Hjem > Nyheter > Pårørendedagen: – Vi er fortsatt avhengig av den enkelte ildsjel

Pårørendedagen: – Vi er fortsatt avhengig av den enkelte ildsjel

Pårørende peker spesielt på behovet for tilpassede boliger, sosialt nettverk og hjelp til bedre kosthold for mennesker med langvarige og alvorlige psykiske vansker og lidelser.

Arnhild G. Ottesen i LPP peker på hvilke utfordringer pårørende ser ute i tjenestene i dag.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), som er landets største pårørendeorganisasjonen i psykisk helsefeltet, er tydelige på hva som bør prioriteres for å bedre omsorgen for mennesker med langvarige, alvorlige og sammensatte psykiske lidelser og eventuelt rusproblematikk.

– Det er et behov boliger tilpasset den enkelte brukers behov med skreddersydd oppfølging, samt jobb, nettverk og aktiviteter som bidrar til en meningsfylt hverdag.

– Altfor mange i denne pasientgruppen har svært lite nettverk rundt seg, deltar ikke i aktiviteter, lever med et dårlig kosthold og står årevis på samme dose antipsykotiske medikamenter uten jevnlig sjekk og regulering av dosering, sier Arnhild G. Ottesen, styreleder i LPP.

Organisasjonen jobber for bedre dialog mellom pårørende og helsepersonell, og trialog mellom bruker, helsepersonell og pårørende.

Her kan du laste ned forskningsrapporten «Samarbeid om gode løsninger», om hvordan pårørende selv ser på sine bidrag til forebygging, reduksjon og kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester.

Systematikken ikke god nok

De mener også at pårørendeveilederen ikke er implementert godt nok i tjenestene.

– Offentlige føringer blir ikke fulgt godt nok opp, særlig i kommunehelsetjenesten. Pårørende sliter seg i mange tilfeller ut med både praktisk, økonomisk og emosjonell støtte, og blir ikke lyttet godt nok til, hverken med tanke på å være en ressurs eller egne behov for informasjon, veiledning og støtte. Vi er fortsatt for avhengig av den enkelte ildsjel, systematikken er ikke god nok, sier Ottesen.

– Hva mener deres medlemmer, og dem de er pårørende for, er mest utfordrende i dagens hjelpesystem?

– Mange blir fulgt opp av personell med liten kompetanse på psykiske lidelser, og brukerne må forholde seg til svært mange personer som ikke kjenner den enkeltes livshistorie eller familieforhold. Individuell plan (IP) brukes for lite aktivt. Det relasjonelle, og brukerens ressurser og potensial, vektlegges i for liten grad, fortsetter hun.

Kontinuitet og relasjoner

– Hva fungerer bra i tjenestene i dag?

– De fleste blir fulgt opp av tjenestene på et eller annet vis, og noen steder på en svært god måte. Men dette er ikke gjennomgående.

– Man vet at kontinuitet og gode relasjoner er avgjørende, at musikkterapi er en virksom terapiform og at fysisk og psykisk helse henger sammen. Men hvor mange helsearbeidere har fokus på det i sin oppfølging av denne gruppen mennesker? spør Arnhild G. Ottesen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.