlegging av samarbeidsforskning, er dette en riktig satsing. Det vil i hele prosjektforløpet være brukerinvolvering, og studien vil benytte fokusgruppeintervjuer med brukere ved ulike tjenestesteder. Vi er glad for dette samarbeidet om å bringe frem ny og sentral kunnskap om brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene, understreker Hilde Hem.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.