Hjem > Nyheter > Om å ta tak i eget liv sammen med andre

Om å ta tak i eget liv sammen med andre

Lederne ved Selvhjelp Norge, Eli Vogt Godager og Solbjørg Talseth, gir oss en grundig og nyttig innføring i hva selvorganisert selvhjelp egentlig er, i boken Selvhjelp – Om å ta tak i eget liv sammen med andre.

Det å be om hjelp og å søke felleskap, er det første viktige skrittet inn i en selvhjelpsgruppe. FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT

Det er en lettlest bok, som inneholder alt fra levende eksempler på hvordan det er å delta i selvhjelpsgrupper og organiseringen av dem, til det politiske arbeidet: Etableringen av kompetansesenteret Selvhjelp Norge.  

Å se verdien av at den enkelte har kunnskap også når man er syk eller sliter med et livsproblem, er et sentralt utgangspunkt for selvhjelpstankegangen.

Ikke all endring behøver å være avhengig av fagpersonell og ikke all smerte er sykdom som trenger behandling. Selvhjelp kan i følge forfatterne både være et supplement til tradisjonell behandling og en del av en rehabiliteringsprosess. Selvhjelp blir definert som « å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (Norsk Selvhjelpsforum).

Det å be om hjelp og å søke felleskap, er det første viktige skrittet. En av deltakerne i selvorganisert selvhjelpsgruppe sa det slik: « I ettertid ser jeg at deltakelse i selvhjelpsgruppen var årsaken til at jeg tok aktivt grep om meg selv og livet mitt – fordi da jeg endelig skjønte og tok innover meg hva det handlet om- var det mulig å gjøre noe med det. Prosessen var ikke slutt, men jeg var på vei, noe jeg ikke hadde vært på flere år.»

I Norge er det mange Link sentra og knutepunkter som har samlet erfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Disse kan være behjelpelig både med å starte selvhjelpsgrupper og gi veiledning. Boken gir konkrete tips på hvordan man skal komme i gang, samle interesserte gruppedeltakere, drifte gruppen og få hjelp underveis. Gruppen kan ha deltakere med ulike problemer som møtes fysisk eller på nettet, for eksempel en gang i uken, så lenge det er behov for det.

Som gruppedeltaker må man eie sitt eget problem, være villig til å ta ansvar for å få til endring, og ha et ønske om å bearbeide det som er vanskelig i livet. Å dele sine problem, kan skape gjenkjennelse hos andre, øke bevisstheten på hva problemet betyr i ens liv og kan gi åpninger for nye måter å forholde seg til det som er vanskelig.

Forfatterne av denne boken har vært helt sentrale for at selvorganisert selvhjelp har blitt en naturlig del av folkehelsearbeidet i Norge. De har jobbet systematisk over mange år på det politiske planet så vel som det kliniske/praktiske. Det bærer boken preg av. Boken er et viktig bidrag inn i den diskusjonen som nå foregår i forståelsen av hva psykisk helse er, og hva vi trenger for at mennesker skal få leve livene sine slik de ønsker det.

Boken kan lånes på Erfaringskompetanses bibliotek. Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no for gratis lån.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.