Hjem > Nyheter > Pasienter føler seg oversett

Pasienter føler seg oversett

Pasienter innenfor psykisk helsevern blir nå skrevet ut eller nektes behandling. Flere medier, som Vårt Land og Stavanger Aftenblad, har meldt at pasienter føler seg nedprioritert. Vi har møtt generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, for å høre hva hun tenker om denne prekære situasjonen.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse deler sine tanker om at pasienter innen psykisk helsevern nå blir skrevet ut eller nektes behandling på grunn av koronakrisen. (Foto: Erik M. Sundt)

– Hva tenker du om at pasienter skrives ut eller nektes behandling i denne nasjonale helsedugnaden?

– Det bekymrer meg. Men det er viktig at vi ser dette i en større sammenheng: Vi er alle i en unntakstilstand, uansett hvilke utfordringer vi hadde før denne krisen kom over oss. Denne krisen utfordrer våre prioriteringer, og akkurat nå prioriteres liv og helse fra nasjonale myndigheter. Men det går en grense knyttet til liv og helse for alle.

– Situasjonen viser at vurderinger vi tidligere gjorde, om hva som var forsvarlig behandling i møte med mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk uhelse, nå endres noe. Det bekymrer meg, så nå må vi bare samarbeide bedre på alle nivå. Det er fint å se at det er mange tjenesteutøvere innenfor psykisk helse og rus som ønsker å begrense skadeomfanget i situasjonen.

Ikke glemt

– Ofres ikke disse pasientene nå for denne helsedugnaden? Man velger vekk noen som er syke, for å stå parat for å ta imot eventuelt andre som kan bli syke?

– Nei, og jeg vil heller ikke sammenligne slik. Det er å ta altfor hardt i. For vi glemmer ikke denne pasientgruppen. De har store utfordringer fra før av, og de må nå få mye oppmerksomhet. Og vi har faktisk kunnskap om å ta vare på mennesker med psykiske lidelser og rus i krisetider, symptomer vet vi ofte forsterkes. Disse pasientene skal ikke bli glemt, men vi må ikke sette disse gruppene opp mot hverandre.

Oppretthold hjemmetjenesten

– Hva er viktig nå i møte med denne gruppen pasienter?

– Det aller viktigste: Vi må alle følge helsemyndighetenes råd, uansett hvem vi er og hvor store utfordringer vi har. Helsedirektoratets retningslinjer for alle tjenestesteder må forstås og tas i bruk. Det som er utfordrende nå, er at flere retningslinjer endres raskt. Det betyr at vi må være svært oppmerksomme overfor mennesker med ROP-lidelser, og vi må være spesielt oppmerksomme på denne gruppen ved eventuell utskrivning.

– Alle tjenesteutøvere må vurdere risiko og utarbeide planer på en mer oppmerksom måte enn før krisen. Det er viktig at hjemmetjenesten opprettholdes. Vi må også forsterke bruk og tilbud av smittefrie kanaler. Det betyr at vi må øke bruk av telefon, video, chat og andre fleksible møtesteder. Tjenesteutøvere må være tålmodige, og være beredt på å bruke lengre tid under disse møtene.

Hjelpen finnes

– Hva vil du si til de som vegrer seg for å ta kontakt og søke hjelp nå fordi de kanskje skammer seg over å søke hjelp til psykiske plager nå når Norge står midt i en epidemi?

– Ikke vær redd for å oppsøke hjelpeinstansene, på nett og telefon. Vi må ha en lav terskel for bruk. Alle må nå akseptere, uansett plager og lidelser, at vi blir slitne av denne krisen, og at det er lov å be om hjelp. Og husk: Hjelpen finnes. Vi må ikke krisemaksimere unødvendig.

– Panikk er enhver kriserespons sin verste fiende. Ja, vi bekymrer oss for at mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser blir nedprioritert nå, samtidig må vi jobbe raskt med endringsvillighet til å bruke nye kanaler, videomøter, chat og telefon.

– Mange trenger ekstra omsorg nå?

– Ja, vi må ikke glemme at vi må trøste. Vi må tenke nytt om det å trøste, for omsorg betyr både å sørge for, men også å sørge med. Vi må sørge med de som nå føler seg nedprioritert. Og vi må minne oss om at dette kommer til å gå over. Trøsten må få større plass, det er viktig at vi sørger med pasienter, trøst er aktiv lytting.

– Vi må være tydelige med pasienter som har blitt mer paranoide av denne krisen, for de føler nå at verden går under, at folk vil dem vondt. Slike vrangforestillinger må vi ta på alvor, og vise omsorg for. Og vi må gjenta smittereglene for hygiene og rusbruk for de med rusavhengighet – og vi må ikke bli trette av å oppfordre alle til å opprettholde livsviktige rutiner som søvn, aktivitet, frisk luft og ernæring.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.