Hjem > Kategori > Nyheter (Side 2)

Kategori: Nyheter

Pasient- og brukerombudenes 10 anbefalinger

Bruk av individuell plan, ivaretakelse av retten til medvirkning og differensierte aktivitets- og botilbud er blant forbedringsbehovene i kommunale psykiske helsetjenester. Det viser rapport fra Pasient- og brukerombudene.

Tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kristine Dahl Sørensen, psykolog ved Sørlandet Sykehus, intervjuet i sitt doktorgradsprosjekt 15 personer med diagnostisert engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse for å forstå mer av hvordan det er å leve med slike…

– Jeg sliter med å bruke ordet enke

Knut Erik Holm forlot kone, barn, venner, NRK-karriere og selve livet 28. august 2014. Hvordan kunne en tilsynelatende vellykket 56-åring ta sitt eget liv? Dette er Bjørg Aftrets historie om…

Ny rapport om erfaringskonsulenter med ruserfaring

Ny rapport fra forskere ved Høgskulen på Vestlandet beskriver hvordan erfaringskonsulenter med bakgrunn fra rusavhengighet opplever sin arbeidssituasjon.

Tilbakemeldingsverktøy – nyttig i dialogen mellom pasient og terapeut?

Runar Tengel Hovland i Helse Førde avla nylig en doktorgrad på emnet tilbakemeldingsverktøy. Han har forsket på implementeringen og praktiseringen av tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback. Hovland ser muligheter, men også begrensninger…

Den frittgående vaktbikkja

Målfrid J. Frahm Jensen var erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus, varslet om det hun mente var urett og betalte prisen ved å si opp jobben. Var det verdt det?

7 av 10 fikk det verre under pandemien

7 av 10 som sliter med psykiske vansker og/eller rus fikk det verre under koronapandemien. Det viser den ferske undersøkelsen til Erfaringskompetanse.

Fikk det vanskelig under koronakrisen

Pandemien har ført til forverring av den psykiske helsen og et redusert behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelser. Det viser undersøkelsen til SPISFO.

Tvangsbruken nær halvert

Evalueringen av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) viser at oppsøkende team nær halverte innleggelser på tvang. – Vi vil ha flere slike team fordi vi ser at det virker, sier…