Hjem > Brukermedvirkning > Om Brukermedvirkning: Housing First Tromsø

Om Brukermedvirkning: Housing First Tromsø

Housing first er en amerikansk arbeidsmodell for bosetting og oppfølging av bostedsløse med ulike utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Modellen legger vekt på at deltakeren er delaktig i alle prosessene knyttet til valg av bolig, bosetting, møblering og hvilken bistand som skal gis for at deltakeren skal kunne bo trygt og godt. Ansatt i Housing first i Tromsø, Ronny Elvevold, og deltaker i prosjektet, Ambjørn Brochs Kleven, forteller mer om brukermedvirkningen i Housing first i dette intervjuet.

Ronny Elvevold og Ambjørn Brochs Kleven samarbeider for å etablere et godt hjem.

Bruker-med-virkning

-Hva legger dere i «Brukermedvirkning»?

-At brukeren er med i sin egen prosess. Dersom du deler opp begrepet, bruker-med-virkning sier det nettopp det. Det handler om å ta behovene til brukeren på alvor. Det er ikke det samme som å alltid gjøre alt som deltakerne sier, men veilede, reflektere rundt behovene og hva som er formålstjenlig, svarer Elvevold.

-Brukermedvirkning er at brukerne får bestemme over eget liv. Det er at de profesjonelle lytter til brukerne og hva de opplever som utfordringer og vil ha hjelp med, utfyller Brochs Kleven. -Jeg opplever å ha full styring og at Housing first hjelper meg med det jeg ønsker hjelp til. Jeg opplever ikke å bli pålagt noe utover normale rammer som alle må forholde seg til.

Å gå veien sammen med deltakeren

-Opplever du at fagfolk har den samme forståelsen av brukermedvirkning som deg?

-Ja, men jeg har opplevd at fagfolk gjør seg opp sin egen mening og handler ut fra egen overbevisning på hva som er best for den enkelte, svarer Brochs Kleven.

Elvevold sier at han opplever at brukere og fagfolk i varierende grad har samme oppfatning av brukermedvirkning: -Det er noen som har en forventning om at hjelpeapparatet skal «fikse problemene» og er mest opptatt av egne rettigheter.

-Hva tenker dere er suksessfaktorene for god brukermedvirkning, Elvevold?

-Et hjelpeapparat som er villig og engasjert, og som forstår at brukermedvirkning innebærer å gå veien sammen med deltakeren. Man må ha tålmodighet, tåle at ting tar tid og at prosessen har opp og nedturer.

-Hva tenker du er konsekvensene av god brukermedvirkning, Brochs Kleven?

-At folk er fornøyde.

Frustrasjon og irritasjon

-Hva er konsekvensene av manglende brukermedvirkning?

-Frustrasjon og irritasjon. Det er jo ekskludering. Små ting kan bygge seg opp til å bli stort og vanskelig.

-Når deltakerne helt åpenbart tar gale valg og ikke er villig til å lytte eller se konsekvensene, opplever jeg brukermedvirkning problematisk, sier Elvevold. -De største utfordringene for å få til best mulig brukermedvirkning opplever vi å være at når man er i aktiv rus, er avtaler vanskelig å følge opp, både med oss og hjelpeapparatet for øvrig. Det er vanskelig å få aktive deltakere om de er i aktiv rus. De kan ofte være opptatt av sitt eget og ønsker gjerne at vi bare fikser problemene rundt. Mange er ofte fornøyd når bolig er på plass og har ikke noe videre ønske om endring.

Brochs Kleven er på sin side usikker på om det er noen problematiske sider ved brukermedvirkning.

-Noen har jo klart noen rare idéer. Rusavhengige er flinke til å handle på impulser, men i det store og hele har man mer å vinne enn tape med brukermedvirkning. Det må jo gå an å si fra til folk uten at det skal bety at de ikke får være med å bestemme.

Tid og tålmodighet

-Til slutt: Har dere noen tips til andre som vil øke brukermedvirkningen?

-Tid. Tid og tålmodighet. Det å kunne romme nederlag og ambivalens. Det handler om å fortsette og bære et håp også når ting går dårlig, svarer Elvevold. -Se an dagsformen, ta det en annen dag om folk ikke er i form til å svare for seg. Man må tørre å spørre om man er usikker på noe. Det skader ikke å ta en telefon først før man avgjør noe, avslutter Brochs Kleven.

Les mer om våre saker i serien «Om brukermedvirkning»

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.