Hjem > Nyheter > Pilegrimsferd til Nidaros

Pilegrimsferd til Nidaros

En pilegrim har fokus på både veien og målet. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har tro på dialog underveis for å nå målet om gode tjenester innenfor psykisk helsefeltet

Erfaringskompetanse er medarrangør på forskningskonferansen "Dialog og fellesskap styrker forskningen". Her Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse og Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda.

Jeg er i Trondheim på forskningskonferansen “Dialog og fellesskap styrker forskningen”, der Erfaringskompetanse er medarrangør.

Vi blir hilst velkommen av Arve Almvik i Napha, som viser til pusten – og ønsket om at konferansen skaper rom for å puste inn, og bli inspirert av hverandre. Ordet inspirere viser nettopp til det å puste inn.

Subjektiv erfaring som kunnskapskilde

Og jeg lar meg inspirere – både på innpust og utpust – når professor Tor Johan Ekeland løfter frem betydningen av den subjektive erfaring som kunnskapskilde. Han spør om det finnes et perspektiv som er i stand til å samle de ulike aktørene på psykisk helsefeltet, og jeg tenker at hans fokus på den subjektive erfaring som basis for utvikling av fellesskapets løsninger, nettopp er et perspektiv med potensiale for å samle flere aktører om felles mål.

“Dialog og fellesskap” er overskrift for konferansen, der Erfaringskompetanse har som mål å bidra til at erfaringskunnskap i større grad blir integrert i forskningen. I dette arbeidet trenger vi å stå sammen med relevante aktører innenfor kunnskaps- og praksisfeltet, og denne konferansen er et uttrykk for et positivt samspill: Vi får større gjennomslagskraft når vi står sammen om felles oppgaver.

“Det er mange som forsker på trær, men få som forsker på skogen”, sier Ekeland, som spør om hva som er vitenskapens funksjon, og at det å “produsere” forskere ikke alltid skaper ny kunnskap. Hva trengs?

Vi trenger å styrke forskningens relevans for de mennesker som står nærmest fenomenene. Videre trenger vi relasjonell og kontekstuell forskning som belyser hvordan rammevilkår og strukturer griper inn i våre indre liv – og forskning som er praksisnær i sin tilnærming.

Etterlyser mer forskning innenfor psykisk helsefeltet

Erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende er mer enn supplement til annen type kunnskap, den åpner for en annen måte å tenke om hva som er gode tjenester og relevant behandling.

Det er behov for en større dialog om forskning innenfor psykisk helsefeltet, ikke minst fordi også kommunene sitter med et medvirkningsansvar i forhold til å forske på hva som gir god kvalitet og trygge tjenester for sine innbyggere. Derfor er både forskningsmiljøer og kommuner viktige aktører i et samarbeid om forskning for bedre helse- og omsorgstjenester.

Helse -og omsorgsdepartementet vil løfte forskningen

Både klinisk forskning, innføring av nye metoder og samhandlingsforskning er prioriterte områder for Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) i tiden fremover.

Skal økt brukermedvirkning bli en realitet i forskning, trenger vi gode allianser, samordning og koordinering av forskningsinnsatsen.

Konferansen i Trondheim er forhåpentlig et skritt i god retning, langs en pilegrimsled der dialog og fellesskap åpner for verdifulle møter underveis.

Last ned publikasjonen Ny kunnskap – ny praksis av Tor-Johan Ekeland her, eller bestill heftet hos Erfaringskompetanse.

Les Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeids (NAPHA) artikkel fra foredraget med Tor-Johan Ekeland her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.