Hjem > Nyheter > Psykisk helse i et middelaldersk mørke

Psykisk helse i et middelaldersk mørke

Med sin faglige uvitenhet bidrar Aftenpostens Hilde Haugsgjerd til å svekke aksepten av brukere av psykiske helsetjenester som likeverdige borgere i landet, skriver cand. polit Christine Rosenqvist i denne kronikken.

Christine Rosenqvist skriver om Aftenpostens bidrag til stigmatisering av mennesker med en psykisk lidelse. (FOTO: Rådet for psykisk helse)

Artikkelen «På en søndag: Et lite lys i tunnelen», 02.03.14, av Hilde Haugsgjerd bidrar til en storstilt økning i fordommer overfor personer med psykiske lidelser.

Jeg hadde gjerne sett at en ellers så etterrettelig avis som Aftenposten hadde benyttet seg av «faktavasker» når det gjelder så ukjente tema som Hilde Haugsgjerd her tar opp. Folk har en tendens til å tro på det de finner på seriøse steder som Aftenpostens Kultur & Meninger på en søndag. Da har man tid til å sette seg grundigere inn i stoffet, og det er ofte interessante biter av kunnskap man kan finne her. Men det er også en kilde til fordypning i fordommer.

Jeg sitter igjen med et innrykk av at Hilde Haugsgjerd muligens har de beste hensikter, etter sine evner, men at hun har beveget seg ut på en glattis som hun ikke har kontroll over.

Ved å henvende seg til for eksempel erfaringskompetanse.no, som har som oppdrag å være en brobygger som bidrar til gyldiggjøring av brukere og pårørendes erfaringer, eller Mental Helse, landets største brukerorganisasjon inne feltet psykisk helse, ville hun ha kunnet få de faktaopplysninger hun så tydelig mangler. Å innrømme sin uvitenhet er ingen skam, og her avsløres en uvitenhet som kan være direkte skadelig.

Følgende utsagn gjorde meg spesielt opprørt:

«Men alvorlig psykisk sykdom blir få pasienter friske av. Slike lidelser kan dempes ved behandling og medisinering, og pasientene kan bli symptomfrie, men mange blir aldri helt friske. De trenger lang, ofte livslang, oppfølging av helsevesenet.»

«Men få av disse pasientene er i modus til å vurdere ulike behandlingstilbud opp mot hverandre.»

«Men enn så lenge er de fleste slike pasienter kronikere som ikke kan bli helt friske.»

Med forbehold om at jeg ikke har tilgang til de kildeopplysninger som burde vært vedlagt her, vil jeg redegjøre for min indignasjon.

I Norge er det ca. 30 prosent av pasientene med alvorlige psykiske lidelser som blir friske (symptomfrie). Ca. 30 prosent får sine symptomer under kontroll, og kan ta opp tidligere arbeid/aktivitet. Det må være det resterende mindretall HH tenker på.

Knappest et godt grunnlag for en så bastant uttalelse som hun kommer med. Det er gjort mange gode vitenskaplig holdbare undersøkelser som viser at man ved bruke av behandlingstilnærmingen «åpen dialog» kommer opp i 80 prosent helbredelse.

«Schizofreni» som mange fortsetter å bruke som betegnelse, framstilles heller ikke lenger som noen livsvarig dom på Helsedirektoratets sider. Dette har Hilde Haugsgjerd tydeligvis ikke fått med seg. Da burde hun ha holdt seg for god for å spre slik fordommer. En rask telefon kunne ha klargjort dette. I stedet går hun aktivt inn for å bidra til spredning av fordommer.

Når det gjelder «… disse pasientens modus for å vurdere ulike behandlingstilbud opp mot hverandre» er det Pasientrettighetsloven som gir oss retten til dette, ikke HH’s synsing og uvitenhet om rettigheter og plikter i helsevesenet.

Brukermedvirkning er grunnlaget for psykisk helsefeltet i Norge i dag. Dette er et fastlagt prinsipp på individ, system og politisk nivå. At HH mener det er uforsvarlig, får være hennes sak.

Brukerorganisasjonene har hatt et godt samarbeid med Helsedepartementet opp gjennom årene, med forskjellige ministere som har sett verdien av «pasientenes modus for å vurdere ulike behandlingstilbud». En følge av denne aksepten er blant annet prinsippet om at medikamentfrie tilbud skal være tilgjenglig for alle. Jeg går ut fra at HH også mener at Karin Yrvin ikke var i «modus» for å være storingsrepresentant? Hun er jo en av oss som har en alvorlig psykisk sykdom.

Når hun avslutter med: «Men enn så lenge er de fleste slike pasienter kronikere som ikke kan bli helt friske», blir det fullstendig uforståelig for meg hvordan HH i det hele tatt har fått tilgang til Aftenpostens sider. Det hun påstår her er en usannhet av dimensjoner, og er kun egnet til å forsterke fordommer.

Begrepet «kronikere» blir i svært liten grad brukt om personer med psykiske lidelser i dag. Det er et stigmatiserende uttrykk, og bidrar ikke til å gi en sannferdig beskrivelse av dagens virkelighet for målgruppen.

HH hadde hatt godt av et besøk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold hvor hun ville møte for eksempel professorene Marit Borg og Bengt Karlsson som kunne gi henne et innføringskurs i «recovery»-tankegangen. Høgskolen har forøvrig stadig åpne seminarer om dette emnet, nå senest i uken som var. Kunnskapen er tilgjenglig, også for journalister.

Jeg forventer faktisk at en avis jeg abonnerer på, og ellers har stor glede av å lese, tar sin oppgave så alvorlig at de kutter ut slike åpenbare fordomsfulle påstander som artikkelen «Et lite lys i tunnelen» avslører. Så vidt jeg vet har redaksjonene plikt til å sjekke faktagrunnlaget for journalistiske utbrudd. Det er ikke gjort her.

Som tema for den vitenprofilen avisen har forsøkt å legge opp til i den senere tid, kan jeg anbefale et dypdykk i de fascinerende ting som skjer blant gruppen av medforskere, erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter innen psykisk helsefeltet i dag. Så kan man kanskje slippe slike blemmer som Hilde Haugsgjerd presterer å stå for i sin kommentar.

Christine Rosenqvist,

Brukeraktivist i Mental Helse

Brukerrepresentant i diverse Brukerråd og fagutvalg på foretaksnivå

Brukt foredragsholder om tema forskning inne psykisk helsefeltet, blant annet på Schizofrenidagene i Stavanger, 2013.

Bruker av psykiske helsetjenester i Norge i en årrekke.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.