Hjem > Nyheter > Nytt hefte: Hva kan de skrive om meg i journalen?

Nytt hefte: Hva kan de skrive om meg i journalen?

Medisinske journaler skal sikre god behandling og gi pasienten mulighet til å klage på behandlingen. Men helsetilsynet finner fortsatt betydelig svikt i journalføringsplikten. Erfaringskompetanses nyeste hefte tar for seg bestemmelsene som gjelder.

I 2016 avsluttet Statens helsetilsyn behandlingen av totalt 432 tilsynssaker innen somatisk og psykiatrisk helsetjeneste. I 80 av dem ble det konkludert med brudd på journalføringsplikten og kravet til journalers innhold. I tilsynsrapporten fra 2016 uttrykte helsetilsynet bekymring for journalrutinene i helsevesenet.

– Bekymringen vi uttrykte i 2016 står seg. Vi finner fortsatt svikt knyttet til føring av journal i en betydelig andel av våre saker, så det er grunnlag for å si at det er flere forbedringspunkter her, sier assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi.

I 2017 behandlet Sivilombudsmannen 27 saker som omhandler «Journalspørsmål, opplysningsrett /-plikt, yrkesbestemt taushetsplikt m.v.». Innen august 2018 har ombudet allerede fått inn like mange saker som hele det foregående året.

Noen sykehus og behandlingssteder tar nå i bruk elektronisk journalføring som pasienten kan logge seg inn på og lese på nettet hjemmefra.

– Den enkle elektroniske tilgangen til egen journal har noen sider ved seg som i enkelte situasjoner kan være mindre gunstig. Fra barn og ungdom i psykisk helsevern har det blant annet blitt løftet fram som en problemstilling at foreldre på den måten, i noen situasjoner, får tilgang på informasjon barnet/ungdommen ikke ønsker at de skal ha og som de ikke nødvendigvis har krav på.

– Det er derfor viktig at man som pasient er bevisst på hvilke regler som gjelder, og hvilke rettigheter man har, sier hun.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå foreslått endringer i pasientjournalforskriften, som har vært ute på høring. Forslaget innebærer blant annet at loven utdyper enda tydeligere hvilke krav som stilles til en forsvarlig pasientjournal.

– Fare for mørketall

Arnhild Lauveng, seniorrådgiver, spesialist i klinisk samfunnspsykologi og forsker ved Erfaringskompetanse, har utformet og skrevet heftet «Journal og epikrise – hva har du skrevet om meg?»

Publikasjonen tar for seg bestemmelsene om journaler og epikriser. Det er den fjerde utgivelsen i senterets serie om lover og rettigheter innen psykisk helsevern.

Det er skremmende å høre om tallene fra Sivilombudsmannen og helsetilsynet.

– Samtidig er det jo alltid en fare for at det finnes mørketall og det er nettopp hensikten med disse heftene. Du har ikke en rettighet hvis du ikke vet om at du har den, derfor er det viktig for oss å gi opplysninger om hva som er lov, og ikke lov, slik at pasienter som opplever brudd på rettighetene, vet at de kan klage på dette, sier Lauveng.

Veien til bedre kunnskap

Heftet på 40 sider er basert på lovene som omtaler journaler og epikriser, særlig helsepersonelloven.  Heftet er skrevet i et enkelt språk, og inneholder illustrasjoner og eksempler. Publikasjonen er i hovedsak beregnet på pasienter og pårørende, men er også aktuell for studenter og ansatte i helsevesenet.

– Hvorfor et eget hefte? Er det ikke nok med loven?

– Jo, mange vil ønske å lese lovtekstene, de ligger tilgjengelig på nett, og for de som ønsker det, er det en god løsning. Men, ikke alle har lyst eller overskudd til å lese lovtekster. Det kan være personer som har så store problemer at de har liten konsentrasjonsevne, personer med lesevansker, har norsk som andrespråk eller av andre grunner ikke har tid eller overskudd til å lese lovtekster.

– Vi håper jo også at noen etter å ha lest heftet vil få lyst til å lese hele lovteksten, og at disse heftene dermed kan fungere som en vei inn til bedre kunnskap om loven – både for pasienter, pårørende og ansatte.

Kjøp heftet her

Journal og epikrise

kr 75,00

Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Dette heftet inneholder enkel og lettfattelig informasjon om journaler og epikrise til både helsearbeidere, pasienter og pårørende. Det er med flere eksempler fra hverdagssituasjoner, og det er også noe informasjon om hvilke klagemuligheter man har.

Du kan betale med VIPPS, kort, PayPal eller bankoverføring | Frakt er inkludert i prisen | Rutiner ved angrerett og refusjon | Kontakt oss

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.