Hjem > Kategori > Nyheter (Side 2)

Kategori: Nyheter

– Du burde vært ferdigbehandlet nå

Sitatet er fra en av de 297 informantene som har svart på Erfaringskompetanses nettundersøkelse om for tidlig avslutning av behandling. Hele 92 % forteller at de ble avsluttet for tidlig.

Unges erfaringer med BUP

– Det er behov for en bred gjennomgang av tilbudet til barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Det sier barneombud Inga Bejer Engh i forbindelse med lansering av rapporten…

Ole Andreassen: Medikamentell behandling ved psykiske lidelser

I dette foredraget gir spesialist i psykiatri, professor og overlege Ole Andreassen en innføring i medikamentell behandling av psykiske lidelser. Andreassen er leder ved Norsk senter for forskning på mentale…

– Hvilke behandlingstilbud har du fått?

Hvilke behandlingstilbud har du som pasient fått, og hvilke muligheter har du til å velge behandling? Behandlingsvalg er tema i Erfaringskompetanses nettundersøkelse i november.

Tvang, likegyldighet – eller en tredje løsning?

Arnhild Lauveng har engasjert seg etter å ha sett NRK Brennpunkts dokumentar "Mysteriet søsteren min" - historien om Anne Wold. Her er Lauvengs kronikk.

Opptak fra temakvelden i Trondheim

Foregår det systematisk diskriminering innen hjelpetilbudene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer? Nå kan du se opptak fra høstens andre temakveld på Litteraturhuset i Trondheim.

Ulik tilgang til hjelp er diskriminerende

Flere forhold innen rus- og psykisk helsetjenestene er diskriminerende. Det hevdet brukerrepresentant for A-larm Tommy Lunde Sjåfjell og psykologspesialist Svein Øverland i det andre av høstens tre temamøter om diskriminering.

Kulturelle variasjoner i mestring av depresjon

Valeria Markova er universitetslektor ved Universitetet i Bergen og psykolog ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune. Hun har nylig fullført sitt doktorgradsprosjekt der hun utforsket hvordan mennesker med ulik…

Vi vil bli bedre kjent med deg

Hvem er du, hva leser du og hva vil du ha mer eller mindre av på våre nettsider? Dette ønsker Erfaringskompetanse å finne ut gjennom en leserundersøkelse på nett!