Hjem > Nyheter > Oppmodar kritikarar til å bli med på Verdsdagen

Oppmodar kritikarar til å bli med på Verdsdagen

Verdsdagen for psykisk helse får også i år kritikk for trivielt og tannlaust tema i Norge. – Våre tema er romslige og inviterer alle til å delta, svarar Le Hang Duong.

Le Hang Duong er nasjonal kampanjeleiar for Verdsdagen for psykisk helse. (Foto: Stine Loe Jenssen)

10. oktober blir Verdsdagen for psykisk helse markera i Norge med Spør mer som årets tema. Sidan 2002 har Mental Helse koordinera arbeidet med den norske utgåva av Verdsdagen på oppdrag frå Helsedirektoratet.

Medan Verdas helseorganisasjon (WHO) har sett temaet Mental Health for All: Greater Investment – Greater Access, har Norge også i år vald sin eigen vri. Spør meg blir frå fleire hald skulda for å vere ei vag, uforpliktande og ufarleg overskrift. Her svarar nasjonal kampanjeleiar Le Hang Duong på kritikken.

Invitasjon til dialog

– Kva er grunnen til at Mental Helse har vald Spør mer som tema for Verdsdagen for psykisk helse 2020?

Spør mer er en enklere måte å oppfordre folk til å være oppmerksomme og vise interesse for hverandre og å oppdage om noen sliter. Ved å spørre på en vennlig måte inviterer du til dialog og deling. Det fungerer i hverdagen, i arbeidslivet, på skolebenken, i et behandlingsrom og blant naboer.

– Nøkkelen til god psykisk helse handler mye om hvordan vi bygger sosiale relasjoner i ulike sammenhenger. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet overfor andre mennesker, gir du dem anerkjennelse og bedre selvfølelse. De vil føle seg sett og inkludert. Det gir god psykisk helse.

“Du kan i beste fall
redde liv.”

Kunnskap gir respekt

– Når du spør får du også mer kunnskap. Nysgjerrighet er grunnleggende for personlig utvikling. Vi mennesker danner av og til egne bilder basert på tidligere erfaringer for å forklare ting som er ukjent og nytt for oss.

– I stedet for å anta, er det bedre å skaffe seg mer kunnskap og informasjon når du møter det ukjente, enten det handler om et annet menneske, om et nytt tema eller en ny tanke hos deg. Kunnskap gir mindre stigmatisering, og gjør det enklere å respektere andre eller å godta og akseptere at du er den du er.

– Sist men ikke minst, det er viktig å spørre for å oppdage om noen sliter. Du kan i beste fall redde liv. Halvparten av oss vil oppleve store psykiske utfordringer gjennom livet. Selvmordstallene i Norge er høye, og vi vet at enda flere har forsøkt. Vi vet at mange ikke tørr å spørre, ikke vet hvordan de skal spørre, eller snakke om vanskelige ting. Dette vil vi endre på i 2020.

Refleksjon og kreativitet

– Kritikarar hevdar at årets tema for Verdsdagen for psykisk helse er vagt og uforpliktande. Kva seier du til denne kritikken?

– Dersom man ønsker å bruke Verdensdagen til å fremme politiske saker eller budskap, er det fullt mulig å gjøre det med både årets og tidligere tema. Det er ikke noe i veien for å snakke om politikk på Verdensdagen. Spør mer er et godt utgangspunkt for de som ønsker å jobbe mot politikk og beslutningstakere.

– Dersom vi hadde valgt et spesifikk satsingsområde som tema ville vi ikke ha fått den formidable interessen for verdensdagen de siste årene. Siden 2015 har antall markeringer økt fra 650 til 2200 over hele landet. Jo flere som er med og setter det på agendaen, til sin målgruppe, jo flere vil bli kjent med hva psykisk helse handler om.

– Våre tema er romslige og inviterer alle til å delta. De gir rom for refleksjon og kreativitet. Vi får gode tilbakemeldinger på temaene. Alle har en psykisk helse, men vi har ulike behov og kunnskap om hva det innebærer.

“Tro, kulturkræsj, behandlingstilbud,
menn og sopp...”

Kunnskap til alle

– Kvifor vel de ikkje berre same tema som WHO kvart år?

– Norge har aldri hatt samme tema som WMHF (The World Federation for Mental Health). Når og hvordan dette ble bestemt, har vi ikke funnet historikken på. Men slik vi jobber nå, med fokus på folkehelse og ved å mobilisere lokale arrangører, er veldig unik.

– De fleste opplever å ha psykiske utfordringer en eller flere ganger i livet. Som en opplysningskampanje skal vi bidra til at alle får kunnskap om hva som forebygger og hva som styrker den psykiske helse, samt hvor de kan få hjelp.

– Det er også en praktisk grunn til det: Mange i Norge starter planleggingsarbeidet allerede 11. oktober året før, dagen betyr mye for dem og deres publikum. Det internasjonale temaet fastsettes først en gang i mars.

Kraftfull dag

– Kva tenker du de oppnår med det som blir karakterisera som trivelege og tannlause tema versus politisk provokasjon?

– Vi mener at måten vi organiserer dette på, både med gode, konkrete og handlingsorienterte tema og mobilisering av lokale arrangører, gir dagen en kraft som bidrar til åpenhet.

– Jeg oppfordrer kritikerne til å delta på en markering, gjerne flere ulike, for å se hva dette handler om: Felleskap, raushet og inkludering. Alt dette gir god psykisk helse for ikke bare de som deltar, men også de som har vært pådrivere.

– I løpet av de fem årene jeg har vært leder, har jeg deltatt på markeringer der man blant annet har snakket om tro, kulturkræsj, behandlingstilbud, menn, sopp, hest, musikk, friluftsliv og sett det i  forhold til psykisk helse. De aller fleste har gjort det innenfor rammen med temaet vi har satt. Det er med andre ord fullt mulig å velge hva man ønsker å bruke dagen til.

– Hadde tematikken vore meir utfordrande om ikkje dei sju millionar kronene som blir bruka på Verdsdagen for psykisk helse kom frå statsbudsjettet?

– Det blir bare å spekulere. Vi har valgt den strategien og målsettingene for arbeidet i tråd med oppdraget, og vi tror vi leverer godt på dette.

“Lokalt engasjement og ildsjeler
danner grunnmuren for kampanjen.

Lokalt engasjement grunnmuren

– Kva er du mest stolt over at Mental Helse har fått til som koordinator av denne dagen på oppdrag frå Helsedirektoratet sidan 2002 ?

– En av grunnene til at Mental Helse overtok var at organisasjonen kunne mobilisere egne lokallag i hele landet, samt at man kunne dra nytte av at mange medlemmer satt med verdifull egenerfaring. Dette har blitt videreført siden: Lokalt engasjement og ildsjeler danner grunnmuren for kampanjen.

– Det er enklere å nå flere når man har lokale ambassadører som vet hva lokalmiljøet er opptatt av, og kanskje vet hvem som trenger ekstra oppmerksomhet. Når vi da velger et åpent tema, så betyr det at de kan delta år etter år. I tillegg har de sørget for at enda flere deltar.

– I år tok stortingspresidenten kontakt med oss for å si at hun ønsket å bidra, Sametinget lyses opp i grønt og det vil gjøre at mange stopper opp og spør. Vi samarbeider med flere organisasjoner som blant annet MOT Norge, Sykehusklovnene, Voksne for barn, NAV og Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (MIR) for å sikre at alle får kjennskap til hva psykisk helse er.

– Det er vi veldig stolte av!

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.