Hjem > Nyheter > Preventio vil være progressiv paraply på rusfeltet

Preventio vil være progressiv paraply på rusfeltet

– Preventio er en paraplyorganisasjon for progressive sivilsamfunnsorganisasjoner på rusfeltet! Styreleder Kenneth Arctander Johansen mener at den ferske organisasjonen fyller et tomrom.

Kenneth Arctander Johansen er leder av interimstyret i den ferske paraplyorganisasjonen Preventio. (Foto: André Kjernsli)

Den nye ruspolitiske paraplyorganisasjonen Preventio ble stiftet 12. november. Kenneth Arctander Johansen (daglig leder i RIO) er leder av interimstyret i den ferske organisasjonen.

Styrke demokratiet

– Hva er bakgrunnen for opprettelsen av den nye organisasjonen?

– Det finnes ikke en paraplyorganisasjon som dette i dag. Dette er en paraplyorganisasjon for progressive sivilsamfunnsorganisasjoner på rusfeltet. Per i dag finnes det én paraplyorganisasjon for sivilsamfunnet på rusfeltet, og det er Actis. Actis har vedtekter som ekskluderer organisasjoner som er i vår portefølje – organisasjoner som har et mer progressivt syn og for eksempel støtter rusreformen slik den er foreslått av rusreformutvalget.

– Uten paraplyen har man ikke anledningen til å bli representert i internasjonalt arbeid som en del av den norske delegasjonen. Jeg mener at det er et demokratisk problem at ingen før nå har stiftet en paraply som skal ivareta dette progressive synet, og det er det vi vil gjøre noe med, sier Johansen.

Fra starten av er RIO, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Marborg, Normal Norge, LEAP Scandinavia, Stiftelsen Rettferd, RUSken Recovery, Psynapse og Tryggere Ungdom med i Preventio.

Fylle et tomrom

– Blir Preventio en direkte konkurrent til Actis?

– Nei, jeg vil ikke si det. Det er viktig at Actis finnes, og vi har ikke noe formål om å konkurrere med Actis. Men slik jeg ser det fyller vi tomrommet ved å ta vare på de mer progressive sivilsamfunnsorganisasjonene på rusfeltet.

– Hva legger du i at organisasjonene tilknyttet Preventio er progressive?

– Jeg mener at dette er organisasjoner som har et liberalt, kunnskapsbasert og ikke-stigmatiserende utgangspunkt. For RIO er dette helt avgjørende fordi vi har påtatt oss oppdraget å representere personer som har rusproblemer. I dag har vi en politikk hvor disse personene straffes, systematisk forskjellsbehandles og stigmatiseres. Samtidig kaster dette skygger inn i helseforvaltningen.

Opplever diskriminering

– Når disse personene blir pasienter, opplever de å bli diskriminerte og stigmatiserte fordi folk rundt har fordommer. Slik jeg ser det har de ikke fullt ut tilgang til de menneskerettighetene som det andre mennesker i samfunnet har. Det finnes ganske mange som deler dette synet, men som ikke har et sted hvor de er samlet.

– Hva blir de viktigste oppgavene for organisasjonen?

– Preventio blir en organisasjon som skal kunne gi administrativ støtte til mindre organisasjoner på rusfeltet, sørge for gode rammevilkår og skape et fellesskap hvor vi kommer sammen for å diskutere fag. Kenneth Arctander Johansen sier at det alt nå er flere organisasjoner som er interesserte i å bli en del av Preventio, men vil ikke røpe navn før de har meldt seg inn!

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.