Hjem > Nyheter > Recovery – en god vei å gå

Recovery – en god vei å gå

Recovery-tankegangen er en viktig del av behandlingen ved den medisinfrie enheten ved Nedre Romerike DPS. Seksjonsleder Anders Skogen Wenneberg og Jill Arild i Mental Helse er optimister. Det medfører imidlertid utfordringer for de ansatte.

RETT TIL Å VELGE: Anders Skogen Wenneberg og Jill Arild mener recovery er en god vei å gå i medisinfri behandling. Her fra debatten på Litteraturhuset. (Foto: Tone Larsen Hoel)

Av Guro Waksvik

– Å endre på tankesett er krevende. De ansatte må arbeide ekstra hardt når det er endring. Jeg er stolt over det arbeidet de gjør, og det ser ut som om det gir resultater, sier psykologspesialist Anders Skogen Wenneberg.

Recovery er en filosofi og en holdning, som blant annet handler om å forstå den andres perspektiv på en annen måte. På generelt grunnlag skorter det ikke alltid på gode holdninger, men på ferdighetene til å vise dem. Wenneberg mener holdninger og ferdigheter hører sammen.

– Vi jobber to timer i uken med å trene ferdigheter. Sensitivitet er et viktig stikkord. Ved å øke sensitiviteten framhever vi ferdigheter, og får uttrykt de holdningene vi egentlig har.

Den mest grunnleggende ferdigheten er å lære seg å lytte spesifikt etter følelsesmessige motivasjoner for det som blir sagt.

– Vi jobber med mennesker som har problemer med samhandling og kommunikasjon, fordi de har det tøft. De vet ikke alltid selv hva de føler, men forventer at vi skal forstå. Vi må trene kontinuerlig på å lytte, understreker han.

På tide å tenke nytt

– Skal du jobbe recovery-orientert og medisinfritt, må de ansatte ha et ønske om den tilnærmingen. Det er ikke alltid kultur og vilje til å tenke annerledes. Har du vært i en kultur lenge, trykker du automatisk på alarmen istedenfor å bruke mer tid. Det er en utfordring. Men vi må ikke gi opp, sier Jill Arild.

Hun er opptatt av å ta valg. Medisinfritt eller ikke, valgmuligheten bør være der. Selv har hun gang på gang forsøkt medisiner, uten at det har hatt effekt.

– Medisiner har jeg fått, men ikke hjelp til å takle følelser. Aldri er det brukt så mye medisiner som i dag, likevel blir ikke folk friskere. Da er det på tide å tenke nytt, sier hun.

Arild er med i en forskningsgruppe som skal se på effekten av det medisinfrie tilbudet ved Nedre Romerike DPS. Hun er også med i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp, et samarbeid mellom Mental Helse, WHO, LPP, Hvite Ørn og Aurora.

– Jeg tenker vi som mennesker og samfunn må godta større avvik. Mer menneskelig innsats er bedre enn å proppe oss full av medisiner. Men jeg ser at medisiner er viktig og nødvendig i gitte situasjoner. Recovery-tankegangen er bra, med eller uten medisiner.

Hun står bak Mental Helses samfunnspolitiske program om at recovery-tankegangen skal legges til grunn i behandling og rehabilitering av psykiske helseutfordringer.

Et trygt og godt alternativ

Det medisinfrie tilbudet ved Nedre Romerike DPS ble innførte i mars i år. Enheten har 7 plasser i et program som varer i 8 uker. Problemstillingene er varierte, men fellesnevneren er et ønske om bistand for å få et bedre liv med en annen modell enn den biomedisinske.

– Medisinfri behandling er et trygt og godt alternativ for mennesker med psykiske utfordringer. Vi erfarer at de kommer til med oss med en sterk vilje til endring, sier Wenneberg.

For mange av pasientene er medisinlisten lang, og de ønsker å seponere noen eller alle medikamentene. De ønsker å få hjelp til å rydde opp.

– Etter at vi la om driften i mars, ser vi at pasientene deltar i større grad. De kommer til grupper og møter, de deltar i sin egen behandling, jobber hardt og støtter hverandre. Vi ser et annet samhold enn vi har opplevd tidligere. 

I den recovery-baserte tankegangen står behandlingsalliansen sentralt og brukermedvirkningsperspektivet er godt ivaretatt. Det jobbes mye med holdninger og forståelse.

– Pasientene gir oss systematisk tilbakemeldinger, og vi får vite mer om hvordan de opplever å være hos oss. Disse tilbakemeldingene bruker vi systematisk for å tilby en bedre tjeneste. Ser vi at de strever med å nå målene sine, er vår agenda å gi dem kunnskap og støtte, sier Wenneberg.

Målene varierer, og kan handle om alt fra å gå i butikken alene, til å komme seg ut i jobb.

Tøff oppvekst

Jill Arild har vokst opp med traumer, overgrep og omsorgssvikt. Det har påvirket livet og valgene hun har tatt. Hun sliter med relasjoner, tillitt, selvbilde og unnvikelse.

– Jeg har i årevis forsøkt å få god psykisk helsehjelp, uten å bli møtt på det. Det er nok fordi jeg fungerer bra i perioder. Men å bli slått hånden av når jeg ber om hjelp, føles som nye overgrep.

Da hun flyttet til Telemark fikk hun oversendt journalen. Der står det at hun er diagnostisert med ustabil personlighetsforstyrrelse.

– Hvorfor har jeg ikke fått vite det før, og hvorfor har jeg ikke fått hjelp, spør hun.

For et år siden begynte hun hos en privatpraktiserende psykolog, og for første gang i livet føler hun at hun blir tatt på alvor. Engasjementet i Mental Helse har også betydning.

– Jeg er i en prosess, og får brukt ekte og genuint engasjement. Det gir meg et liv. Men jeg må jobbe mer med å få et liv utenfor organisasjonen. Det er nok et stykke å gå, medgir hun.

En god vei å gå

Recovery på sitt beste innebærer en personlig og unik prosess som gir håp til tross for begrensninger.

– Recovery er en god vei gå. Det handler om å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Jeg tror ikke medisiner er det eneste saliggjørende, sier Arild.

Bakgrunnen for recovery-perspektivet er snart 200 år gammel historie, og flere av de samme temaene diskuteres nå som da. For eksempel bruk av tvang.

– Det er et tankekors at vi ikke er kommet i mål, men mye er blitt bedre. Recovery ser ut til å være en god vei å gå, men det finnes også andre veier, sier Anders Skogen Wenneberg.

– Et paradigmeskifte skjer ikke over natta. Men vi ser at mange er opptatt av recovery. Det er et godt tegn, sier Jill Arild.

Wenneberg og Arild deltok i paneldebatten «Recovery – bare positivt» i regi Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse på Litteraturhuset i november.

Mer info: http://erfaringskompetanse.no/prosjekter/panelsamtaler/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.