Hjem > Nyheter > Psykiatere lager ny rådgiver for nedtrapping av antipsykotika

Psykiatere lager ny rådgiver for nedtrapping av antipsykotika

Sju psykiatere er i gang med å lage en klinisk rådgiver om nedtrapping av antipsykotika. Den vil inneholde forslag til et nytt scoringsskjema for måling av bivirkninger.

Jørgen BramnessBramness under workshop om nedtrapping av psykofarmaka i Elverum i januar. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

Det er Norsk psykiatrisk forening som står bak initiativet om å lage en ny, klinisk rådgiver om nedtrapping av antipsykotika. Prosjektgruppa, bestående av sju psykiatere fra flere steder i landet, ledes av psykiater Jørgen Bramness. Han har forsket på psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av legemidler i en årrekke.

Etterspørselen etter fagkunnskap om god nedtrapping, implementeringen av medisinfrie behandlingsposter i helseforetakene, samt brukerbevegelsen og publikums oppmerksomhet rundt negative effekter av psykofarmaka, er bakgrunnen for prosjektet.

Fant lite innen forskning

Bramness forteller at de har søkt til litteraturen, både innen forskning, lærebøker og erfaringsbaserte fortellinger, for å samle kunnskap som finnes på området.

– Vi har gravd dypt og lenge på forskningssiden, men der er det lite å finne. Det lille som finnes i forskningslitteraturen sier noe om hvordan det går med nedtrappingen, mens vi ville vite mer om hvordan man trapper ned på en god måte.

– Vi har endt opp med å summere det som finnes i lærebøker og å systematisere en del av erfaringsbaserte fortellinger både fra pasienter og behandlere, sier Bramness.

De har blant annet funnet inspirasjon i Will Halls «Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs» i arbeidet med rådgiveren.

LES OGSÅ: – Lite kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka blant fagfolk

– Det som slår oss er at det er et veldig stort sprik mellom de ulike forslagene til hvordan nedtrapping bør gjøres. Det er mange som tror og mener, noen hevder nedtrappingen tar noen uker, mens andre foreslår måneder eller år. Vi må starte med enkelthistoriene, og gå videre og samle kunnskap om grupper, sier han og fortsetter:

– Vi tror det er noen generelle hensyn man bør ta, og det er derfor vi skriver rådgiveren. På toppen av dette må det selvfølgelig komme individuelle hensyn. Jeg tror det er en generell forståelse blant psykiatere at dersom pasienten blir syk ved nedtrapping, bør man prøve nye måter å gjøre det på, sier Bramness.

Foto: Marte G. Bramness

Utvikler nytt scoringsverktøy

Han viser til at psykiatere har tilgang til gode veiledere for nedtrapping av benzodiazepiner (angstdempende medikamenter og sovemedisiner), hvor det blant annet tas i bruk et scoringsskjema for måling av bivirkninger.

Prosjektgruppa jobber nå med å utvikle et lignende verktøy for nedtrapping av antipsykotika. Bramness kan foreløpig ikke gi konkrete opplysninger om verktøyet. Førsteutkastet skal etter planen være klart til våren, før det skal ut på høring i Norsk psykiatrisk forening.

– Rapporten vår vil komme med et forslag til et scoringsverktøy som vil måle bivirkninger ved bruk av antipsykotika. Vi er halvveis i arbeidet, og kan ikke forskuttere hvor det vil ende, sier han.

Bramness presiserer at rapporten fra dem vil være en klinisk rådgiver, og ikke veileder. Ifølge Helsepersonelloven er det Helsedirektoratet som har ansvaret for å utforme veiledere. Dette prosjektet har imidlertid psykiaterne selv tatt initiativ til å gjennomføre på dugnadsarbeid.

– Vurderte dere å ha med personer med egenerfaring med nedtrapping i prosjektgruppa?

– Innledningsvis diskuterte vi om dette skulle være et dokument som tok alle stemmene med; personer med egenerfaring, pårørende og andre yrkesgrupper. Da ville arbeidet fort blitt mer omfattende. For at prosjektet skulle være mulig å gjennomføre på dugnad, landet vi på å lage en rådgiver «fra kollega til kollega», sier Bramness.

Dette er medlemmene i prosjektgruppa

Prosjektgruppa består av psykiatere fra ulike helseregioner og med ulik bakgrunn som klinikere, forskere og/eller med farmakologiutdannelse. De seks andre medlemmene er psykiaterne Karen Margrethe Hanssen (Sykehuset Innlandet), Ingrid Castberg (St. Olavs hospital), Silje Skrede (Haukland universitetssjukehus), Jan Ivar Røssberg (Oslo), Erik Johnsen (Haukland) og Rune Andreas Kroken (Haukland).

– Hva er mest utfordrende i dette arbeidet?

– Det var vanskelig å forstå hvordan vi skulle gripe dette an, når ikke det finnes mer kunnskap å støtte seg på. Hva skal vi da komme med av konklusjoner?

– En av beveggrunnene for å lage denne rådgiveren er et ønske om at psykiatere, som andre fagfolk, skal være proaktive og ha en kvalifisert mening. Nedtrapping av antipsykotika vil vi ha mer kunnskap om, og det trengs. Vi vet om at det ikke gjøres en god nok jobb på dette området i dag, og vi ønsker å være en stemme og å være med å bestemme fagets framdrift, sier prosjektleder Jørgen Bramness.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.