Hjem > Nyheter > – Psykologhjelp er av det gode

– Psykologhjelp er av det gode

Norsk Psykologforening tar avstand fra stipendiat Ole Jacob Madsens kritikk. Madsen mener at det er en risiko for at psykologene blir nyttige idioter til en sykdomsfremmende samfunnsutvikling og stiller spørsmål om deres samfunnsrolle.

SAMFUNNSUTFORDRINGER: Fagsjef Anders Skuterud, Norsk Psykologforening, er ikke umiddelbart enig i påstanden om at det er nok psykologer i samfunnet og at psykologiens terapeutiske individfokus står i fare for å tildekke viktige samfunnsutfordringer ved å behandle person istedet for å ta tak i de virkelige problemer og maktstrukturer. (FOTO: ÅSA MARIA MIKKELSEN/KOLONIHAVEN.NO)

Madsen som selv er psykolog, filosof og forfatter, uttaler tilErfaringskompetanse.no at han er bekymret over at psykologene får legge premissene og at selvkorreksjonen ikke er god nok. Han er bekymret for om psykologene er kritiske nok til at de også er i stand til å se at psykologien kan ha utilsiktede negative konsekvenser som på lang sikt verken tjener samfunnet eller individet.

Økt livsmestring
Fagsjef i Norsk Psykologforening, Anders Skuterud, presiserer at det aller meste av den hjelp psykologer gir til enkeltmennesker, par og grupper, bidrar til økt livsmestring og er av det gode. Han understreker likevel at enhver yrkesgruppe av og til bør diskutere seg selv med et kritisk toneleie.

Jakten på lykke
Skuterud kjenner seg igjen i Madsens refleksjoner i forhold til selvhjelpsbøker og mener at den allestedsnærværende jakt på lykke er et urovekkende tegn.

Aktiv rolle
– I psykologforeningen har vi de siste årene arbeidet for ideen om kommunepsykologen som en faggruppe som bør finne sin plass i det norske tjenestelandskapet, nettopp for å kunne arbeide tverrfaglig og planmessig ut over individnivå. På den måten kan psykologene ta en aktivt forebyggende rolle i samfunnsutviklingen. Lavterskelpsykologer i kommunestrukturen har i seg mulighetene til å bidra inn i lokalsamfunnene, familiene og på arbeidsplassene for å løse problemer før de i sin tur produserer pasienter til psykisk helsevern. Det handler nettopp om å sette pasientene inn i en sammenheng, og er det motsatte av individualisering,understreker Skuterud i en kommentar til Madsens utspill.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.