Hjem > Nyheter > Pårørende trenger mer hjelp og fleksibilitet

Pårørende trenger mer hjelp og fleksibilitet

6025 pårørende, hvorav 11% menn, har svart på Pårørendealliansens undersøkelse for 2017. Funnene ble presentert for politikere og andre interesserte før påske. Som fjorårets undersøkelse viste denne med tydelighet at altfor mange pårørende opplever belastninger i pårørenderollen som bidrar til bekymringer, redusert helse og negative konsekvenser for arbeidsdeltakelsen. Det er mangler i tilgang til gode og enkle nok tjenester, og til fleksible, koordinerte og familietilpassede tjenester.

-Det er viktig at man snart begynner å spørre pårørende «Hva er viktig for deg?», sier leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, som har ledet en undersøkelse der 6025 pårørende har deltatt.

Kvinnesak

Anita Vatland og Anne-Grethe Terjesen, leder og nestleder i paraplyorganisasjonen Pårørendealliansen, ga tilhørerne et tydelig bilde av udekkede ønsker og behov blant pårørende. Å jobbe for mer pårørendevennlige tjenester og et pårørendevennlig arbeidsliv er også til dels kvinnesak påpekte de, da omsorgsoppgaver i stor grad synes å bli tatt av kvinner. Mange av dem er ansatt i kommunal virksomhet der de ikke alltid har fleksibilitet i arbeidstiden sin. Dette kan vanskeliggjøre samtidige omsorgs- og oppfølgingsoppgaver for familiemedlemmer og nære venner. Fravær på arbeid grunnet pårørendeoppgaver og pårørendebelastninger kan skjule seg bak sykemeldinger og depresjonsdiagnoser. Særlig kvinner mellom 40-70 år synes å utgjøre en gruppe der mange er i en pårørenderolle både for familiemedlemmer som er yngre enn seg og for sine foreldre. Disse kan ha ulike roller som pårørende over mange år.

-Vi må sørge for at vi ikke lager pasienter av de som hjelper, sa Vatland.

Viktige funn

-Hvilke spørsmål stilte dere de pårørende, Vatland?

-Hva er det du gjør for en pasient/bruker/nærstående som vedkommende ikke klarer å gjøre selv? Hva er det som ikke vil bli gjort om du ikke stiller opp og gjør det?

-Hva er de viktigste funnene i undersøkelsen slik du ser det?

-Det er alarmerende at så mange som 63% sier at rollen som pårørende påvirker egen helse og at 73% svarte at de ikke tror deres situasjon blir bedre i fremtiden. Vi er redd dette igjen kan skape flere pasienter. Dette kommer også til uttrykk i spørsmålene som omhandler arbeidssituasjonen og bruken av sykemeldinger som har en direkte sammenheng med rollen som pårørende. Det at så mange ikke får hjelp eller støtte av det offentlige og at det er så mange som selv må finne ut av ting og få hjelp på internett, er overraskende. Veldig mange pårørende oppga at det de savnet mest var støtte og veiledning fra fagfolk. Det å treffe andre pårørende i samme situasjon var også et stort ønske.

-Dette var en diagnoseuavhengig undersøkelse, men var det noe særlige funn knyttet til pårørende til mennesker med rus og/eller psykiske lidelser?

-Det var 1632 respondenter som svarte at de var i disse pårørendegruppene. Vi ser at 74 % svarer at deres helse blir påvirket, de rapporterer at de er mer sykemeldt. Bare 14% sier de har fått hjelp og støtte fra personell på sykehuset. Generelt skårer pårørende i denne gruppen dårlige på samtlige områder. Nesten 50 % av de spurte ønsker å treffe pårørende i samme situasjon.  Videre oppgir 94 % at de ikke mottar noen form for økonomisk kompensasjon.

Veien videre

-Hva vil dere gjøre videre med de tall og funn dere nå har?

-Vi ønsker å bruke denne og fjorårets undersøkelse til å synliggjøres pårørendes situasjon både med tanke på deres egen situasjon som går på egen helse og arbeidssituasjon, og ivaretagelse av andre familiemedlemmer. Videre vil vi ha fokus på hva slags støtte og hjelp pårørende trenger og hvor de ønsker hjelp. Det er viktig at man snart begynner å spørre pårørende «hva er viktig for deg?». Ut fra den kunnskapen vi har i dag, er vi i gang med å tydeliggjøre de ulike utfordringene pårørende har i et livsperspektiv som et innspill til regjeringens kommende nasjonale pårørendestrategi.

Pårørendealliansen vil legge ut foreløpige faktaark på sin nettside med tall fra undersøkelsen, og senere komme fortløpende med mer informasjon når dataene bearbeides ytterligere, se: www.parorendealliansen.no. Ved spørsmål kontakt ava@parorendealliansen.no  

Videre lesning:

Senterets Magasin Veien videre 2017 om pårørendesamarbeid og pårørendestøtte: http://erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2017/09/Magasin-Veien-videre-2017.pdf

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.