Hjem > Kategori > Nyheter (Side 3)

Kategori: Nyheter

– Vi skal ikke først og fremst samhandle om sykdom, men om hverdagen

Rita Sørli og Vår Mathisen har gjennomført den første studien som fokuserer på brukermedvirkning i psykisk helsevern for samisk befolkning i Norge. De har funnet at hverdagsfortellinger og anerkjennelse av…

– Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Det blir for snevert å fokusere på at suicidalitet er knyttet til psykisk lidelse i individet. Pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har…

Her er nye tall om brukeransettelser i 2.-linjen

30 prosent av ledere i spesialisthelsetjenesten oppgir at de har erfaringsmedarbeidere ansatt, viser SINTEF-rapport. Les hvilke fordeler og utfordringer lederne selv beskriver om disse ansettelsene.

Dystre funn om samtalegrupper for barn

– I samtalegruppene jeg har observert, førte mangelen på kommunikasjon rundt barnas egne erfaringer til at alvorlige tilfeller av omsorgssvikt ikke ble tatt tak i, forteller forsker Cathrine Grimsgaard.

Dette er temaene vi vil løfte fram i 2020

Leder Hilde Hem oppsummerer senterets arbeid i året som har gått, og forteller om prosjekter for året som kommer.

Behandlingen jeg fikk – og behandlingen jeg ønsket

En innleggelse som var ment å vare i et par uker, ble til åtte og et halvt år med tvang og medisinering. Helen Louise Wesnes tror historien hennes hadde sett…

Når legen, sykepleieren eller psykologen deler egenerfaringer

Ved medisinfri avdeling i Tromsø har de åpnet for at ansatte kan dele sine egenerfaringer i møte med pasienter.

– Det forskes for mye på helt logiske ting

– Trenger vi forskning som sier at dans og fysisk aktivitet kan virke mot depresjon? spør psykologspesialist Birgit Valla. – Ja, definitivt, sier forsker og psykolog Joar Øveraas Halvorsen.

– En god plan var helt nødvendig for at jeg ble bra

– Det er vanskelig å komme dit du skal dersom du ikke vet hvor du skal. Og det er vanskelig å samhandle dersom du ikke vet hva det er å…