Hjem > Nyheter > Vil øke og spre kunnskap om nedtrapping og seponering av psykiatriske medikamenter

Vil øke og spre kunnskap om nedtrapping og seponering av psykiatriske medikamenter

Magnus Hald, overlege ved UNN, er med i styringsgruppen til det nylig stiftede The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW). Dette er en gruppe som vil jobbe for å øke og spre kunnskap om hvordan trappe ned og eventuelt slutte med psykofarmaka.

(Foto: Jan Fredrik Frantzen, kommunikasjonsrådgiver UNN)

Vil forbedre tilbudet

– Hva er dette instituttet, hva skal dere gjøre?

 -Vi er en gruppe fagfolk og mennesker med egne erfaringer fra psykiatrisk behandling fra ulike land som er opptatt av de problemer vi ser rundt medisinering med de medikamentene vil bruker innenfor psykiatrien. Vi har gått sammen for å få mer kunnskap om dette, hvordan trappe ned, og hvordan eventuelt slutte med slike medisiner på en god og forsvarlig måte. Vårt mål er å forbedre tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern ved å sette søkelys på at medisinering har mange sider, også uheldige. Dette har vi et ansvar for å belyse og endre. Vi ønsker å ved kunnskap påvirke fagmiljøene og myndighetene.

I startgropen

-Hvem er med i denne gruppen IIPDW?

-Gruppen ble etablert etter et seminar i Gøteborg høsten 2016 der de problematiske sidene ved psykofarmaka ble tatt opp. Vi har nå dannet en stiftelse som er registrert i Sverige, men stiftelsen har deltakere fra mange land som Danmark, USA, Storbritannia, Finland, jeg fra Norge m.fl. Jeg sitter i styringsgruppen, og vi må diskutere videre hvordan andre som ønsker det kan bli med i nettverket eller melde seg som interessenter. Vi er i startgropen, fortsetter Hald.

Kunnskapsutvikling og spredning

-Hvordan skal dere samle mer kunnskap og dele den?

-I dette nettverket har vi med personer med brukererfaring, erfarne forskere og klinikere som besitter mye kunnskap, som deltar i mange andre ulike nettverk, som har tilgang til forskning og kan sette i gang ny forskning. Jeg kan blant annet nevne Peter Gøtzsche som er leder for Cochrane Collaboration i Norden, John Read i ISPS nettverket og Will Hall som nå jobber med en revidert utgave av erfaringer fra brukere vedrørende nedtrapping av psykofarmaka. Vi vil utvikle forskning og praksisbasert kunnskap som gir retning for trygg medisin nedtrapping og seponering, og få dette inn i nasjonale retningslinjer. Vi vil støtte menneskets rett til å ta informerte valg om sin medikamentelle behandling, og vi vil jobbe for en praksis som hjelper familie, venner og tjenesteutøvere til å kunne støtte pasienter på ulike måter i en trygg nedtrappingsprosess.  Kunnskapen vi får samlet og systematisert vil bli gjort tilgjengelig på en egen nettside. I tillegg kan vi spre kunnskapen i fora der vi får ordet og i nettverkene vi har kontakt med. Vi vil arrangere kurs, hvilket vi allerede er i gang med. I april arrangerte vi første del av et todelt kurs: «Whithdrawal from psychiatric drugs: how, when and why?». Planen er å tilby flere slike kurs. ( http://extendedroom.org/en/new-course-withdrawal-from-psychiatric-drugs-how-when-and-why/ og http://extendedroom.org/en/withdrawal-from-psychiatric-drugs-how-when-and-why-2/ )

Oppfølging av medikamentell behandling

-Mener du at all medisinering av psykiske lidelser er uheldig?

-Nei. Medikamenter, også medikamenter som brukes ved psykiske lidelser, har både ønskede og uønskede virkninger som må veies opp mot hverandre i den enkelte situasjon.  Når det gjelder medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser bør man imidlertid være spesielt forsiktig med langvarig medikamentbruk. Dette både fordi bivirkningene lett blir mer uttalte og i mindre grad reversible over tid, og fordi flere studier tyder på at personer som trapper ned medikamentbruken på lang sikt greier seg best.

-Hva vil du anbefale til pasienter som er i tvil om de vil fortsette med medikamentell behandling, selv om medisineringen er godt begrunnet?

-De bør diskutere mulige alternativer med den som har ansvaret for å skrive ut medikamentene og eventuelt be om henvisning til noen som har erfaring med nedtrapping.

-Kan det være tilfeller der medisinering nettopp ikke bør avsluttes?

-Det kan absolutt hende. Det er den enkelte selv som i utgangspunktet bestemmer om en har nytte av å bruke medisiner.  Mulighet for nedtrapping/avslutning av medikamentell behandling bør alltid tematiseres i planlegging av behandlingen for de som begynner å bruke psykofarmaka.

Mer kunnskap om andre behandlingsformer

-Hvorfor er det en viktig oppgave å øke kunnskapen på dette området?

-Medikamenter som virker på psyken virker på hele sentralnervesystemet. De skaper en fysiologisk endring som kan ha heldige og uheldige virkninger, på kort og på lang sikt. Som psykiater i psykiatrien gjennom mange år har jeg erfart mange av de problemene som medisiner kan føre med seg. Vi må ha ydmykhet for, og forholde oss til, at det er usikkerhet og mangler i vår kunnskap om medikamentenes virkninger. Medisinene vi bruker for å hjelpe kan også medføre helseplager og være blant grunnene til hvorfor mennesker med alvorlig psykisk lidelse har en gjennomsnittlig lavere forventet levealder enn normalbefolkningen. Vi må få mer kunnskap om medisinenes virkninger, men også mer kunnskap om andre virksomme behandlingsformer.

-Er nettverket IIPDW «anti-psykiatrisk»?

-Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Flere av oss i styringsgruppen og nettverket er psykiatere selv og jobber i psykiatrien, andre er anerkjente forskere og kliniske psykologer. Vi ønsker å bedre det faglige tilbudet til pasientene, noe alle i helsetjenestene bør være opptatt av.

Internasjonal oppmerksomhet

-Hva tenker du om nettverkets fremtid?

-Vi kan bidra med å utvikle tjenestene. Flere tema må diskuteres videre i nettverket og vi må prøve ut og evaluere ulike tiltak. Diskusjonen rundt psykiatrisk behandling opplever jeg er veldig annerledes nå enn for bare få år siden, både i fagmiljøene og i befolkningen generelt. Pålegget om medisinfrie behandlingstilbud i alle helseforetak har satt i gang mange diskusjoner og får også internasjonal oppmerksomhet. Blant annet har vi her ved UNN mange henvendelser fra inn og utland fra mennesker som vil besøke vårt tilbud.

Nå har forumet fått nettsiden sin opp og gå, og her linken: http://iipdw.com/

Mer informasjon om nettverket:

http://extendedroom.org/en/scientific-symposium/

 En oppsummering fra oppstarts seminaret oktober 2016:

https://www.madinamerica.com/2016/11/psychopharmaceuticals-risks-and-alternatives-the-international-institute-on-psychiatric-drug-withdrawal-symposium/

Om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern:

http://erfaringskompetanse.no/ressurs/medisinfrie-behandlingstilbud-oversikt-medisinfrie-behandlingstilbud-helseforetakene-pr-01-04-17/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.