Hjem > Kategori > Nyheter (Side 2)

Kategori: Nyheter

Nettbutikken open att etter koronastenginga

Bibliotekar Eskil Skjeldal er attende med godsakene i nettbutikk, bibliotek og som fjernlån etter koronastenginga!

Vi har alle et ansvar for ettervernet etter rusbehandling

– For mennesker som sliter med psykososiale konsekvenser av rusmiddelbruk, er overgangen fra rusbehandling til hverdagen etterpå et spesielt sårbart punkt i endringsprosessen. Det sier Dagny Adriaenssen Johannessen, PhD-stipendiat i…

Nytt studietilbud i likepersonsarbeid

Universitetet i Agder (UiA) er på banen med nytt tilbud til de som ønsker å lære mer om kunnskapsbasert praksis og erfaringskunnskapens betydning i likepersonsarbeidet.

Nettkurs for brukerrepresentanter på systemnivå

Her er kurset som gir deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.

Et hjem å trives i viktig for recovery og livskvalitet

Det er viktig å ha et eget hjem man trives i, oppleve at man får god støtte av ansatte og ikke minst å ha en tilfredsstillende økonomi!

Hva gjør pandemien med folk?

Erfaringskompetanse vil ha hjelp til å finne ut hvordan koronapandemien påvirker personer med egenerfaringer innen psykisk uhelse og/eller rus.

Tvangstallene går ikke ned

Helsedirektoratets rapport om tvangstallene fra psykisk helsevern for 2018, status etter lovendringene i 2017, viser generelt ingen større endringer.

Godbiter fra Toppmøte 2019

I dag skulle fag, erfaring og politikk samles til Toppmøte 2020 og temaet «Hvordan forstår vi alvorlige psykiske lidelser?», men koronakrisen stoppet altså møtet.

Hvorfor og hvordan utvikle tjenester i samarbeid med brukere

En kunnskapsoversikt over forskning på brukermedvirkning på tjenestenivå, viser at å involvere brukere i utvikling av helsetjenester har betydning for tjenestenes form og innhold. Samarbeidet i seg selv har også…