Hjem > Nyheter > Psykiatriske legemidler på dagsorden

Psykiatriske legemidler på dagsorden

– Det er synd at psykiatere føler seg så avmektig at de bare gir mer medisin hvis den første ikke virker. Forbausende ofte blir ikke pasientene bedre av det, sa Anders Skuterud, seniorrådgiver i Norsk Psykologforening.

Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi ledet debatten på Cinemateket i Oslo (FOTO: Thomas Øverbø)

I en paneldebatt om psykiatriske legemidler deltok ulike fagfolk og en representant fra brukerorganisasjonen WSO. Foranledningen for paneldebatten var to foredrag om medisinering av psyken.

Antipsykotika og antidepressiva

Den amerikanske vitenskapsjournalisten Robert Whitaker holdt det første foredraget i forbindelse med lanseringen av hans bok «En psykiatrisk epidemi. Illusjoner om psykiatriske legemidler». Han tok for seg først og fremst antipsykotiske legemidler.

Om legemidler i SSRI-gruppen, antidepressiva, holdt den danske legen og professoren Peter C. Gøtzsche sitt foredrag, med fokus på bivirkninger. Boken hans, «Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet» ble også lansert. Gøtzsche erdirektør for Det Nordiske Cochran Center i København.

Mest skade

– Skal jeg oppsummere bøkene til Whitaker og Gøtzsche, gir medisinering av psyken mest skade, sa Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi ved Høgskulen i Volda, som ledet paneldebatten.

– Det er vanskelig å ikke tro på gyldigheten i Whitaker og Gøtzsches dokumenterte opplysninger. Men det krever mye å ta det på alvor. På mange måter har vi ikke lykkes: Norge bruker fortsatt mye tvang i psykisk helsevern og uføretallene er høye. Hva kan vi så lære av dette? At vi alltid bør forsøke psykososiale tiltak først må stå sentralt, oppsummerte Anders Skuterud fra Psykologforeningen.

«Ulykkespille»

Både antipsykotisk medisin og antidepressiva ble diskutert. De såkalte «lykkepillene» ble sågar omtalt av legen Gøtzsche som «ulykkespiller». Han mente de gjorde mer skade enn nytte, og at de burde forbys for barn og unge.

– Som fastlege er jeg en formidler av antidepressiva, sa Elisabeth Swensen, kommuneoverlege i Seljord. Jeg tror de fleste allmennleger er kjent med disse bivirkningene.

– Det som er et problem er alle føringene for behandling legene må forholde seg til, føringer i forhold til å ta medisin. Så har vi forventninger fra pasienter: De vil ha rask og effektiv hjelp, og ønsker piller.

– Jeg representerer konsekvensene av det vi har hørt i dag, psykiatriske legemidler ødelegger psyken, sa Mette Ellingsdalen, medlem av menneskerettighetsutvalget, WSO.

Gikk på 25 ulike medisiner

Hun fortalte at hun hadde vært pasient i psykiatrien i mange år. Blant annet gikk på 25 ulike medisiner gjennom flere år. I dag er hun medisinfri, og har aldri siden hun sluttet med medisiner vært innlagt i psykisk helsevern.

– Fordi vi har en psykisk helsevernlov hadde jeg ikke noe fritt valg den gang. Loven gir adgang til tvangsmedisinering. Det opplever jeg som et svik mot mennesket, sa Ellingsdalen.

Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket mente det var grunn til å være mindre optimistisk på vegne av de nyere antidepressiver:

Tror for mye på antidepressiva

– Leger tror ofte antidepressiva er bedre enn det de i virkeligheten er. Rundt halvparten av dem som bruker medikamentene har effekt av disse. Hvis ikke de virker, er det viktig å avslutte, påpekte han.

«Diagnosene er motorveien til legemiddelindustrien» sa Gøtzsche i sitt foredrag. Magnus Hald, psykiater og klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge siterte dette, og påpekte:

Diagnosetenkning

– Logikken bak slik diagnosetenkning er å omtale individer som bærere av noe som kan behandles med medikamenter. Skal man beskrive ut fra et symptombilde, eller ut fra hvordan livet er, spurte han.

På spørsmål fra debattleder om «psykiatrien kan reformeres eller må «skrotes», svarte Hald:

– Norsk psykiatri er på mange måter en filial av den amerikanske. Jeg tror ikke vi kommer noen vei med en lokal revolusjon i Norge.

– Jeg tror vi må tillate mer ut i de ulike praksisene. Vi må tilrettelegge for å prøve ut og utvikle noe nytt og positivt. Her skal brukerstemmene inn, som likeverdig til de faglige stemmene, sa Magnus Hald.

Overdiagnostikken et problem

– Vårt fag er ikke skrevet på steintavler, sa Elisabeth Swensen.

– Til de hjerneorganiske lidelsene kan det forsvares å bruke medisin. Overbehandling med medisin kan nok bekymre, men jeg er mer bekymret for overdiagnostikken.  Og med diagnosene følger medisinen. Satt i en sammenheng fører flere diagnoser til flere uføre, og mange av disse er unge. Dessverre er det slik at mange arbeidskjøpere ikke vil ha denne gruppen.

– Kanskje må vi heller snakke om eksistensielle problemer, sa Swensen.

Ønsker medisinfrie behandlingstilbud

Også legemiddelfrie behandlingstilbud ble løftet. Mette Ellingsdalen mente dette også måtte gjelde for psykoselidelser:

– Psykiatere ser ikke en annen mulighet enn medisin.

Når det gjaldt medisinfrie behandlingstilbud fikk hun støtte fra Anders Skuterud:

– Jeg mener det burde blitt satt av en pott til å utvikle et medisinfritt tilbud, avslutter han.

 

Til paneldebatten var det også invitert en representant fra Helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og Norsk psykiatrisk forening. Disse var invitert til å redegjøre for kunnskapsgrunnlaget for medisinering, henholdsvis i de nasjonale retningslinjene og i sine kunnskapsoppsummeringer. Av ulike årsaker valgte de ikke å stille til debatt.

Konferansen ble arrangert av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.