Hjem > Erfaringspodden > – Pårørende trenger strakstiltak og koronaråd

– Pårørende trenger strakstiltak og koronaråd

Pårørendealliansen og fagsjef Anne-Grethe Terjesen savner nasjonal informasjon til de pårørende nå når tjenester omorganiseres og legges ned innen psykisk helse og rus på grunn av koronakrisen.

Fagsjef Anne-Grethe Terjesen i Pårørendealliansen savner nasjonale råd til de som er pårørende. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Anne-Grethe Terjesen i Pårørendealliansen (en paraplyorganisasjon for pårørende uavhengig av diagnose og tilstand) forteller om stor pågang og henvendelser fra mange hold. Både på telefon, gjennom nettsiden og på sosiale medier er pårørende bekymret.

Lavterskeltilbud stenger på grunn av fare for koronasmitte, behandlingstilbud faller bort og noen blir skrevet ut fra behandling de har startet. Pårørende lurer på hvem som nå skal ta ansvaret for deres nære, og hvordan man som pårørende skal forholde seg til dette. Skal pårørende overta oppgavene? Og de pårørende som er i jobb, skal de ta fri? Og får de eventuelt betalt? Spørsmålene er mange.

Hør Erfaringspodden:

Venter på svar

Bekymringene og behovene til både de med psykiske vansker og rusproblem og pårørende, ble tidlig meldt videre til helsemyndighetene. Pårørendealliansen er i  dialog med Helsedirektoratet, men har ennå ikke fått svar på sitt ønske.

– Vi håper de oppretter en gruppe der man ser på de ulike utfordringene pårørende vil møte, og hvilke tiltak man bør sette i gang. Vi mener det nå er viktig at fagfeltet, kompetansesentrene og bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen jobber for at man ivaretar denne sårbare gruppen, sier Terjesen.

Etterlyser strakstiltak

Hun mener videre at det nå trengs følgende strakstiltak:

– Forsikring om betalte omsorgsdager for pårørende (som nå er innvilget for småbarnsforeldre) som nå må være hjemme fra jobb for å pleie syke og eldre som på grunn av koronavirus ikke lenger har ulike aktivitetstilbud

– Opprettelse av et nasjonalt beredskapsapparat hvor pårørende kan ta kontakt på ulike områder, og en melding om at kommunene må være klar for det samme.

Her er Anne-Grethes råd

– Hver pasient som ikke får behandling, har vært i behandling eller de som skrives ut, bør få en kontaktperson som sørger for at disse pasientene har en pårørende eller en annen rundt seg. Og det bør så skrives en kort og presis kriseplan slik at man vet hvem som kan kontaktes. Og Anne-Grethe Terjesens råd til pårørende er:

1. Hold roen!

2. Hent informasjon og råd hos myndighetene.

3. Søk hjelp hos rådgivningstelefoner.

Nyttige kontakter

Pårørendealliansen veileder også pårørende som henvender seg til dem til hvor de kan få hjelp i sin situasjon. Blant annet kan man kontakte:

Pårørendelinjen

Pårørendesenteret i Oslo

Ivareta

BaRsnakk

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.