Hjem > Nyheter > Nytt verktøy for brukermedvirkning ved psykose

Nytt verktøy for brukermedvirkning ved psykose

Norges første samvalgsverktøy for psykose er nå publisert på helsenorge.no. Hensikten er at pasienter kan gjøre informerte valg om egen behandling.

– Vi ser et tydelig behov for å systematisere brukermedvirkning i psykosebehandling, sier prosjektleder Leif Arvid Øvernes i Helse Bergen.

Samvalgsverktøyet for psykose er en nettside som gir informasjon om hvilke behandlinger som finnes, hva disse innebærer, og hvilke fordeler og ulemper de har.

– Dette kan gjøre det lettere for personer med psykose å diskutere behandlingsvalg med legen eller psykologen sin slik at de finner den løsningen som passer best for dem, sier prosjektleder Leif Arvid Øvernes i Helse Bergen.

Samvalgsverktøyet er utviklet av en arbeidsgruppe med fagfolk og erfaringskonsulent, i tråd med nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for psykose. Informasjonen presenteres både med tekst og gjennom korte videosnutter med fagfolk og brukere.

– Brukertesting viser at pasientene opplever verktøyet lett forståelig, nyttig og relevant, og at de ville anbefalt det til andre, heter det i pressemeldingen om nettsida.

Her er samvalgsverktøyet

Samvalg er en prosess hvor behandler og pasient sammen kommer fram til en behandling som er i tråd med pasientens verdier og preferanser.

– Vi kommer ingen vei uten at pasienten har eierskap til behandlingen. Vi må derfor hjelpe dem til å ta en aktiv rolle i planleggingen, og gi tilstrekkelig informasjon til at de kan ta informerte valg.

– For at pasienter skal kunne delta aktivt i valg av behandling, trenger de god og forståelig informasjon om hvilke muligheter som finnes. Samvalgsverktøyet for psykose kan brukes ved planlegging av nye behandlingsforløp, eller ved endringer av behandlingsplanen, sier han.

Han forteller videre at det har vært utfordrende å gjøre ulike behandlingstilbud tilstrekkelig kjent for alle pasienter.

–  Vi ser et tydelig behov for å systematisere brukermedvirkning i psykosebehandling. Dette gjelder hvilken informasjon vi gir, men også at vi må etterspørre pasientens opplevelse av, og ønsker for videre behandling, sier Øvernes.

– Hvordan skal dere sikre at helsepersonell introduserer pasienter for dette verktøyet?

– Verktøyet alene er ikke nok til å innføre samvalg, selv om det kan være et nyttig hjelpemiddel. Det som er avgjørende er at de kliniske miljøene anerkjenner verdien av samvalg, innfører det som arbeidsform, og at pasientene får vite at deres deltakelse ønskes velkommen. Universitetssykehuset i Nord-Norge har fått ansvar for å samordne implementering av samvalg i alle helseregioner. For eksempel er samvalg nå på pensum i legestudiene, sier Øvernes.

Her er noen fakta om samvalg

  • Forskning viser at pasienter som bruker samvalgsverktøy får mer kunnskap om behandlingsalternativene, føler seg mer informerte og får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier (FHI)
  •  Samvalgsverktøy kan muligens redusere bruk av tvangsbehandling for psykose
  • Fra 2019 er samvalg tatt inn i læreplanen for de fleste helseutdanninger
  • Alle samvalgsverktøy ligger på helsenorge.no/samvalg
  • Helse og omsorgsdepartementet ønsker at det skal produseres flere samvalgsverktøy
  • Verktøyet er utviklet av Helse Bergen og Samvalgssenteret ved UNN, og finansiert av Helse Vest og Helse Nord
  • Forskningsgrunnlaget i samvalgsverktøyet er innhentet av Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet (Pasient- og brukerrettighetsloven § 3). En viktig del av brukermedvirkning er retten til å gjøre informerte valg om egen behandling

Vil du vite mer? Leif Arvid Øvernes, prosjektleder Helse Bergen, kan kontaktes på leif.arvid.overnes@ihelse.net. Prosjektutvikler ved UNN Samvalgssenter, Mirjam Lauritzen, kan kontaktes på Mirjam.lauritzen@unn.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.